+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Psikiyatri (Ruh Hekimliği) Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Psikiyatri (Ruh Hekimliği) Nedir?

  Psikiyatri (Ruh Hekimliği) Hakkında Bilgi


  Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı ruh hastalığı sinirlilik halleri denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce davranış duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.
  Ruh-zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden bağımsız olduğu düşüncesi yaygındır.
  Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem bedensel hem dış koşullardan etkilenir. Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksek iken yaşanılan olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda dış etmenler belirleyicidir.
  Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç elektrokonvulzif tedavi vb.) olduğu gibi insanın duygusal düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanına yer alır. Bu yöntemler ancak eğitimini almış kişilerce uygulanabilir.
  Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır. Son dönemde beyne ilişkin bilgi birikiminde artış olmuştur. Bu durum tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur.
  Bu bağlamda henüz deneysel aşamada olan bedene uygulanan tedavilerin günlük tedavide kullanılması da belirli bir yöntem olmadan “sohbet” etmenin de “psikoterapi” adı altında uygulanması da meslek ilkelerine aykırıdır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  psikiyatri nedir

  Psikiyatri;
  tıbbın akıl hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden dalıdır. Psikiyatrinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması yenidir. Uzun zaman ruh hastalıklarının doğaüstü bir gücün etkisi altında olduğunun sanılması insanoğlunun bu hastalıklardan ve hastalardan korkmasına neden oldu, bu nedenle genellikle ilkçağlarda bu hastalara kötü davranılmaktaydı. Psikiyatrinin özel bir bilim dalı olarak ortaya çıkışıysa 18. yüzyıla rastlar. Bu dönemin ruh hastaları ilk kez kurulan kliniklere alındı ve gözleme dayalı bilimsel yöntemlerden yararlanılarak iyileştirilmeye çalışıldı. Alman ruh hastalıkları uzmanı Emil Raepelin, ruh hastalıklarının sistematik bir sınıflandırmasını gerçekleştirdi. Sigmund Freud, çalışmalarıyla bilinçaltının anlamı, yapısı ve önemini ortaya koyarak psikiyatri bilimine önemli katkılarda bulundu. Pavlov’un çalışmaları koşullu refleks kavramını açıklığa kavuştururken, J.B. Watson’un geliştirdiği Davranışçılık kuramıyla koşullu refleks kavramı, bazı psikoterapi biçimlerinin oluşturulmasında uygulanmaya başlandı. Zamanla psikiyatrinin kapsamına cerrahi tedavi yöntemleri de katıldı. Günümüzde ruhsal ve bedensel hastalıkları birbirinden soyutlamanın güçlüğü karısında, bu hastalıklar arasında ayırım yapan ikili Descartesci görüş yerini insan organizmasının ruh ve bedenden oluşan bir tüm olduğu görüşüne bıraktı.

  Psikiyatri genel olarak nevrozlar ve psikozlar olarak ayrılan iki büyük hastalığı inceler. Ayrıca bunlar arasında çok sayıda ara durum da vardır. Bundan başka psikiyatrinin araştırma alanı kapsamına ruh hastalıklarına yol açan etkenler de girer. Ruh hastalıklarının nedenleri yaş, cinsiyet, ırk, yaşama biçimi gibi iç etkenlere bağlı olabileceği gibi, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde kullanma, soyaçekim gibi dış etkenlere de bağlı olabilir. Ayrıca birden yaşanan büyük heyecanlarda ruh hastalıklarının önemlik nedenleri arasında yer alır.

  Psikiyatri biliminin son yıllarda gösterdiği büyük gelişme onun giderek kendi içinde kollara ayrılmasına neden oldu. Bunlar, biyolojik psikiyatri, genetik psikiyatri ve toplumsal psikiyatridir

+ Yorum Gönder