+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Farz Oruç Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Farz Oruç Nedir
  Farz oruç nedir kısaca 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Farz Oruç Hakkında Bilgi


  Farz olan oruç denilince, ramazan orucu kasdedilir ve zaten önceden belirlenmiş (muayyen) olan oruç da budur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak tutulamadığı zaman, başka bir zaman kazâ edilmesi de aynı şekilde farzdır.

  Farz Oruç.jpg


  Bunun dışında bir de kefâret olmak üzere tutulan oruç vardır. Ramazan orucunun bozulması sebebiyle tutulması gereken kefâret orucu yanında ayrıca, zıhâr, yanlışlıkla ve kaza ile adam öldürme, hacda ihramlı iken vaktinden önce tıraş olma (halk) ve yemin için tutulacak olan kefâret oruçları da farz oruç kapsamında değerlendirilmiştir. Kefâret orucu, yapılan bir hatanın cezası veya telâfisi anlamını taşıdığından kişi için baştan belirlenmiş bir yükümlülük olmayıp, buna sebebiyet vermesi halinde gündeme gelebilen ârızî bir yükümlülük niteliğindedir. Bu bakımdan ramazan orucu “muayyen farz”, diğerleri ise “gayr-i muayyen farz” olarak nitelendirilir. Ramazan orucu sadece belirli bir vakitte, yani ramazan ayında tutulabilirken, diğerleri oruç tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir.

  Ramazan orucunun kazası da istenilen mubah günlerde tutabilir. Fakat İmam Şâfiî’nin kazâya kalan orucun aynı yıl içerisinde kazâ edilmesi gerektiğine ilişkin görüşü de dikkate alınarak, herhangi bir sebeple kazâya kalan orucu mümkün olan en kısa zamanda tutmaya çalışmak uygun olur.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Farz oruç denilirken ramazan ayında tutuğumuz oruç kastedilir. bildiğiniz gibi oruç islamın şartlarından biridir ve ergenlik çağına gelmiş akıllı bireylere farzdır.
+ Yorum Gönder