+ Yorum Gönder
Güzel Sözler-Yazılar ve Özlü Sözler Forumunda Hürriyet ile ilgili sözler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Hürriyet ile ilgili sözler
  Hürriyet ile ilgili sözler..


  Hürriyet özgürlük bağımsızlık demek.Hürriyeti olmayan birine dünyaları vermek boştur.Önce hürriyet olacak ki ondan sonra diğerleri olabilsin.

  Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim. Victor Hugo
  Başkalarına da vermeden sahip olmayacağımız tek şey hürriyettir. Alan White
  Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. Abraham Lincoln
  Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire
  Eğer tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür sayılan biri dahi köledir. Asıl hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. Bünan Bin Muhammed
  Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. David Hume
  Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. Amyor
  Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Goethe
  Hürriyet ağacı, arasıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir. Thomas Jefferson
  Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. La Cordaire
  Hürriyet, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. Montesquieu
  Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. Simon
  Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli
  Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. Carnot
  Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Atatürk
  Hürriyet verilmez, alınır. Robespierte
  İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icabeden şeyleri yapar. S.Kinsgley
  İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. Fredic William Karrar
  Sınırsız bir hürriyet düşünülemez, hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir. Atatürk 2. Ezlem
  Üye

  Hürriyet, bir insanın düşünce ve davranış özgürlüğüne sahip olması demektir. Her insan hür olmak ister ve bunun uğrunda mücadele eder. Hürriyetin olmadığı yerde ilerleme olmaz.
+ Yorum Gönder


hürriyet ile ilgili sözler,  hürriyet ile ilgili atasözleri,  hürriyet ile ilgili hadisler,  hurriyet ile ilgili cumleler,  hürriyet ile ilgili şiirler