+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MaiEf_
  Devamlı Üye

  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri
  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri

  "Zeka", kişinin zihinsel becerileri ve bilgi dağarcığını öğrenmek, problem çözmek ya da toplumda değer gören sonuçlara ulaşmak için kullanabilmesi olarak tanımlanıyor.{mosgoogle none}
  Zeka testi nedir?
  Kişilerin zihinsel becerilerini ölçebilmek ve onları zihinsel beceri konusunda diğer insanlarla karşılaştırabilmek amacıyla geliştirilen ölçümlerdir.  Francis Galton'dan hemen sonra Alfred Binet ve arkadaşları günümüzde en sık kullanılan zeka ölçümlerinin ilk ipuçlarını vermeye başlıyor. Her ne kadar temel amaçları çocuklara zihinsel gerilik tanısı koyabilmek olsa da, geliştirdikleri ölçümler genel hatlarıyla günümüz zeka testlerinin de ilham noktası. Binet, Galton'dan farklı olarak zekanın kişinin bellek, yargı ve anlama gibi karmaşık alanlardaki performansına dayalı olduğunu düşünüyor.{mosgoogle none}  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri.jpgZekanın İçeriği ve Zeka Testleri2.jpg

  Zeka Yaşı:
  Bu kavram ilk olarak çocukların zihinsel gelişimine atfen 1908 yılında Binet ve Simon tarafından ortaya konuluyor. Zeka yaşı, testte çocuğun hangi yaşa aralığına giren skoru aldığına göre belirleniyor. Örneğin, 5 yaşındaki bir çocuğun zeka testindeki performansı yüksekse, zeka yaşının daha yüksek olduğu söylenebiliyor.


  IQ
  IQ: Kişilerarası karşılaştırma yapabilmeye olanak sağlayan zihinsel işleyiş skoru.
  Terman, 1916 yılında Binet Zeka Testi'ni tekrar gözden geçirerek Stanford-Binet Testi'ni geliştiriyor. IQ ise işte o testte kişinin zihinsel yaşının kronolojik yani biyolojik yaşına bölümünün 100 ile çarpımı.
  IQ = (Zihinsel Yaş / Kronolojik Yaş) x 100
  Haliyle ortalama bir zekaya sahip kişinin zihinsel ve kronolojik yaşı aynı olacağından skoru 100 olarak öngörülüyor.
  ! IQ ya da Stanford-Binet testinin geliştirilme amacı okul performansını ölçebilmekti. Oysa ki ne yazık ki bu skor bugün, hayatın diğer alanlarında da kişinin başarılarının büyük bir göstergesiymiş gibi ele alınıyor.{mosgoogle none}
  Wechsler Zeka Testleri
  Yetişkin ve çocuklar için ayrı uyarlamaları olan Wechsler Zeka Testleri, gerek sözel gerekse dil dışındaki zihinsel yetenekler ölçmeyi hedefleyen pek çok alt testten meydana geliyor.
  Zeka testlerinde ortaya çıkabilecek en büyük sorun dil sorunu. Kültürden kültüre uyarlama gerektiren bu testler ana dilde alınmadıkça düşük skor verebiliyor.
  Sözel Alt Testler
  Dilin de sembollerden (harfler) meydana geldiğini düşünecek olursak sembolik düşünce ve dil becerilerini
  ölçen bu testlerde genel bilgi dağarcığı, aritmetik yetenekler, kısa süreli hafızada sayı tutabilip onlarla işlem
  yapabilme ve sözcük bilgisi sınanıyor.
  Sözel Olmayan Performans Alt Testleri
  Resim düzenleme (sırası karıştırılmış karikatür parçalarını sıraya koyma) ve resim tamamlama (bir resimdeki
  eksik elemanları bulma) becerileri sınanıyor.
  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri3.jpg
  Genel bir IQ skorundan ziyade Wechsler Zeka Testleri 14 farklı alt test için ayrı skorlar belirliyor. Ek olarak
  kişinin sözel ve performans IQ skorlarını veriyor.
  Testin en son revizyonuna göz atacak olursak:
  * Sözel anlama (kişi dille ne kadar iyi düşünebiliyor)
  * Algısal düzenleme (kişi görsel figürlerle ne kadar iyi düşünebiliyor)
  * Kısa süreli bellek ve
  * İşlem hızı da ölçülüyor.
  Wechsler Zeka Testinde Kullanılan Soruların Benzer Örnekleri
  Sözel Alt Testler Anlama: "İşleyen demir ışıldar." sözü ne anlama geliyor?
  Aritmetik: Bir çocuk 1 km. yolu 10 dakikada koşuyorsa, bir dakikada yolun ne kadarını koşar?
  Benzerlikler: "Yavaş" ve "Hızlı" sözcüklerindeki ilişki/ benzerlik nedir?
  Rakam Sayma: Okunan sayıları geriden başa doğru tekrarlayınız:
  "8-4-2-1-9".  Performans Alt Testleri
  Resim Tamamlama: Verilen resimlerdeki eksikliklerin ne kadar zamanda ve ne kadar doğrulukla bulunduğunu ölçüyor.
  Küp Dizaynı: Kırmızı ve beyaz şekillerin benzerlerine kadar çabuk ve doğru bir şekilde yapılıyor, bu beceriyi ölçüyor.
  Resim Düzenleme: Herhangi bir hikayeyle bağıntılandırılan resimler dizisinin ne kadar çabuk ve doğru bir şekilde sıralandığına bakıyor.
  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri4.jpg
  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri5.jpg

  IQ skorlarının toplumdaki çan eğrisi dağılımı:


  100 skoru ve çevresindeki kişi sayısı oldukça fazlayken bu skorun yukarısı ve aşağısındaki değerler daha seyrek görülüyor.  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri6.jpg

  Zekanın İçeriği ve Zeka Testleri7.jpg

  IQ testlerine güvenebilir miyiz?

  Geçerlilik: Bir test için geçerli diyebilmemiz için ölçmeye çalıştığı konuyu gerçekten ölçebiliyor olması gerekiyor. Peki zeka testleri kişinin zekasını gerçekten de ölçebiliyor mu?

  Yapılan çalışmalara göre IQ skoru ve okul başarısı birbiriyle oldukça büyük korelasyon içerisinde.
  IQ skoru yüksek kişiler okulda da daha başarılı oluyorlar !!!


  Güvenilirlik: Bir test için güvenilir diyebilmemiz için testi aynı kişiye farklı zamanlarda uyguladığımızda aynı sonuçları alabilmemiz gerekiyor. Yapılan çalışmalara göre ilk testten üç yıl sonra uygulanan Wechsler'de çocuklar yine ilk skorlarına yakın skorlar alıyor. Sonuç olarak, amaç okul başarısını ölçmekse Wechsler Zeka Testi hem geçerli hem de güvenilir bir test 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Öğrenme sürecinde anlama, kavrama, ilişkilendirme, bütünleştirme, yorumlama, değerlendirme gibi etkinliklere yön veren bilişsel yeterliliklerin ve duyuşsal özelliklerin anlatımıdır. Buna göre zeka, bireyin yaşamında her tür seçme, sınıflama, yönelme, üretme eylemlerini etkileyen ve kapsayan kompleks bir kavramdır.
+ Yorum Gönder