+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Oruç Tutmak Zorunda Mıyız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Oruç Tutmak Zorunda Mıyız

  Oruç tutmak zorunlu mudur hakkında
  Oruç tutmak zorunlu mudur.jpg
  Biz, herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil yalnız Allah’ın emri olduğu için ve onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutarız. Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) diyor ki: “Karşılığında bir menfaat umarak yapılan ibadet, ticaretçinin ibadetidir. Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin ibadetidir. Allah’ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet, hür olan kimsenin ibadetidir.” Makbul olan ibadet, Hz. Ali’nin de belirttiği gibi Allah’ın nimetlerine karşı şükran borcunu yerine getirerek onun rızasını kazanmak maksadıyla yapılan ibadettir. Allah, ancak böyle samimi bir düşünce ile yapılan ibadetleri kabul eder
  Rabbimiz’in emri olan oruçta pek çok güzellikler ve sıhhate dair ince noktalar da saklıdır. Ama biz orucumuzu bu nimetler için değil, dediğimiz gibi Rabbimizin emri olduğu için tutarız. Alimler demişlerdir ki: oruç ve açlıkta 10 güzel özellik vardır:
  l. Açlıkta kalp safası, gönlün hakka teslimiyeti, göz keskinliği vardır.
  Tokluk ise aptallık ve tenbellik verir, basireti kör eder.
  2. Açlıkta kalp inceliği artar. Kalbin ve duyguların incelmesi de insanı Rabbine yakarışındaki lezzeti idrak etmeye hazırlar.
  3. Lüzumsuz rahatlık, gamsızlık ve Allah’a isyanın başlangıcı ve aynı zamanda büyük mahrumiyetlerin sebebi olan iftihar ve böbürlenme duygusu gider. Nefis açlıkla kırıldığı kadar hiç bir şeyle kırılmaz.
  4. İnsan kendisi açlığın acısını yaşarken, başkalarını daha iyi anlar. Aç olanlar, fakirleri ve zayıfları unutmazlar.
  5. Açlık bütün günaha dönük arzuları kırar, devamlı kötülüğü emreden nefsi (nefs-i emmareyi) dizginler.
  6. Açlık, kişinin üzerindeki gafleti atar. Bu sebeble büyük veliler sevenlerine, “Çok yemeyiniz, çok içmeyiniz, bu sebeple çok uyursunuz ve hüsrana uğrarsınız” diye tavsiyede bulunmuşlardır.
  7. Açlıkta ibadete devam kolaylaşır. Toklukta insana çöken miskinliği atmak daha zordur. Aç insanın Rabbine yönelişi daha samimidir.
  8. Açlıkta sıhhat vardır. Hastalıkların çoğunun sebebi çok yemek, çok içmek, çok uyumaktır.
  9. Az yemeğe alışanlar, az mala da kanaat eder. Bu sebeble Rasûlullah (sas) : “İktisada riayet eden fakirliğe düçar olmaz.” buyurmuşlardır.
  10. Aç insan açlığın ne olduğunu bildiği için, yemeğinin artanını, ya da sadakasını verirken daha bir yüksek gönüllü olur. Kıyamette de bu fazileti vesilesiyle sadakası altında gölgelenir
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Oruç tutmak zorundayız. Çünkü oruç Allah bize farz eylemiştir. Oruç tutmak fakirin halini anlamak demektir. Oruç nefsine olmaktır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Oruç islamiyetin şartlarından biridir. ergenlik çağına gelmiş aklı başında olanlara farzdır. yani tutmaları zorunludur. eğer biri bile isteğe oruç tutmuyorsa bunun günahı büyüktür.
+ Yorum Gönder


oruç tutmak zorunlu mudur,  oruc tutmak zorundamiyiz