+ Yorum Gönder
Özel Eğitim ve Rehberlik ve Rehberlik Forumunda Beden Eğitiminin Amaçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Beden Eğitiminin Amaçları

  Neden Beden Eğitim Dersi var


  Beden eğitimin amaçları daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesi için, çeşitli
  otoritelerin beden eğitimin amaçları hakkındaki düşündüklerine bir göz
  atmakta yarar vardır:

  A.Lumpkin’e (1986) göre, beden eğitimin 3 önemli amacı vardır:

  Vücut fonksiyonları, sağlık, büyüme ve gelişme

  BİLİŞSEL AMAÇ Bilgi ve Anlama

  Oyun kuralları, beceri, strateji, koruma

  Sosyal ve Duygusal
  Kendine güvenme, değer yargıları, kişilik gelişimi, iletişim becerisi,
  nezaket, fair play

  DUYUŞSAL AMAÇ

  Kendine kontrol etme, kendine disipline etme, eğlence, gevşeme, kendine
  ifade etme, nasıl kazanacağını ve nasıl kaybedeceğini öğrenme


  Temel hareket becerileri Ve Fiziksel Fitnes
  Temel hareket modelleri, motorik beceriler, temel oyun becerileri,
  senzori-motorik beceriler.

  PSİKOMOTOR
  Kardiovasküler dayanıklık, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik.

  1965 yılında, Amerika Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Birliği
  (AAPHER), beden eğitimin 5 önemli amacı şöyle ifade etmiştir:

  1.Çocukların ve gençlerin etkili ve becerikli bir şekilde hareket etmelerine
  yardımcı olmak.

  2.Çocukların ve gençlerin hareketi anlaması ve değerlendirebilmesi.

  3.Harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve
  değerlendirilmesi.

  4.İnsanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak.

  5. Organizmanın çeşitli sistemlerin geliştirilmesi.  İ.Şiclovan’a göre (1979), beden eğitimin genel amaçları şunlardır:

  Vücüdun uyumlu olarak büyümesi ve gelişmesi.

  Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması ve pek
  iyileştirilmesi.


  M.Epuran’a göre (1990) beden eğitimin amaçları şöyle sınıflandırılmaktadır:
  Sağlık durumunun pekiştirmesi Organizmanın uyumlu gelişimi: Vücut gelişimi
  Uygun bir postürün oluşturulması

  Psikomotorik gelişimi:
  Motorik özelliklerin gelişimi

  Temel motorik becerilerin gelişimi

  Organizmanın çalışma kapasitesinin gelişimi

  Çeşitli motorik eylemlere ait olan bilgi ve teknik ve taktik becerilerin
  oluşturulması.

  Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve/veya boş zamanı uygun bir şekilde geçirmek
  için fizik egzersizlerin sistematik olarak uygulama alışkanlığını
  oluşturmak.

  Bir grup içerisinde olumlu tavırlar sergileme alışkanlığını oluşturmak.

  · Bazı psikolojik özelliklerin ve kişiliğin geliştirilmesi.

  · Fiziksel aktivitenin eksikliği durumunda ortaya çıkan olumsuz
  etkilerin azalması ve önlenmesi.  Görüldüğü gibi, zaman içerisinde beden eğitimin amaçları çeşitli
  şekillerde sunulmuştur. Bize göre, yukarıda sayılan sınıflandırmaların
  yanında böyle bir sınıflandırma da mümkün olmaktadır:

  A. Fizyolojik amaçlar:

  Vücudun güçlendirilmesi, düzgün ve uyumlu fiziksel gelişim, sağlık durumun
  pek iyileştirilmesi ve efor kapasitesi geliştirilmesi ile ilgili amaçlar.

  B. Eğitsel amaçlar:

  Temel ve özel motorik bilgi ve becerilerin niteliği ve niceliği, motorik
  becerilerin gelişme seviyesi, gözleme kapasitesi, yaratıcılık, düşünme gibi
  psikolojik özelliklerin ve estetik ve ahlaki duyguların ve alışkanlıkların
  gelişimi ile ilgili amaçlar.

  C. Psiko-sosyal amaçlar:

  Fizik egzersizin sistematik olarak uygulama alışkanlığın eğitilmesi ve onun
  gereğinin konusunda inandırılması ile ilgili amaçlar.

  ISIMSIZ YAYINLA

  İHSAN MURAT DONMEZ
  BEDEN EGİTİMİ OGRETMENI
  HAKKARI ATATURK LISESI
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bilirsiniz ki spor yapmanın bir çok yararı olmaktadır. Beden eğitimi de bir tür spor branşıdır. Bu yüzden beden eğitmenleri gerek koşuda gerekse bir çok spor dallarında tecrübeli olması önemlidir. Böylelikle iyi bir eğitmen olmayı hak kazanacaktır.
+ Yorum Gönder