+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis kolejine alınacak öğrencilerin sağlık işlemleriyle ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Polis kolejine alınacak öğrencilerin sağlık işlemleriyle ilgili bilgiler
  Polis kolejine alınacak öğrencilerin sağlık işlemleriyle ilgili bilgiler  Polis kolejine alınacak öğrencilerin sağlık işlemleri  POLİS KOLEJİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER
  A†HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER
  Aday öğrencilerden istenen Sağlık Kurulu Raporları aşağıda belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilir.
  HASTANELERDE YAPILACAK MUAYENELER
  1) DÂHİLİYE
  —Kardiyoloji —Endokrinoloji —Nevroloji —Hematoloji —Gastroenteroloji
  —Romanotoji —Enfeksiyon Hastalıkları
  Not: Dahili hastalıklarda; varsa ilgili spesifik branş uzmanı tarafından, yoksa dahiliye uzmanı tarafından muayeneler yapılacaktır.
  2) GENEL CERRAHİ
  3) SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
  4) KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI
  5) AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
  6) GÖZ HASTALIKLARI
  7) ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
  8) KADIN HASTALIKLARI
  9) KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
  10) SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
  11) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
  12) CİLT HASTALIKLARI
  Not: Gerektiğinde spesifik tıp branşları için ilgili uzman doktorlardan muayeneleri istenebilir.
  HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER
  —Tam kan sayımı —Sedimantasyon —Tam İdrar Tetkiki —Serum Biyokimyası
  —AKŞ —ALT —AST —Üre —Cre —Seroloji —VDRL (veya RPR) —HbsAg
  —Anti HIV III —Anti HCV —HCV RNA (Anti HCV (+) pozitif olanlarda)
  —EKG —Akciğer Grafisi
  Not: İlgili uzman doktorlar tarafından gerektiğinde ileri tetkik istenebilir.
  BGENEL SAĞLIK KOŞULLARI
  Öğrenci adaylarının bütün sistem muayeneleri normal olacak; kronik, ilerleyici ya da ilerleme ve nüks ihtimali olan bir hastalığı bulunmayacaktır. Yukarıda belirtilen tetkikler yönünden aday tam sağlam olacaktır.
  I†DÂHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
  1) Hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
  Ancak;
  a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
  b) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,
  c) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,
  d) Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,
  e) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
  f) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
  g) Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,
  h) Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,
  i) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
  j) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
  k) İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
  öğrenciliğe engel değildir. 3
  2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
  3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı () negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
  4) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaşboy tablosuna göre değerlendirme yapılır.
  Yaş

  Erkeklerde Boy (cm)

  Kızlarda Boy (cm)
  13 yaşından gün almamış olan (1997 doğumlu)

  139

  144
  14 yaşından gün almamış olan (1996 doğumlu)

  144

  147
  15 yaşından gün almamış olan (1995 doğumlu)

  151

  151
  16 yaşından gün almamış olan (1994 doğumlu)

  156

  156
 2. Acil

  Polis kolejine alınacak öğrencilerin sağlık işlemleriyle ilgili bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder