+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis Meslek Yüksek Okullarında İstihbaratçı Seçmek İçin Sorulan Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Polis Meslek Yüksek Okullarında İstihbaratçı Seçmek İçin Sorulan Sorular
  Polis Meslek Yüksek Okullarında İstihbaratçı Seçmek İçin Sorulan Sorular

  İstihbaratçı Seçmek İçin Sorulan Sorular Testi


  1)aşağıdakilerden Hangisi İstihbarat Kavramını Tam Olarak Açıklar?
  a) İstihbarat Bizce Bilinmeyen Bilgilerin Elde Edilmesi Olayıdır
  b) Muhtemel Düşman Yada Hasımdan Bizce Bilinmeyen Bilgilerin Elde Edilmesidir
  c) Bizce Bilinmeyen Bilgileri Kendimizi Korumak Yada Düşmanlarımızla Olan Yarışta Onu Alt Etmek İçin Gizlice Elde Etmektir
  d) Muhtemel Düşman Yada Hasımdan Bizce Bilinmeyen Bilgileri Kendimizi Korumak Yada Düşmanlarımızla Olan Yarışta Onu Alt Etmek İçin Gizlice Elde Etmek Yada Onun Zararına Olacak Bilgilein Yayınlanmasıdır
  e) Hiçbiri

  2) Aşağıdakilerden Hangisi Devlet Güvenliğini Doğrudan İlgilendiren Tehdit Ve Tehlikelerden Değildir?
  a) Nufus Yoğunluğunun Az Oluşu
  b) Bölünme
  c) Milli Gücün Zaafı
  d) Toprak Kaybı
  e) Silahlı Çatışma,harp,istila

  3) Aşağıdakilerden Hangisi Cumhuriyet Rejiminin Siyasal Aracıdır?
  a) Milli Güç
  b) Diploması
  c) Ülke
  d) Siyasi Güç
  e) Parlemento

  4) Aşağıdakilerden Hangisi Devletin Temel Unsurlarındandır?
  a) Millet
  b) Ülke
  c) Eğemenlik
  d) Hukuki Kişilik
  e) Hepsi

  5) Aşağıdakilerden Hangisi Devletin Maddi Unsurlarından Biridir?
  a) Egemenlik
  b) Ulusal Kültür
  c) Ülke
  d) Ulusal Simgeler
  e) Şahsiyet

  6) Sınırları Milletlerarası Hukuka Göre Tanınmış Bir Ülke Üzerinde Hep Birlikte Yaşayan İnsan Topluluğuna Ne Denir?
  a) Egemenlik
  b) Millet
  c) Azınlık
  d) Hükümet
  e) Devlet

  7) Devlet Olgusu İle Birlikte Ortaya Çıkan Üç Ayrı Siyası Rejim Vardır.bunlar;
  a) Monarşı,oligarşi Ve Cumhuriyettir
  b) Monarşi,demokrasi Ve Hürriyettir
  c) Oligarşi,demokrasi Ve Cumhuriyettir
  d) Teokrasi,demokrasi Ve Cumhuriyettir
  e) Hiçbiri

  cool Bir Milletin Devlet Fikir Ve Ekonomik Hayatındaki Faaliyetlerin Başarılı Neticelerinin Toplamıdır,ifadesi Aşağıdakilerden Hangisinin Karşılığı Olabilir?
  a) Devlet Güvenliği
  b) Milli Güç
  c) İç Güvenlik
  d) Milli Güvenlik
  e) Hepsi

  9) Siyasetin Coğrafik Faktörlerden Nasıl Etkilendiğinin İncelenmesine Ne Denir?
  a) Jeostrateji
  b) Toprak Kaybı
  c) Diplomasi
  d) Jeopolitik
  e) Doğal Afet
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  10) Yıkıcı Faaliyette Bulunan Grupların Faaliyetleri Hakkında Yeterli Ve Gerekli Bilgileri Öğrenmek İçin Bu Grupların İçine Girerek Onların Faaliyetlerini Öğrenmek Gerekmektedir. Bu İse Özel Yöntemleri Gerektiren Bir Çalışma İle Olmaktadır. Teknik Olarak Buna Ne Denir?
  a) Hulul
  b) Suikast
  c) Güvenlik Önlemi
  d) Sabotaj
  e) Mili Politika

