+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Toplum Destekli Polis Hizmet Birimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Toplum Destekli Polis Hizmet Birimleri

  TDP’NİN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA OLUŞUM

  Merkez Teşkilatında Oluşum
  Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde, il uygulamalarını takip, sorunları tespit ederek çözüm önerilerini ilgili yerlere sunmak, hizmetleri geliştirmek, uygulamaya yön vermek ve koordinasyonu temin etmek amacıyla hizmet birimi kurulur ve yeterli sayıda personel istihdam edilir.
  Taşra Teşkilatında Oluşum
  İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde/Amirliklerinde, TDP hizmetlerini düzenleyen, yönlendiren, eldeki bilgileri analiz eden, gerektiğinde Polis Merkezleri sorumluluk alanına yönelik Vatandaş Katılım Programları hazırlayan ve TDP hizmetlerinin yürütülmesi bakımından sorumlu olan TDP Büro Amirliği kurulur. Bu büroda, Emniyet Amiri, Komiser ve Polis Memuru sınıfından personel görevlendirilir. TDP KURULLARININ OLUŞUMU

  TDP Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulu (MTDK)
  EGM’de bu hizmetleri takip etmek, sorunların çözümünü sağlamak ve hizmeti geliştirmek amacıyla TDP Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulu (MTDK) oluşturulur. Bu kurul, Emniyet Genel Müdürü ya da uygun göreceği TDP hizmetlerinden sorumlu (01) Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında;
  - (02) EGM Asayiş Dairesi Başkanı (1),
  - (03) EGM Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı (1) (TDP hizmetlerinden sorumlu),
  - (04) EGM Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi (1),
  - (05) EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı temsilcisi (1),
  - (06) EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcisi (1),
  - (07) EGM İkmâl ve Bakım Başkanlığı temsilcisi (1),
  - (08) Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi temsilcisi (1) (İdari alanda görevli),
  - (09) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü temsilcisi (1),
  - (10) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcisi (1),
  - (11) EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı TDP hizmetlerinden sorumlu birim temsilcisi’nden oluşur.

  Kurul’a, 1, 3, 4, 6, 8, 10 ve 11 nolu üyelerin katılımı zorunludur. Kurul en az 7 üye ile toplanır. Bu üyeler bulunmadan Kurul toplanamaz. Kurul, salt çoğunluk (katılımcı sayısının yarısının bir fazlası) ile karar alır. Karar alınmasında taraflar arasında sayısal eşitlik olması hâlinde, Kurul başkanının olduğu tarafın kararı kabul edilmiş olur.
  EGM Daire Başkanlıkları ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Kurul’a Daire Başkan Yardımcısı veya öğretim üyesi düzeyinde katılım sağlar.
  Kurul, gerektiğinde EGM personeli dışından ilgili kişileri, Kurul’a bilgi sunmak üzere davet edebilir. Ayrıca EGM ve İl Emniyet Müdürlükleri personeli de gerektiğinde Kurul toplantılarına çağrı üzerine katılım sağlar.
  Kurul yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında toplanır. Toplantı tarihleri Kurul başkanınca belirlenir.
  Acil hâllerde ve gerekli görülmesi durumunda Başkan tarafından Kurul toplantıya çağrılabilir.
  Kurul sekreterya hizmetleri, Başkanlığın TDP hizmetlerinden sorumlu birimince yürütülür.

  TDP İl Yürütme Kurulu (İYK)
  TDP uygulamaları, İl Emniyet Müdürlüklerince düzenli ve etkin bir şekilde takip edilir. İl Emniyet Müdürlüklerinde bu hizmetleri takip etmek, sorunların çözümünü sağlamak, hizmetleri geliştirmek ve uygulamaya yön vermek amacıyla TDP İl Yürütme Kurulu (İYK) oluşturulur. Bu kurul, İl Emniyet Müdürü ya da Asayişten sorumlu (01) İl Emniyet Müdür Yardımcısı ’nın başkanlığında;
  - (02) Asayiş Şube Müdürü,
  - (03) TDP Büro Amiri,
  - (04) Önleyici hizmet birimi olarak devriye hizmetlerinden sorumlu birim amiri,
  - (05) (06) (07) Kurul başkanının belirleyeceği 3 Polis Merkezi Amiri,
  - (08) Personel Şube Müdürü,
  - (09) Trafik Denetleme Şube Müdürü,
  - (10) Çocuk Şube Müdürü,
  - (11) Eğitim Şube Müdürü,
  - (12) Lojistik Şube Müdürü’nden oluşur.
  Kurul’a ilk dokuz üyenin katılımı zorunludur. Kurul en az 9 üye ile toplanır. Bu üyeler bulunmadan Kurul toplanamaz. Kurul, salt çoğunluk (katılımcı sayısının yarısının bir fazlası) ile karar alır. Karar alınmasında taraflar arasında sayısal eşitlik olması hâlinde, Kurul başkanının olduğu tarafın kararı kabul edilmiş olur.
  Kurul, gerektiğinde EGM personeli dışından ilgili kişileri, Kurul’a bilgi sunmak üzere davet edebilir. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü personeli de gerektiğinde Kurul toplantılarına çağrı üzerine katılım sağlar. EGM’nde bu hizmetlerde istihdam edilen personel, Genel Müdürlüğün görevlendirmesi ile bu toplantılara her zaman iştirak edebilir.
  Kurul yılda üç kez Şubat (01), Haziran (02) ve Eylül (03) aylarında toplanır. Toplantı tarihleri Kurul başkanınca belirlenir.
  Acil hâllerde ve gerekli görülmesi durumunda Kurul Başkanı tarafından Kurul toplantıya çağrılabilir.
  Kurul, ayrıca ülke çapında Polis Teşkilâtı Kuruluşu Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde ve TDP Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulu (MTDK)’nca belirlenen sayıda her yıl Nisan ayında ilde (bağlı bütün ilçeler dahil) Yılın En İyi TD-P’ni seçer ve buna ilişkin çalışmaları yürütür. TDP PİLOT İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ
 2. Acil

  Toplum Destekli Polis Hizmet Birimleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder