+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Kaburga Kemikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kaburga Kemikleri Hakkında Bilgi
  Kaburga Kemikleri Hakkında Bilgi

  Sırt kemiği denen omurgalardan başlaya-rak, göğüs kemiğine kadar uzanan kemik-lere kaburga kemikleri (costa) denir. İn-sanlarda yassı, kıvrık ve her iki yanda on ikişer tane olmak üzere 24 kaburga kemiği vardır. Bu kemiklerin araları, interkostal adalelerle birbirine bağlanarak kapanmış ve böylece göğüs içindeki organları ko-ruyan göğüs kafesini (Thorax) meydana getirmişlerdir. Üstteki 7 kemik, esas kaburga kemikleri olarak bilinir ve iman tah-tası da denen göğüs kemiğine yani, ster-num’a bağlıdırlar. Geride kalan 5 tane ka-burga kemiğinden üstteki üçü, kendinden önceki kemiğe bağlanır, gerideki iki ke-mik, hiçbir yere bağlanmaz, uçları ser-besttir.
  Bazı durumlarda, boyun kemiği diye bili-nen, göğsün en yukarısında yer alan fazla bir kaburga kemiği, dokulara baskı yapa-rak ağrıya neden olabilir. Kaburga kemikleri, dışardan baskı ile kar-şılaşınca, örneğin dayak yendiğinde, çat-layabilir. Genellikle trafik kazalarında vü-cudun üstünden bir şey geçmesi gibi du-rumlarda kırılır. Eğer kaburga kemiğinin kırık olma ihtimali varsa hemen röntgen çektirilmelidir. Nefes alınca çoğalan ağrı genellikle kırık belirtisidir. Kırık bir kabur-ga kemiği, geniş bir plasterle sarılmak ve-ya bütün gövdeyi alçıya almak suretiyle tedavi edilebilir.
 2. Ziyaretçi

  çok güzel olmuş
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kaburga kemikleri sırt bölgesinde bulunan omurgalardan başlayarak göğüs kemiğine kadar uzanan kemiklere denir. insanlarda toplam yirmi dört tane kaburga kemiği bulunmaktadır. bu kemikler birbirlerine bağlanarak vücudun iç organlarını korumaktadırlar.
+ Yorum Gönder


kaburga kemikleri,  kaburga kemikleri hakkında bilgi