+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Özel Günler Forumunda Öğretmen okullarının kuruluşu hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Öğretmen okullarının kuruluşu hakkında bilgi
  Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

  Yapılan bilgilerde bu dönemleri bulduk
  1838 yılında II. Mahmut döneminde çocukların rüşt yani erginlik yaşına kadar okuyabilmeleri için Ortaokul düzeyinde Rüştiyeler açıldı.
  Çocuklar rüşt yaşına kadar bu okullarda öğrenim gördüler.
  16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere 3 yıl süreli Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan bir okul kuruldu.
  Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir ve bu tarihe göre 16 Mart 2002 günü öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü olarak kutlanıyor.

  1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri zorunluluğunu getirdiğinden, ilkokullara Sınıf Öğretmeni yetiştirilmesi için 1974-1975 öğretim yılından itibaren İlköğretmen Okullarının bir kısmında iki yıllık Eğitim Enstitüleri açıldı. 1982 yılında yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okuluna dönüştürülerek Eğitim Fakültelerine bağlandı. Eğitim Fakülteleri olmayan yerlerde de Rektörlüklere bağlandı. Eğitim Yüksek Okullarının süresi 1989-1990 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarıldı. Eğitim Yüksek Okullarının bazıları Eğitim Fakülteleriyle birleşti ve bu kurumlar “Sınıf Öğretmenliği Bölümüne” dönüştü.

  Rektörlüğe bağlı olan Eğitim Yüksek Okulları da Eğitim Fakültelerine dönüştürüldü. Günümüzde öğretmen yetiştirmede karşılaşılan yetersizlikler ve yaşanan sorunlar, geçmişteki başarılı modelleri anımsamaya, zaman zaman o modellere özlem duyulmasına neden olmalı ki; öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümleri düzenli olarak kutlanmaktadır.

  Öğretmenlik ruhunun kazandırıldığı, öğretmen yetiştirmede niteliğin önemsendiği 155.yıl önce başlatılan ve uzun yıllar sürdürülen uygulamaların her zaman anımsanmasını diliyor, öğretmenlerimizi sevgi ile saygı ile selamlıyoruz.
 2. Nesrin212121
  Yeni Üye

  Öğretmelerin okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir, öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri zorunluğunu taşınmaktadır.
+ Yorum Gönder