+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Bakteriler aleminin genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bakteriler aleminin genel özellikleri
  Maddeler halinde Bakteriler Aleminin Genel Özellikleri

  Bakteriler aleminin genel özellikleri.gif
  Tek hücreli prokaryotik canlılardır.

  * Mikroskopla görülebilirler.

  * Büyüklükleri 0,1–10 mikro metre arasında değişir.

  * 3500 milyon yıldan daha uzun bir süredir dünyada var oldukları bilinmektedir.

  * O kadar yaygınlar ki bu gün dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yok diyebiliriz.

  * Hava ile ve su damlacıkları ile çok uzak mesafelere taşınabilirler.

  * -90 ile 80 santigrat derece arasında yaşarlar.

  * Deneysel olarak ilk defa 17.yy’ da Antoni Van Lövenhuk bakterileri gözleyerek onların şekillerini açıklamıştır.

  * Büyüklükleri normal ökaryotik hücrelerin mitokondrileri kadardır

  HÜCRE YAPISI(1)

  * Prokaryotik olduklarından zarla çevrili çekirdek, mitokondri, golgi, kloroplast gibi organelleri yoktur.

  * Bütün bakteriler de ortak olan organel ribozomdur.

  * DNA, RNA, hücre zarı ve stoplazma bütün bakteriler de ortak olarak bulunur.

  * En dışta bir çeperle (murei)sarılıdır.

  * Bazı bakteriler de dış tarafta kapsül bulunur. Kapsül bakterinin dirençliliğini ve hastalık yapabilme(patojen olma)özellini arttırır.

  * Bazı bakteriler kamçılarıyla bazıları da dış etkenlerle hareket eder.

  * Bazı bakteriler de mezozom bulunur. Burada ETS enzimleri vardır.

  * Genel yapı olarak bakterilerin %90’ı sudur.

  TAKSONOMİ

  * Türlü türlü bakteriler keşfedildiği için bu bilinen bakterilerin sınıflandırılması zordur.
  * 1977’de Woese tarafından yapılan ve 16 s Rrna dizilimindeki sistematiğe göre bakteriler 2 gruba ayrılır; arkeabakteri ve bakteri.

  ARKEABAKTERİ

  * :-):-):-):-)nojenik arkeabakteri, anaerobik ortamlarda yaşar ve :-):-):-):-)bolizmasının sonucu olarak :-):-):-):-)n üretir.

  * Büyükbaş hayvanların karnında yaşar ve bağırsaklarındaki gazlardan sorumludurlar.

  * Halofilik arkeabakteriler, tuz seviyesi yüksek olan yerlerde yaşarlar.

  * Termoasidofilik arkeabakteriler ise sıcak göllerde ama asitli yerlerde yaşarlar

  ÖBAKTERİLER
  * Ekstrem ortamlar hariç hemen hemen her yerde yaşarlar.

  * Günümüzde binlerce öbakteri türü tanımlanmıştır, beslenme çeşitleri oldukça farklıdır.
  * Foto ototrofların içinde mavi-yeşil alglerde bulunur.

  * Bu bakteriler bitkilere ve alglere benzedikleri için fotosenaaa yapabilirler.

  * Ayrıca kemoototrof ve kemoheterotrof bakteriler de bulunur.

  ŞEKİLLERİNE GÖRE(1)

  * a)çubuk şeklinde olanlar(bacillus):tek tek veya birbirlerine yapışmışlardır. Bu bakteriler; tifo, tüberküloz ve şarbon hastalığını yaparlar.

  * b)Yuvarlak olanlar(coccus):Kamçısızdırlar. Zatürree ve bel soğukluğu bakterileri bunlara örnektir.

  * c)Spiral olanlar(spirullum):Kıvrımlıdırlar. Frengi bakterileri ve dişlerde yerleşen spiroketler bunlara örnektir.

  * d)virgül şeklinde olanlar (vibrio); virgül biçiminde tek kıvrımlıdırlar. Kolera bakterisi gibi.

  BAKTERİLERİN BOYANMASI

  * Danimarkalı bakteriyolog gramın geliştirdiği boyalarla boyananlara gram(+), boyanmayanlara ise gram(-) bakteriler denir.

  SOLUNUMLARINA GÖRE(1)

  Anaerop bakteriler; organik besinlerini parçalarken oksijen kullanmazlar. Havasız yerlerde yaşar ve çoğalırlar. Oksijenin olduğu yerlerde bazıları gelişemezler

  * Aerop bakteriler; escherichia coli, zature ve yoğurt bakterisi gibi oksijenli ortamlarda yaşayabilirler. Mitokondri olmadığından mezozomdan gerçekleştirilir.

  * Geçici aerob veya geçici Anaerop olanlar; asıl solunumları oksijensiz olduğu için kısa süreli aerob “geçici Aerop” denir. Normal solunum şekli Aerop olanlar ise havasız kalınca fermantasyona başvururlar. Bunlara “geçici Anaerop” denir

  * Tek hücreli prokaryotik canlılardır.

  * Mikroskopla görülebilirler.

  * Büyüklükleri 0,1–10 mikro metre arasında değişir.

  * 3500 milyon yıldan daha uzun bir süredir dünyada var oldukları bilinmektedir.

  * O kadar yaygınlar ki bu gün dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yok diyebiliriz.

  * Hava ile ve su damlacıkları ile çok uzak mesafelere taşınabilirler.

  * -90 ile 80 santigrat derece arasında yaşarlar.

  * Deneysel olarak ilk defa 17.yy’ da Antoni Van Lövenhuk bakterileri gözleyerek onların şekillerini açıklamıştır.

  * Büyüklükleri normal ökaryotik hücrelerin mitokondrileri kadardır 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Bakteriler en çok organik atık olan yerler ve sularda yaşarlar. Bakterilerin hepsi mikroskobik ve tek hücrelidirler.
+ Yorum Gönder


bakteriler alemi,  bakteriler aleminin genel özellikleri,  bakteriler alemi genel özellikleri,  bakteriler,  bakteriler aleminin özellikleri,  bakteriler alemi ve özellikleri