+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Pratik Bilgiler Forumunda Türkiye’de kravat Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Türkiye’de kravat
  Türkiye’de Kravat Kısa Bilgi

  Osmanlı İmparatorluğu içinde kravat takan ilk padişah Sultan Abdülmecid olarak biliniyor. Batılılaşma harektleri etkisinde öncelikle aydınlar arasında kendine yer bulan kravat, padişahın da tercih doğrultusunda devlet dairelerine girmiş oldu.
  Cumhuriyetin ilanı ve kılık kıyafet devriminin etkisiyle önce kentlerde ardından kasabalarda yaygınlaşan kravat kullanımı, bir süre sonra halk arasında popülaritesini yitirde ve ‘özel günlerin sembolü’ olarak gardroplara kaldırıldı. Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte gardroplardan çıkartılan kravatlar iş yaşamının kıyafet unsrlarından biri olarak günlük hayatımıza girerken, devlet geleneğinde etkisini hep sürdürdü. Bugün, devlet memurları, lise öğrencileri ve iş dünyası için olmazsa olmaz bir zorunluluğa dönüşmüş gibi görünüyor. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Osmanlı hanedanlığında ilk kravat takan kişinin sultan abdul mecit olduğu sanılmaktadır. bunun dışında atatürkün getidiği yeni inkılaplardan biri olan kılık ve kıyafet kanunda artık batılı tarzında giyinildiği için kravatta o zaman takılmaya başlanmıştır.
+ Yorum Gönder