+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Toplum destekli polislik amaçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Toplum destekli polislik amaçları
  Toplum destekli polislik amaçları nelerdir

  TDP’nin Stratejik Amacı, toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmak ve bu modeli ülke geneline kademeli olarak yaygınlaştırmaktır.


  UYGULAMAYA İLİŞKİN AMAÇLAR

  TDP’nin uygulamaya ilişkin amaçları, TDP’nin temel ilkeleri dikkate alınarak uygulanacağı yerin sosyo-kültürel yapısına, demografik (nüfusla ilgili), ekonomik ve diğer koşullarına göre belirlenir.

  TDP ile genel olarak aşağıdaki amaçlar öngörülmektedir:
  Suçlarda meydana gelen sayısal artışla birlikte toplumda ortaya çıkan genel güvensizlik hissini azaltmak, toplumdaki bireylerin devlete güvenini sağlamak,
  Çevresel koşulların etkisiyle kişilerde görülmeye başlanan kişisel güvensizlik algılamasının izlerini azaltmaya çalışmak,
  Suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,
  Suç analizi ve hizmet alanlarına ilişkin analitik çalışmalar yapılmasını sağlamak,
  Sorunların çözümünde toplumdaki bireyler ile işbirliğinde bulunmak ve buna öncelik vermek,
  Geleneksel polislik faaliyetlerini devam ettiren, hizmet sunma öncelikli, kendiliğinden harekete geçen polislik yaklaşımını benimsemek,
  Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,
  Sosyal çevreyle ve hizmet sunulan insanlarla bütünleşmek,
  Toplumun bir parçası olmak, polisin görevli olduğu sosyal ve coğrafi çevreyi en iyi şekilde tanımasını ve toplumdaki bireylerle yüz yüze iletişim için polis kaynaklarını planlamak ve uygulamaya koymak,
  Yönetimde kalite ve etkililik için uygulamaya ilişkin koordinasyonu ve ekip çalışmasını sağlamak,
  Eğitimleri geliştirmek ve güncel şartlara uygun hâle getirmek,
  Toplumun da katılımının sağlandığı genel güvenlik hizmetlerini bilgi ve insan odaklı anlayışla yürütmek,
  Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama modelleri geliştirmek,
  Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilecek yeni çalışma anlayışı ile birlikte görevli bütün polis birimlerinin sorumluluk almalarını sağlamak,
  Güvenlik hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için teknolojik araçların kullanımını, hizmete uyarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak. 2. Acil

  Toplum destekli polislik amaçları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder