+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Fitre, Zekat Nisabı Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Fitre, Zekat Nisabı Hakkında
  Fitre, Zekat Nisabı konusunda bilgi

  Fıtır sadakası, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadettir. Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekâttan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir.

  Fitre Zekat Nisabı.jpg

  Kurulumuz, fıtır sadakasının Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olmasını da dikkate almak suretiyle;

  Hem sadaka-i fıtır’ın asgarî miktarını belirleyen hadis-i şeriflere dayanarak, hem de ülkemizdeki mevcut sosyo-ekonomik hayat şartlarını ve bir kişinin günlük asgarî gıda ihtiyacını göz önünde bulundurarak 2011 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2012 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede sadaka-i fıtır miktarının 7,5 (Yedi Buçuk Lira) olarak belirlenmesine,

  Belirlenen bu miktarın, “asgarî miktar” olduğunun, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığının hatırlatılmasına,

  Bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesinin tavsiye edilmesine,

  Söz konusu meblağın, gıda gibi aynî olarak veya para şeklinde nakdî olarak ödenebileceğine karar verildi.

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Zekat temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve buna rağmen belli sayıda malı olan kimseler mallarının bir kısmını ihtiyaç olan kimselere verilmesidir. yapılan zekatlar kişinin malını arttırır , yardımlaşma bilincini güçlendirir.
+ Yorum Gönder