+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Hadislerde Ramazan Ve Oruç Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Arzu
  Yeni Üye

  Hadislerde Ramazan Ve Oruç

  Hadislerde Ramazan Ve Oruç hakkında bilgi


  • Ademoğlunun her ameli katlanır. Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teâla Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu dilediğim gibi mükâfaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti."

  Hadislerde Ramazan Ve Oruç.jpg


  • Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü. (Ey Allahım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.)
  • Biriniz yemeğe davet: edilince, oruçlu ise: "Ben oruçluyum" desin.
  • Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab'ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.
  • Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdır.
  • Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez. Oraya kim girerse ebediyyen susamaz
  • Cumartesi günleri, farz oruçlar dışında oruç tutmayın. Sizden biri, o gün, üzüm çöpünden veya bir ağaç kabuğundan başka (yiyecek) bir şey bulamasa bile, onları emip oruç tutmasın.
  • Gündüz orucuna sahur yemeği ile yardımcı olun, kaylüle (öğle uykusu) ile de gece namazına yardımcı olun!
  • Herşeyin bir zekatı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekatı oruçtur.
  • İnsanlar iftarda ta'cile yer verdikleri müddetçe hayır üzere devam ederler.
  • Kadın, kocası varken izin almadan (nafile) oruç tutmasın.
  • Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.
  • Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe (nafile) oruç tutmasın.
  • Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.
  • Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin."
  • Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.
  • Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.
  • Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, velisi ona bedel tutar.
  • Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.
  • Nice oruçlular vardır ki, tuttuğu oruçtan yanına sadece çektiği açlık kâr kalır. Nice gece namazı kılanlar vardır ki, onların da kârı gece uykusuz kalmaktan ibarettir."
  • Nübüvvet (peygamberlik) amellerinden biri de iftarın ta'cili (öne alınması), sahurun da te'hir edilmesidir.
  • Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku , Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.
  • Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!'' desin ve ona bulaşmasın.
  • Oruç, sabrın yarısıdır.
  • Oruclu olan kimse, hurma ile iftâr etsin! Çünki hurma bereketlidir.
  • Oruçlunun hayırlı hasletlerinden biri misvak kullanmasıdır.
  • Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.
  • Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
  • Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.
  • Sadece şafaktan önce niyet edenlerin orucu muteberdir.
  • Sahur yemeği yemek, berekettir. Bir yudum su ile de olsa onu terketmeyiniz. Şüphesiz sahur yemeği yiyenleri Allah Teâlâ mağfiret eder, melekler de onlar için istiğfar ederler.
  • Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.
  • Seferde Ramazan orucu tutan hazerde oruç tutmayan gibidir.
  • Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.
  • Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.
  • Şükreden oruçsuz kimseye, sabreden oruçlunun sevabının misli verilir.
 2. Fatih
  Yeni Üye

  1- İmam Bakır (a.s): “Her şeyin bir baharı vardır, Kur’an’ın baharı da Ramazan ayıdır.”

  2- İmam Ali (a.s): “Ramazan Allah’ın ayı, Şaban Resulullah’ın ayı, Recep benim ayımdır.”

  3- Resulullah (s.a.a): “İnsan, ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin ramazan olmasını isterdi.”

  4- İmam Sadık (a.s): “En iyi (faziletli) cihad sıcak havada oruç tutmaktır.”

  5- Resulullah (s.a.a ): “Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz.”

  6- İmam Sadık (a.s): “Kim ramazan ayında (Allah’ın kitabından) Kur’an’dan bir ayet okursa, diğer aylarda Kur’an hatmeden kimse gibidir.”

  7- Resulullah (s.a.a): “Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir.“

  8- İmam Sadık (a.s): “İnsanın başına bir bela (musibet ) geldiği zaman oruç tutsun.”

  9- İmam Zeynelabidin (a.s): “Selam sana olsun ey Ramazan ayı ki, hiç bir ay seninle fazilette yarışamaz.”

  10- Resulullah (s.a.a): “Cennet dört kişinin özlemini çeker, ….biri de ramazan ayında oruç tutandır.”

  11- Resulullah (s.a.a): “Ramazan ayı bütün ayların, Kadir gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.”

  12- Resulullah (s.a.a): “Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.”

  13- Hz. Peygamber efendimiz (s.a.a) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Her kim ramazan ayını susarak oruç tutar da, kulağını, gözünü, dilini, şehvetini ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah’ın rızası için korursa, yüce Allah onu kendine yakın kılar, öyle ki o adam Hz İbrahim Halilullah’a (onun makamına) erişir ve onunla birlikte olur.”

  14- İmam Bakır (a.s): “Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Resulullah’ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir.”

  15- Resulullah (s.a.a): “Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır.“

  16- İmam Ali (a.s): “Oruç, kul ile Yaradanı arasında bir ibadettir, Allah’tan başka kimse onu bilemez.”

  17- Resulullah (s.a.a): “Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da Oruçtur.”

  18- Resulullah ( s.a.a.): “Oruç sabrın yarısıdır.”