  11) Devletin Varlığını Devam Ettirmesi,geliştirmesi Ve Kendini Tehdit Edebilecek İç Ve Dış Tehlikelere Karşı Her Türlü Savunma Tedbirlerini Alması Ve Gerekiyorsa Kuvvet Kullanmasına Ne Denir?
  a) İstihbarat
  b) Devlet Güvenliği
  c) Egemenlik
  d) Milli Güç
  e) Milli Savunma

  12) Stratejinin Coğrafi Faktörlerden Etkilenmesinin İncelenmesine Ne Denir?
  a) Jeostrateji
  b) Jeopolitik
  c) Toprak
  d) Nufus
  e) Ülke

  13) Aşağıdakilerden Hangisi Kökü İçerde Olan Devlet Güvenliği İle İlgili Tehlikelerdendir?
  a) Toprak Kaybı
  b) Yabancı Devlet Hesabına Casusluk
  c) Diplomatik Faaliyetler
  d) Espiyonaj
  e) Bölünme

  14) Kökü Dışarıda Olan Aktif Doğrudan Tehdit Hangisidir?
  a) Diplomatik Faaliyet
  b) Espiyonaj
  c) Suikast
  d) Propaganda
  e) Silahlı Çatışma

  15) Aşağıdakilerden Hangisi Ülkemizin Jeopolitik Özelliklerinden Değildir?
  a) Asya Ve Avrupa Arasında Köprü Vazifesi Görmesi
  b) Bölgemizde Henüz İstikrar Sağlanmamış Olmasının Türkiye İçin Bir Tehdit Oluşturması
  c) Boğazlara Sahip Olması
  d) Cumhuriyet İle İdare Ediliyor Olması
  e) Asya-avrupa Ve Afrika Kıtalarının Kesiştiği Bir Noktada Bulunması

  16) Aşağıdakilerden Hangisi İstihbaratın Özelliklerinden Değildir?
  a) Gizlilik
  b) Alenilik
  c) Doğruluk
  d) Çabukluk
  e) Nitelik

  17) Aşağıdakilerden Hangisi Terörizmin Nedenlerinden Biri Değildir?
  a) Baskı
  b) Şiddet
  c) Psikolojik Sebebler
  d) Sindirme
  e) Korkutma

  1 Sivillere Karşı Değilde Askeri Birliklere Karşı Savaşan Kimselere………….denir.
  a) Terörist
  b) Özgürlük Savaşçısı
  c) Gerilla
  d) Anarşist
  e) Militan

  19) Siyasi Rejimi Bir Devrimle Değiştirmek İçin Terör Eylemlerini Sistematik Olarak Kullanmaya Ne Ad Verilir?
  a) Tahrik Terörü
  b) Siyasal Terör
  c) Devrimci Terör
  d) Baskıcı Terör
  e) Devlet Terörü

  20) Hedefinin Ülke Dışında Olmasını Gerektiren Terör Çeşidi Aşağıdakilerden Hangisidir?
  a) Tahrik Terörü
  b) Uluslararası Terörizm
  c) Devrimci Terör
  d) Baskıcı Terör
  e) Devlet Terörü

  21) Uluslararası Terör Örgütlerinden Kızıl Ordu Hizbi Aşağıdaki Ülkelerden Hangisinde Faaliyet Göstermektedir?
  a) Almanya
  b) İtalya
  c) Fransa
  d) Ispanya
  e) Rusya

  22) Kızıl Tugaylar Adıyla Bilinen Örgüt Hangi Ülkede Faaliyet Göstermektedir?
  a) Almanya
  b) İtalya
  c) Fransa
  d) Ispanya
  e) Rusya


  23) Direct Action(doğrudan Eylem) Adlı Örgüt Hangi Ülkede Faaliyet Göstermektedir?
  a) Almanya
  b) İtalya
  c) Fransa
  d) Ispanya
  e) Rusya

 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  cevaplar

  1) D
  2) A
  3) E
  4) E
  5) C
  6) B
  7) A
  8-b
  9) D
  10) A
  11) E
  12) A
  13) B
  14) E
  5) D
  16) B
  17) C
  18- C
  19) C
  20) B
  21) A
  22) B
  23) C

 4. Ziyaretçi
  2013 yılında sorular değişmiş artık dini yaşantını sorguluyorlarmış sınavda. 28 Şubat geri mi döndü ne???

+ Yorum Gönder


istihbarat seçmeleri,  polis istihbarat seçmeleri,  emniyet istihbarat sınavı,  pmyo istihbarat seçmeleri,  pomem istihbarat seçmeleri,  Devlet Güvenliği soruları