+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis Akademisi Kuruluş Amacı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kül Tigin
  Yeni Üye

  Polis Akademisi Kuruluş Amacı


  Polis Akademisi Kuruluş Amacı

  Polis Akademisi Kuruluş Amacı Hakkında Bilgi

  Polis Akademisi'nin amacı; bilimsel özerkliğe sahip, bünyesinde fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulları bulunan bir yüksek öğretim kurumu olarak Emniyet Teşkilatı'nın memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim yapma, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmaktır.


  Bu amaçlar yerine getirilirken;
  Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.
  Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

  Tarihçe

  Polis Akademisi, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 18. Maddesi gereğince orta ve üst kademe yöneticilerini yetiştirmek üzere, Polis Enstitüsü adı altında bir yıllık meslek içi Yüksek Okul olarak 06 Kasım 1937 yılında kurulmuştur.
  Polis Enstitüsü’ndeki Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Kararlarıyla 1940 yılında iki yıllık, 1962 yılında üç yıllık yüksek okullar içerisine alınmış olup 1980 yılından itibaren öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır.

  Anayasamızın 132. Maddesi ve Yükseköğretim Kanununun 2. Maddesi gereğince, ayrı bir kanuni yapıya kavuşturulmuş ve 06 Aralık 1984 tarihinde 3087 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisi adını alıp 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bir Yükseköğretim kurumu haline getirilmiştir.

  Emniyet Teşkilatı’nın ihtiyaç duyduğu diğer branşlardaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu kapsamında 1989 yılında değişiklik yapılarak 1991 yılından itibaren Fakülte Yüksek Okullar (FYO) adı altında öğrenci alınmaya başlanmış ve bu hizmetlerin yürütülmesi için Polis Akademisi görevlendirilmiştir.
  Polis Akademisi; 25 Nisan 2001 tarih ve 4652 sayılı kanunla, Polis Üniversitesi anlayışıyla yeniden yapılandırılmıştır.
  Bünyesinde eğitim hizmeti veren Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 20 Polis Meslek Yüksek Okulu ve Fakülte ve Yüksek Okullar bölümü ile üniversite statüsüne kavuşturulmuştur.

  2002 Yılında kuruluşu tamamlanan Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde, 4 ana bilim dalında (Suç Araştırmaları - Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi - Uluslararası Polislik Çalışmaları - Trafik Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı) yüksek lisans eğitimi verilmesi 18.03.2002 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulunca onanmış ve Anabilim Dalları kurulmuştur.

  Teşkilatlanma

  Polis Akademisi Başkanlığı, merkez teşkilatı içerisinde doğrudan Genel Müdüre bağlı üniteler içerisinde yer almaktadır.
  Polis Akademisinin teşkilatlanması;
  Akademi Başkanı, Başkan Yardımcıları, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 26 Polis Meslek Yüksek Okulu ve bunlara bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşur.

  Eğitim-Öğretim Şekli

  Polis Akademisi Başkanlığı’nda beş ayrı karakterde Eğitim ve Öğretim yapılmaktadır. Bunlar:
  Önlisans Eğitimi Polis Meslek Yüksek Okullarında; Akademik Eğitim, her eğitim-öğretim yılında 28 hafta olup iki yıllık ön lisans eğitimini kapsamaktadır.

  Lisans Eğitimi 4 yıllık lisans eğitimi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde verilmektedir. Yabancı öğrencilere ayrıca 1 yıl Türkçe hazırlık eğitimi verilir. Eğitimde devamlılık ve sınıf geçmek esastır. 14’er haftalık iki yarı yılda veya bir öğretim yılında mazeretsiz olarak 20 ders gününden fazla eğitim ve öğretime katılmayanlar tüm sınav haklarını kaybeder ve başarısız sayılırlar.

  Yüksek Lisans Eğitimi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde; Yüksek Lisans eğitimini tamamlama süresi dört yarıyıl olup 2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl ise tez dönemi olarak öngörülmüştür. Yüksek Lisans eğitimini kazanan teşkilat mensupları 1 yıl ücretli – izinli sayılmaktadır.

  Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Eğitimi Başkanlığımız bünyesinde, Fakülte ve Yüksek Okullar adı altında teşkilatın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla özel branşlar hariç Ankara’daki devlet yüksek öğretim kurumlarında öğrenci okutulmakta, ayrıca mesleki ve uygulamalı eğitim dersleri verilmektedir.
  Yöneticilik Eğitimi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbe Terfi Sınavında başarılı olan 3. Sınıf Emniyet Müdürleri için Yüksek Kademe Yöneticilik Eğitimi ile Başkomiserler için düzenlenen meslekiçi Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünce verilmektedir.  Öğrenci Kaynağı  a. Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  Güvenlik Bilimleri Fakültesinin öğrenci kaynağını; Polis Koleji ve Lise (en az Polis Kolejinden alınanların %25’i kadar genel lise, erkek/kız teknik öğretim, ticaret ve turizm eğitimine bağlı okul) mezunları ile yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır.

  1991 yılından itibaren yapılan ikili anlaşmalarla yabancı uyruklu öğrenci alınmaya başlanmış olup halen Arnavutluk – Azerbaycan – Bosna Hersek – Gürcistan – Filistin – KKTC- Moğolistan – Moldavya – Türkmenistan - Kırgızistan-Makedonya-Belarus-Ürdün olmak üzere 13 ülke öğrencisine eğitim verilmektedir.  b. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü


  Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün öğrenci kaynağı; Lisans eğitimini almış Polis Akademisi mezunu, Harp okulları, Akademi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan fakülte mezunları ve diğer yüksek öğretim kurumu (hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri) mezunlarıdır.  c. Polis Meslek Yüksek Okulları


  Polis Meslek Yüksek Okullarının öğrenci kaynağını; Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları oluşturmaktadır.

  Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizin sosyo-kültürel durumlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan kitapçık 2002 yılında teşkilatımıza, yüksek yargı organları, basın kuruluşları, köşe yazarları ile ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır. Yeni alınan öğrencilerin sosyo-kültürel durumunu içeren kitapçık ise hazırlanmaktadır.


  d. FYO ( Fakülte ve Yüksek Okullar) Bölümü
  Fakülte ve Yüksek Okulların Öğrenci kaynağı: Polis Koleji, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunlarıdır.

  FYO öğrencilerini; Polis Akademisinin bulunduğu il merkezinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün her yıl belirlediği kontenjan listesi dahilinde, Devlet üniversitelerinin 1., 2. ve 3. sınıflarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.


  Şubelerimiz

  Akademik İşler Şube Müdürlüğü


  Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü
  Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
  Bölüm Başkanlığı

  Ders Araçları ve Yayın Şube Müdürlüğü
  Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  Disiplin Şube Müdürlüğü
  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
  Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü
  Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü
  Fakülte Disiplin Şube Müdürlüğü


  Fakülte ve Yüksek Okullar Şube Müdürlüğü
  İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
  Koruma Şube Müdürlüğü  Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü
  Okullar Şube Müdürlüğü  Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğü  Poliklinik  * Şube Müdürlükleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

 2. Acil

  Polis Akademisi Kuruluş Amacı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


polisin kuruluş amacı,  polisin kuruluş amaçları nelerdir