+ Yorum Gönder
Özel Eğitim ve Rehberlik ve Rehberlik Forumunda Disiplin Nedir ? Disiplin ile ilgili Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Disiplin Nedir ? Disiplin ile ilgili
  Disiplin nedir geniş bilgi  Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma.
  Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan discipulus kelimesinden gelmiştir. Önceleri öğretim ve eğitim manasındayken sonradan ilk defa Büyük Frederik tarafından ceza anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında ise "zaptu rapt" deyimi (askeri zapt etmek, vazifeye bağlamak ve fertler arasında manevi bağ sağlamak) bugünkü disiplin manasındadır. Dilimizde cezai müeyyide olarak değil, ilk önceleri kullanılan mana esas alınarak kullanılmaktadır. Eğitimde, yapılan işte, askerlikte başarının esası disiplinli olmaya bağlıdır. Disiplin deyince akla önce ordu gelir. Disiplin ordunun ruhudur. Orduda disiplin şahsi bir mesele olmayıp, silahlı kuvvetleri ayakta tutan müşterek bir inanış ruhudur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmenliği’ne göre disiplin: "Kanunlara, nizamlara ve emirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet" demektir.
  Askeri anlamda disiplin, kendisine hakimiyet, intizam ve itaat meydana getiren bir çeşit eğitimdir. Disiplinde esas olan bir hedef vardır. Burada esas, tek ferdin veya toplu olarak askerin tavır, hareket ve düşünüş tarzının tayin edilmesidir. Bu sebepten "Disiplinli bir bölük disiplinsiz alaydan daha iyidir!" denmiştir. Disiplinin gayesi en çetin hallerde bile şuurlu olarak kayıtsız, şartsız itaat etmeyi, vazifenin tam zamanında kesin yapılmasının sağlanmasıdır. Hiçbir meslekte istenildiği zaman hayatın feda edilmesi durumu yoktur. Askerlikte ise yerinde ve zamanında bir komutan verdiği bir emirle hayatın feda edilmesini istiyebilmektedir. Bu ise, yapılan hizmetin kutsallığına inanan, ruhun derinliklerinde vatan sevgisi ile disiplini kucaklaştırabilenlerin yapabileceği bir iştir.
 2. Acil

  Disiplin Nedir ? Disiplin ile ilgili isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


disiplin ile ilgili sözler,  disiplin ne demek,  disiplin ile ilgili kompozisyon,  öz disiplin ile ilgili kompozisyon,  disiplin ile ilgili şiirler,  disiplin ile ilgili hadisler