+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Uluslararası Polis Eğitim Merkezi (UPEM) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_MEncH
  Özel Üye

  Uluslararası Polis Eğitim Merkezi (UPEM)
  Uluslararası Polis Eğitim Merkezi (UPEM)


  Emniyet Teşkilatı, uzun yıllardır güvenlik alanında kazandığı birikimlerini diğer ülke polis teşkilatlarına aktararak, ülkemizin bulunduğu coğrafya başta olmak üzere polis eğitimi konusunda dünyada söz sahibi olmaya başlamıştır.
  Bunun en belirgin göstergesi de, son yıllarda başta Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleri olmak üzere diğer ülke polis teşkilatlarına yönelik düzenlenen eğitim programlarıdır.

  Bu gerçekten hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm daire başkanlıklarının konsensüsü ile ulusal ve uluslararası polis eğitimlerinin profesyonel bir bakış açısıyla verileceği, gelişmiş ülke standartlarında bir eğitim merkezinin kurulması hedeflenmiş ve bu amaçla mevcut eğitim ünitelerini tek bir çatı altında birleştirecek ‘Uluslararası Polis Eğitim Merkezi (UPEM)’ projesine başlanmıştır.

  Proje Gerekçeleri;

  Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında, ‘AB standartlarında uluslararası bir hizmet içi eğitim merkezinin 2011 yılına kadar kurulmasına’ yer verilerek bu merkezin 2012 yılında faaliyete geçmesi konusunda taahhütte bulunulmuş olması,
  Türkiye’nin, 2009 yılı ile birlikte BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin resmen başlaması ile UPEM’in, Türkiye’nin BM nezdindeki temsil gücünü ve siyasi konumunu güçlendirecek bir özelliğe sahip olması,
  Son yıllarda Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki birçok ülke polisi ile yapılan güvenlik ve eğitim işbirliği anlaşmaları,
  Özellikle kardeş ve dost ülkeler Afganistan, Pakistan ve Irak ile yapılan üst düzey görüşmelerde sıklıkla gündeme gelen ‘polis eğitimi’ konusundaki beklentilerin karşılanabilmesi,
  Son on yılda dünya çapındaki değişimlere paralel olarak, çok uluslu barışı destekleme operasyonlarının sayısında meydana gelen artış ve Çin, Almanya, Gana gibi birkaç ülkede bulunan Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve Destekleme Eğitim Merkezi’nin bir benzerinin, sorunlu bölgelerin başında yer alan Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu coğrafyasında bulunmaması,
  UPEM içerisinde yer alacak olan, Uluslararası Barışı Koruma ve Destekleme Eğitim Akademisi’nin kurulması ile uluslararası barışı koruma ve destekleme görevlerinde salt görev icra eden değil, aynı zamanda eğitim verip yönlendirme faaliyetlerinde bulunabilme kapasitesine ulaşılacak olması,
  UPEM içerisinde yer alacak olan Terörizmle Mücadele Akademisi kurulması ile Interpol’e üye 188 ülkeye eğitim verilmesi imkânına kavuşulacak olması,
  Polisiye konularda (adli, kriminal ve sınırı aşan suçlarla mücadele başta olmak üzere) edinilmiş birikimlerin profesyonel bir eğitim anlayışıyla yurtdışına ihraç ederek, bulunduğumuz coğrafyada polis eğitiminde markalaşma imkânının elde edilecek olması,
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Polis, Bireylerin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan ve düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. Polis görevli olduğu saha içerisinde vatandaşların huzur ve güvenini temin ile suç ve suçluyla mücadele eden kişi olarak ifade edilebilir.
+ Yorum Gönder