  19- Resulullah (s.a.a) (Sahabeden birine hitaben): “Oruç tut; çünkü oruç gibi bir ibadet yoktur (onun yerini tutacak bir şey yoktur).”

  20- Resulullah (s.a.a): “Allah-u Teala buyuruyor: “İnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafatını vereceğim.”

  21- İmam Ali (a.s): “İslam beş temel üzerine kurulmuştur; namaz, zekat, hacc, oruç, velayet.”

  22- Resulullah (s.a.a): “Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır).”

  23- Resulullah (s.a.a): “Üç amel Allah’ın rahmetindendir: Gece namazı kılmak, mu’min kardeşin halini sormak ve oruç tutmak.”

  24- Resulullah (s.a.a): “Allah-u Teala melekleri oruç tutanlara dua etmekle görevlendirmiştir.”

  25- Resulullah (s.a.a): “Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur.”

  26- Resulullah (s.a.a): “Oruç tutanın duası reddedilmez.“

  27- Resulullah (s.a.a): “Cennetin Reyyan adlı bir kapısı vardır; o kapıdan ancak oruç tutanlar girecektir.”

  28- İmam Kazım (a.s): “Oruç tutanın duası iftar vakti kabul olur.”

  29- Resulullah (s.a.a): “Oruç tutan bir kimse, kendisine hakaret edildiği vakit “Allah’ın selamı üzerine olsun ben bugün oruçluyum” derse, Alla-u Teala buyurur: “Oruçlu kulum bana sığındı, onu cehennem ateşinden koruyup cennetime yerleştirin.”

  30- İmam Sadik (a.s): “Oruç tutan her mu’min sahur ve iftar vakitlerinde Kadir suresini okursa, bu iki vakit arasında Allah yolunda canını veren kimse gibidir.“

  31- Resulullah (s.a.a): “Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve Kıyamet günü.”

  32- İmam Ali (a.s): “Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur.”

  33- İmam Sadık (a.s): “Allah, orucu zengin ile fakir eşit olsunlar diye farz kıldı.”

  34- Hz. Fatıma (s.a.): “Allah, orucu ihlası sağlamlaştırmak için farz kılmıştır.”

  35- İmam Rıza (a.s): “Eğer sorulsa ki, neden Ramazan ayının orucu, bundan az veya fazla farz kılınmadı? Şöyle cevap verilir: “Çünkü bu, zayıf ve güçlünün gücünün yettiği bir miktardır.”

  36- Resulullah (s.a.a): “Bu ay Ramazan diye adlandırıldı; çünkü bu ay günahları temizler.”

  37- Resulullah (s.a.a): “Nefsimi elinde tutan Allah’a and olsun ki oruç tutan kimsenin ağzının kokusu Allah’ın yanında misk kokusundan daha iyidir.”

  38- Resulullah (s.a.a): “Oruç tutun ki sıhhatli (sağlıklı) olasınız.”

  39- Resulullah (s.a.a): “Kim ramazan ayını oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder.”

  40- Resulullah (s.a.a): “Ey gençler, sizden kimin gücü yeterse evlensin; çünkü bu, gözün haramdan sakınmasını ve iffetin korunmasını sağlar. Kimin evlenmeye gücü yetmezse; oruç tutsun; çünkü oruç, cinsel arzuları kontrol etmede çok faydalıdır.”
 3. Fatih
  Yeni Üye
  Kaynaklar:

  1- Vesail-uş Şia, cilt.7, sayfa.218 / Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa.246.

  2- Vesail-uş Şia, cilt 7, sayfa.366

  3- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 344

  4- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 256

  5- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 344

  6- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 341

  7- Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa 67

  8- Meheccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 123

  9- Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa. 12

  10- Mustedrek-ul Vesail, cilt.7, sayfa.400

  11- Bihar-ul Envar, cilt. 40, sayfa. 54

  12- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa. 346

  13- Vesail-uş-Şia, cilt.7, s.117

  14 Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa. 123

  15- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 342

  16- Kısar-ul Cümel, cilt.1, sayfa 394

  17- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 122

  18- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 121

  19- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 254, Muhaccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 121

  20- Erkan-ı İslam (Oruç) Selman Ğaveci, Sayfa. 16

  21- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 257, Meheccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 121

  22- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 123

  23- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 257

  24- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 123, Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 253-255

  25- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 122, Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 248-253

  26- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 256

  27- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 252, Muhaccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 122

  28- Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa.64,

  29- Vesail-uş Şia, cilt.4, sayfa.121, Sefinet-ul Bihar cilt. 2, sayfa.65

  30- Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa.67

  31- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 249

  32- Nehc-ul Belağa, hikmetli sözler 131, Vesail-uş Şia , cilt.4, sayfa 3

  33- Vesail-uş Şia, cilt.7, sayfa.3, Muhaccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 124

  34- Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 368

  35- Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 370

  36- Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 367

  37- Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 250

  38- Meheccet-ul Beyza cilt. 5, sayfa 160

  39- Sevab-ul A’mal, sayfa 160

  40- Sahih-i Muslim, cilt.4, sayfa 128.
+ Yorum Gönder