+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Çoğul Kişilik Bozukluğu Hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Çoğul Kişilik Bozukluğu Hakkında bilgi

  Çoğul Kişilik Bozukluğunda Gidişat Nasıldır


  o-ul-ki-ilik-bozuklu-u-hakk-nda-bilgi2.jpg.  Yaşanan travmalar, ağır duygusal fiziksel ya da cinsel istismar

  , içerebilmektedir ancak doğal bir afet ya da savaş gibi durumlarla da bağlantılı olabilmektedir. Ebeveynlerden birinin kaybı gibi erken yaşanan önemli bir kayıp da çoğul kişilik bozukluğu oluşumunda etkili olabilmektedir.

  Aile kuşakları içinde de çoğul kişilik bozukluğuna rastlanıyor olması, bu rahatsızlığın oluşumundaki kalıtım faktörüne işaret etmektedir. Çoğul kişilik bozukluğuna kadınlarda erkeklerden daha sık rastlanmaktadır. Bu da cinsel istismarın daha yaygın olarak kadınlara yönelik uygulanıyor olmasından kaynaklanabilmektedir.

  Çoğul Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

  Bu rahatsızlıkta gözlemlenen belirtiler, madde kötüye
  , kullanımı ya da post travmatik stres bozukluğu gibi bir çok ruhsal ve fiziksel hastalıkta gözlenenlere çok benzemektedir. Çoğul kişilik bozukluğunda ortaya çıkabilecek belirtiler aşağıda sıralanmıştır:

  İşlevsellikte değişim:


  Çok etkinlikten, neredeyse acizliğe geçiş

  Sık sık baş ağrıları ya da bazı vücut bölgelerinde ağrılar yaşamak

  Depersonalizasyon (kişinin kendi duygularından ve bedeninden yabancılaşması, ayrışması)

  Derealizasyon (dış dünyanın gerçek değilmiş gibi algılanması)

  Depresyon ya da duygu durum dalgalanmaları

  Yeme ve uyku düzenlerinde açıklanamayan değişimler

  Anksiyete, asabiyet, panik atakları

  Cinsel işlevlerde problemler

  İntihar girişimleri ya da kişinin kendi kendisine zarar vermesi

  Madde kötüye kullanımı

  Amnezi (hafıza kaybı) ya da yaşanan bir zaman diliminin kaybedilmesi, yaşanmamış gibi hissedilmesi

  Halüsinasyonlar ( varolmayan sesler duymak gibi, gerçek olmayan algısal tecrübeler)

  Şiddet

  Çoğul kişilik bozukluğu olan kişi, kendisini tanıyan kişilerle bir çok kez tanışır. Çünkü bu kişileri tanımamaktadır. Ayrıca, bir çok eşyasını ne zaman, nasıl satın aldığını da bilmemektedir.

  Çoğul Kişilik Bozukluğu Tanısı Nasıl Konulur?

  Eğer belirtiler o anda mevcutsa doktor, kişinin tıbbi geçmişini inceleyerek ve fiziksel muayenesini yaparak işe başlar. Disosiyatif bozuklukların tespit edilmesi için kullanılan herhangi bir laboratuar testi olmasa da doktor, belirtilerin başka bir fiziksel hastalıktan ya da ilaç yan etkisinden kaynaklandığı fikrini devreden çıkarmak için, röntgen ve kan testleri gibi, tanıya yönelik bazı testler de isteyecektir. Beyin hastalıkları, kafa yaralanmaları, madde ve alkol entoksikasyonu, uyku eksikliği gibi bazı durumlar, amnezi de dahil olmak üzere, disosiyatif bozukluklarda görülen belirtilere benzer belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Buna örnek olarak disosiyatif amnezi verilebilir. Aslında, çoğul kişilik bozukluğu olan kişinin tedavi olmak istemesini sağlayan sebep, amnezi ya da yaşadığı bir zaman dilimini hatırlayamamak olmaktadır. Aksi taktirde kişi, bu durumları yaşamadıysa, rahatsızlığının hiç farkında olmayabilmektedir.

  Eğer fiziksel hiç bir rahatsızlığa rastlanmazsa doktor kişiyi ruh hastalıklarının tedavisi konusunda uzmanlaşmış profesyoneller olan psikiyatristlere ya da psikologlara yönlendirecektir. Psikiyatrist ve psikologlar, kişide disosiyatif bozukluğun varlığını incelemek için özel olarak tasarlanmış araştırma ve görüşme materyalleri kullanırlar.

