+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Kişisel gelişim nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Kişisel gelişim nedir
  Kişisel gelişim hakkında bilgi

  Kişisel gelişim nedir1.jpg.

  İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarakta gelişebilir. Kişinin herhangi bir ,
  alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.

  ruh ve zihinsel ,
  sağlığı düzgün bireylerin, belli bir metodolojiye dayalı olarak;
  1-hedefleri netleştirmek
  2-kararsızlıkları aşmak
  3-bakış açısını değiştirmek
  4-fark yaratmak
  5-motivasyonu yükseltmek
  6-zamanı iyi yönetmek
  7-özgüveni arttırmak
  8-kendini deneyimlemek (deneyim kazanmak)
  9-başarı odaklı olmak
  10-değişime, çağa ayak uydurmak
  11-imaj yenilemek
  12-sosyal iletişim gibi ,
  konularda aldığı eğitime Kişesel Gelişim denir.

  Kişisel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.

  Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.

  Kişisel Gelişim;
  başkalarıyla iyi ilişk,iler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.

  Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

  Kişisel Gelişim; İnsanın bulunduğu hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

  Kişisel Gelişim olarak tanımladıklarımız kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir kaçıdır. Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ,
  ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına Kişisel Gelişim demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. Kişisel Gelişime katkısı olan olumlu yaşamsal gelişimlerdir. Ve her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır.

  Kişisel Gelişim, yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal süreklilik, kişinin yaşadıkları, olaylar, kişilerle ilişkileri, edindiği deneyimsel bilgilerle etkili değişim sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel,
  Gelişim bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında meydana gelir.

  Kişisel Gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar. Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur aslında. Önemli
  olan bu dünyada varolan ve olduğun,u sandığı kişiden daha farklı bir kişi olabileceğini bilen herkesin, sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu yola adım atmış olmasıdır
 2. Betul
  Devamlı Üye

  İnsanlar potansiyel ile doğmaktadır. Bir insan sadece fiziksel olarak dünyaya gelmez nitelik olaraktan da gelebilir. Kişisel gelişim aslında bir kişinin kendini tanımasıdır.
+ Yorum Gönder