+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Psikoterapiler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Psikoterapiler hakkında bilgi
  Psikoterapiler hakkında genel bilgi

  Psikoterapiler hakkında bilgi1.jpg.


  Psikoterapi; ruhsal, duygusal ve davranışsal problemlerin çözülmesi için kullanılan profesyonel bir yardım türüdür. Kelime anlamına göre psikolojik tedavi anlamını taşıyan psikoterapi kavramını yalnızca “psikolojik hastalıkların tedavisi açıklaması” ile sınırlamak yanlış olur. Psikoterapiler hastalık tanısı almayan, ancak bir uzman yardımı ve danışmanlık ihtiyacı duyulan durumlarda da uygulanır.
  Birbirinden farklı tüm psikoterapi türlerinde temel yaklaşım; rahatsız eden duygu ve davranışın sebebini araştırmak ve kişinin “daha iyi olmasını” ve devamında “daha iyi kalmasını” sağlamaktır.
  Klinik Psikologlar insanın doğumdan ölüme kadar olan normal gelişim süreçlerini bilirler. Aynı zamanda olağandışı durumlar, hangi durumlarda nasıl sorunlar çıkabileceği ve bu ,
  sorunların çözüm yöntemleri ile ilgili eğitim alırlar. Konuşarak yardım almak dendiğinde akla ilk gelen öneri ve yönlendirmedir. Sanılanın aksine psikoterapist size önerilerde bulunmaz. Psikoterapide akıl vermenin ve kararlara müdahale etmenin yeri yoktur. Çünkü işlevsel ve geliştirici olan o anda ne yapacağınızı birinin size söylemesi değil, durumun sizin için anlamı ve bununla nasıl başa çıkacağınızdır.
  Psikoterapide öncelik; yaşadığınız sorunu terapistiniz ile birlikte her boyutuyla anlamak ve değerlendirmektir. Bunu, farkındalığı geliştirmek ve başa çıkma mekanizmalarımızın işlevlerini belirginleştirmek izler. Bu yapılırken psikoloji biliminin ışığında çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılır. Psikoterapilerin düzenli ve periyodik olarak devam etmesi temel koşullardan biridir.
  Psikoterapilerde ilk görüşmelerde değerlendirme yapılır ve kişinin yaşadığı sorun ile ilgili bir formülasyon yapılır. Bu formülasyon danışanla paylaşılır; danışan ve terapist birlikte,
  psikoterapi hedeflerini belirler. Değerlendirme süreci psikoterapiler boyunca devam eder. Bu dinamik sürecin her seans yenilenmesi ve gelişmesi hedeflenir.
  Terapi sürecinde görüşmeler birlikte belirlenen sıklıkta ve düzenli yapılır. Terapi dinamik bir yapıda olduğundan, ne kadar süreceği ile ilgili önceden bilgi vermek mümkün değildir. Kişinin psikoterapiden alacaklarının ne zaman bittiğine danışan ve terapist birlikte karar verirler. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Psikoterapi, İnsanların duygusal, davranışsal sorunlarının çözümünde ve ruh sağlıklarının iyileştirilmesi konusunu amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi uygulanırken sadece hasta olan birey ele alınmaz ailesi ve çevresi hakkında da bilgi edinilir ve ona göre kişinin sorununun çözülmesine başlanılır.
+ Yorum Gönder