+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Beden Dismorfik Bozukluğu Hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Beden Dismorfik Bozukluğu Hakkında bilgi

  Beden Dismorfik Bozukluğu Hakkında Genel Bilgi


  Beden Dismorfik Bozukluğu Hakkında bilgi2.jpg.

  ,Beden Dismorfik
  Bozukluğu, bedende olmayan kusurları varmış gibi algılamak ya da bazı kusurların olduğundan daha büyük algılanması ile açıklanan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık takıntı şeklindedir ve işlevsel bozukluklara da neden olmaktadır. Hastalıkla bugüne dek az ilgilenilmiştir; tanımlanması ve klinik alana alınması gecikmelidir. DSM IV’te tanımlanan Beden Dismorfik Bozukluğu, bazı yaklaşımlarda obsesif kompülsif tanı altında da incelenmektedir.  Bedende olmadığı halde varmış gibi

  , düşünülen bozukluklar, eksiklik, sorun gibi algılar takıntılı bir hal almakta, hezeyanlara neden olmaktadır. Hezeyanla ilişkili olan Beden Dismorfik Bozukluğu tipinde somatik tanımlamalar da yapılmıştır.  Tanı esnasında görülen hasta tarafından belirtilen şikayetler şöyledir: daha çok yüz hatlarında; kırışıklıklar, ağız, burun, çene, kaşlar, dudaklar, yüz, gözler, saç ve cilt ile ilgili olarak; daha az olmakla birlikte ayaklar, eller, sırt, göğüs ve diğer beden parçaları ile ilgili sorunlar; bozukluklar. Tüm bunların dışında kendi bedeninin kötü kokular yaydığına; bedenin buna kaynaklık ettiğine inanma gibi
  ,
  somatik sanrılardan da söz edildiği görülmektedir.  Cilt, burun, saç, yüzün tamamı en fazla sorunlu olarak tanımlanan beden bölgeleri olmakla birlikte, kas sorunları da ifade edilmektedir. Olduğundan daha güçsüz gibi algılanan kas yapısı söz konusudur. Aynı zamanda simetri bozukluğu, bedenin bazı bölgelerinin dengesiz olduğu gibi sorunlar dile getirilmektedir.  Beden Disformik Bozukluğu’na kaynaklık
  ,
  eden psikolojik ve psikodinamik yaklaşımların yanında biyolojik açıklamalar da bulunmaktadır. Psikodinamik yaklaşımda, bilinç dışında bastırılan cinsel çatışmaların, bedene ait kusurlarla yer değiştirmesi şeklinde açıklanan bozukluğun, gelişim dönemi ilk evrelerinde yaşanan sorunlarla da ilgisi olduğu düşünülmektedir. Aşırı koruyucu, mükemmelliyetçi ya da görmezden gelen aile tutumları ile anne aşırı düşkünlüğü, kardeşler arası yarış gibi geçmiş yaşantılar söz konusu olabilmektedir.  Beden Dismorfik Bozukluğu’nda sürekli aynaya
  ,
  bakma, kendini beğenmeme en temel sorunlardan biridir. Takıntılı biçimde traş olma, bakım yapma, sürekli saçları düzeltme görülür. Saçların aynı boyda olması için sürekli kesilmesi söz konusu olabilmektedir. Deri yolma da görülen diğer davranışlardan biridir. Bu davranışların sıklığı ve işlevsel bozukluklara neden olması (sokağa çıkamam, işe gidememe vs.) Obsesif Kompülsif Bozukluk çerçevesinde incelenmesine neden olsa da yapılan çalışmalar bozukluğun şiddetinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.  Beden bağlama, saç kesme, deri yolma, yüzü çorapla sarma gibi davranışlar Obsesif Kompülsif Bozukluk’ta görülebilecek bir çeşit rahatlamanın aksine kaygıyı daha
  ,
  da artırır. Sürekli sorun yeniden üretilir ve yeni soruna çözüm bulmak amacıyla temelde yeni sorunlar üretilir. Takıntı ve anksiyete düzeyi oldukça yüksektir.  Tedavi için ilaç kullanımı olmakla birlikte, davranışçı psikoterapi uygulamaları vardır. Bilişsel yeniden yapılandırma, sosyal ortamlarda kusurla yüzleşme, aynaya bakmanın engellenmesi gibi yaklaşımların olumlu sonuç verdiği yolunda çalışmalar bulunmaktadır.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Bedende dismorfik bozukluğu bedende olmayan bozuklukların varmış gibi algılanması ve bu durumun takıntı haline getirilmesi şeklidir. Kişi sürekli olarak bedeni ile ilgilenmekte ve bedeninden şikayet etmektedir. Bu psikolojik problem obsesif bozukluğu adı altında tedavi edilmektedir.
+ Yorum Gönder


dismorfik bozukluk cinsel çatışma