+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Ramazan ayının ve orucun fazileti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Ramazan ayının ve orucun fazileti
  Ramazan ayının ve orucun fazileti hakkında bilgi verir misiniz kısaca bilgi

  Oruçla Ramazan ayı arasında sıkı bir fazilet ilişkisi vardır. Şöyle ki, Ebu Hüreyre'nin naklettiği bir hadiste, Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.'™

  Bu hadisi şu şekilde anlamak daha uygun olur; o ayda mü'mini cennete ulaştıracak rahmet kapıları açıkr, cehenneme gitmesine yol açabilecek fiillerden uzaklaşır, bu yüzden şeytanın insana etki yapma gücü zayıflar. Nitekim Ebu Hüreyre'den başka bir rivayette "cennet kapıları" yerine "rahmet kapıları" ifadesi yer akr.


  ramazan-ay-n-n-ve-orucun-fazileti.jpg

  Ramazan ayının önemi; Kur'ân'm, ilk olarak bu aydaki Kadir gecesinde topluca dünya semasına indirilmiş olmasından ve o gecede, Alak sûresinin ilk ayetlerinin Hira Mağarası'nda Allah'ın elçisine indirilmeye başlanmış bulunmasından dolayıdır. Ramazan orucu, Kur'ân'm indirikşini bir çeşit kutlama, vahyin gelişini melek yaşayışına benzer biçimde karşılama anlamına gelir.311

  Kutsi bir hadiste şöyle buyrulur: "Her bir iyiük için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık vardır; fakat oruç bunun dışındadır. Çünkü oruç benim içindir, onun karşılığını ben vereceğim."312

  Başka hadislerde şöyle buyurudur: "Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."113

  "Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır."314

  310 Müslim, sıyâm, 1,2.
  311 bk. Duhân, 44/3; Kadr, 97/1.
  312 Buhârî, savm, 2, 9; Müslim, sıyâm, 30, 164; Nesâî, siyam, 42.
  313 Buhâri, savm, 6.
  314 Buhârî, savm 9; Müslim, sıyâm 163.
 2. ismail
  Devamlı Üye

  en yüzeysel anlamda şunu söyleyebiliriz; oruç insanın nefsini terbiye etme şeklidir ki Allah nefsi üç gün aç bırakınca terbiye olmuş bunu da burada tekrar vurgulayayım yani orucu Allah rızası için tuttuğunuz sürece oruçla ilgili hiç sıkıntı yaşamazsınız ve oruçtan almanız gerekeni alırsınız
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ramazan gelişiyle birlikte bolluk ve bereketler de gelir. ramazan ayında oruç tutanlar fakirlerin halinden anlarlar ve onlara yardımlarda bulunurlar. oruç biz insanları kötülüklerden korur ve nefsimize hakim olmamız için bize yardımcı olur.
+ Yorum Gönder