+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Özel Günler Forumunda ÖĞretmenler GÜnÜ Ve AtatÜrk'Ün SÖzlerİ Güzel Sözler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ÖĞretmenler GÜnÜ Ve AtatÜrk'Ün SÖzlerİ Güzel Sözler
  ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

  Atatürk öğretmenler ile ilgili bir çok söz söylemiştir.

  - Eğitim bakanı olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir.

  - Bilim ordusunun değeri siz öğretmenlerin değeri ile ölçülecektir(1923)

  - Öğretmenler bilim esasından kazanmaya başladıkları egemenliği sonuca ulaştırmalıdırlar.

  - Bununla öğretmenlik mesleği gerçek gelişme devrine dahil olacaktır(1924)

  -
  Öğretmenler sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır(1924)

  - Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır(1924)

  - Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür.Vicdanı hür.İrfanı hür nesiller ister(1924)

  -
  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir(1925)

  Atatürk Türkiye'yi yönettiği 1919-1938 yılları arasında geçen 19 yıllık süre içinde kamu önünde yaklaşık olarak en az 40 kez olmak üzere en çok milli eğitim ve öğretmen konularını ve dolayısıyla öğretmenlik mesleğini işlemiştir. Bu bağlamda 1'i Sivas Kongre'sinde 15'i TBMM 'ni açış söylevlerinde ve 9'u öğretmen kongre ve toplantılarında 4'ü halkla konuşmalarında 2'si CHP kurultaylarında 1'i İzmir İktisat Kongresini 1'i Anakara Hukuk Mektebini 1'i Cumhuriyet'in 10.yıldönümünü açış söylevlerinde 1'i Konya orduevinde subaylarla konuşurken ve 1'i de milletvekili seçim bildirgesinde 2'si basın önünde ve 1'i öğretmen okulunda olmak üzere kamu önünde en az 39 kez bu konuları ele almış:

  Bu konularda görüş ve düşüncelerini açıklamış, ilkeler ortaya koymuş, değerlendirme ve önerilerde bulunmuş, yönergeler vermiştir. (Öztürk 1992:İnan 1983a ve 1983b: TDK 1979).Ayrıca çeşitli zamanlarda yaptığı okul ziyaretleri ile özel görüşme,söyleşi ve konuşmalarında da sık sık aynı konulara değinmiş, aynı konular üzerinde durmuştur.

  Bu arada Atatürk, çağdaş Türk eğitiminde çok büyük anlam ve önem taşıyan Millet Mektepleri Başöğretmenliğine kabul ederek (1928) öğretmenlik mesleğine çok somut ve etkin bir biçimde katılmıştır.Bu katılımıyla Öğretmenlik mesleğine çok büyük bir değer, onur ve saygınlık kazandırmış :öğretmenlik mesleğini yüceltmiştir.

  Atatürk'e göre öğretmen " yetiştirici, eğitici, öğretici, yaratıcı, geliştirici" olmasının yanı sıra aynı zamanda " öncü, kurtarıcı, kılavuzlayıcı, yenileştirici, savaşımcı-devrimci, değişimci-dönüşümcü, örnek olucu, yükseltici , yüksek hizmet verici , kutsal bir görev üstlenici" dir. Bütün bunlarla Atatürk'ün tanımladığı öğretmenlik tam anlamıyla gerçek öğretmenliktir.

  Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçek öğretmenlik mesleği ile Atatürk, Cumhuriyet, ulus ve çağdaşlaşma arasında doğal köklü ve sımsıkı bir bağ ve iç içe geçen derin bir ilişki vardır. Bu dönemde çağdaş Cumhuriyet öğretmenliği öne çıkan bir meslektir.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Atatürk öğretmenlik mesleğini çok önemsemiştir. Atatürk öğretmenleri gelecek nesillere ışık tutan bireyler olarak görmüş ve saygı gösterilmesi konusunda hassasiyet göstermiştir. Atatürk 24 Kasımı öğretmenler gümü ilan etmiştir. Her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır.
+ Yorum Gönder