  Çoğul Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilmektedir?

  Buradaki tedavinin amacı, belirtileri ortadan kaldırmak, kişinin güvenliğini temin etmek ve ayrı kimlikleri tek bir kişilik içinde birleştirip en iyi şekilde işlev gösterilmesini sağlamaktır. Bundan sonra tedavide, kişinin acı veren anılarını rahatça ifade edip işlemleyebilmesi, yeni başa çıkma becerileri edinmesi, işlevselliğini tekrar kazanması ve ilişki bazında ilerleme gösterebilmesi amaçlanır. En uygun tedavi yaklaşımının seçilmesi kişiye ve gözlenilen belirtilerin ağırlığına bağlıdır. Tedavi, aşağıdaki öğeleri içerebilmektedir:

  Psikoterapi: Ruhsal ve duygusal bozukluklarda uygulanan bu tedavi yöntemi, içsel çatışmalarla ilgili iletişimi cesaretlendirmek ve problemlere yönelik içgörü kazandırmak için psikolojik teknikler kullanmaktadır.

  Bilişsel terapi: Bu terapi türü, bozuk düşünce kalıplarını değiştirmeyi hedefler ve sonuçları da duygu ve davranışlarda gözlemlenebilir.

  İlaç Tedavisi: Disosyatif bozuklukların kendisini tedavi ettiği bilinen bir ilaç yoktur. Ancak disosiyatif bozukluğu olan ve aynı zamanda da depresyon veya anksiyete sıkıntısı çeken kişiler, antidepresan veya anti anksiyete ilaç tedavilerinden faydalanabilirler.
  Aile Terapisi: Bu tür terapiler kişinin ailesine, rahatsızlık, rahatsızlığı meydana getiren sebepler ile ilgili bilgi vermekle birlikte, aile bireylerine rahatsızlığın tekrarlamasıyla ilgili sinyalleri görebilmeyi de öğretmektedir.

  Yaratıcı Terapiler (sanat, müzik terapileri): Bu terapiler, güvenli ve yaratıcı bir yolla, kişinin kendi düşünce ve duygularını fark etmelerini ve ifade etmelerini sağlamaktadır.
  Klinik Hipnoz: Bu tedavi yöntemi rahatlama, konsantrasyon ve daha alt bir bilinçlilik haline odaklanmayı gerektirir. Kişinin bilinç düzeyinden sakladığı duygularını, düşüncelerini, hatıralarını keşfetmesini ve ifade etmesini sağlamaktadır. Bu süreçte, gerçek olmayan hatıralar yaratma riski olabildiği için, disosiyatif bozuklukların tedavisinde hipnoz kullanımı tartışmalı bir konu olarak görülmektedir.


  Çoğul Kişilik Bozukluğunda Gidişat Nasıldır?

  Çoğul kişilik bozukluğu tanısı konmuş kişiler genellikle

  ,tedaviye çok iyi yanıt veriyor olmalarına rağmen, tedavi bu kişiler için çok acı verici bir süreç olabilmektedir. Bazı kişiler bu farklı kimlikleri bir araya toplamaya karşı direnç gösterirler, çünkü ancak bu sayede yaşadıkları ile başa çıkabilmektedirler. Daha iyi bir gidişat için, depresyon, anksiyete ya da madde kötüye kullanımı gibi diğer problem ve komplikasyonların
  ,
  da tedavi edilmesi şarttır.

  Çoğul Kişilik Bozukluğu Önlenebilir mi?

  Çoğul kişilik bozukluğunun önlenmesi mümkün gözükmese de, kişilerde belirtiler gözlemlenmeye başlar başlamaz tedaviye başlanması çok faydalı olacaktır. Travmatik bir olay ya da strese sebep olan bir tecrübenin ardından erken müdahalede bulunulması, disosiyatif bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltmaktadır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Çoğul kişilik bir diğer adı ile jizofren hastalığı . bu hastalık insanların akılların karışması ve değişik kötü olaylar yaşamış olmalarından meydana gelmiş olabilir. aslında kişinin depresyon geçirmesi , yemeklerinde ve uykularında bir bozukluk meydana gelmesi. bu gibi etkenler kişide çok kişiliğe neden olabilmektedir.
+ Yorum Gönder