+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Serum nasıl yapılır , Serum neden yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Serum nasıl yapılır , Serum neden yapılır
  Serum nasıl yapılır , Serum neden yapılır

  Serumlar; mikroplara karşı bağışık hale getirilen at, sı*ğır vs. gibi hayvanların kanından hazırlanır. Hastalıkmik*roplarından hazırlanan Aşı, evvelâ Serum elde edilecek hayvanlara zerkedilir. Bu suretle aşılanan hayvanın kanın*da bu mikroplara karşı bol miktarda (Antikor) husule ge*lir. Bu şekilde hazırlanan hayvanın kanı alınarak Serum’u ayrılır ve insanlara bağışıklık vermek için kullanılır. Se*rumlar ile kazanılan bağışıklık uzun sürmediği için bu Serumlar daha ziyade hastalıkların tedavisinde kullanılır.

  Serumlar derialtından, adale içine veya icabında da mardan da yapılırlar.

  Tetanoz, Difteri, Basilli Dizanteri, Gazlı Kangren, Şar*bon ve daha birçok hastalığa karşı Serumlar vardır.
 2. Halit
  Özel Üye

  Serumla aşının farkı nedir

  Aşılar, vücûda verilen kuvveti azaltılmış mikroplar veya toksinlerdir. Bu zayıf mikroplar vücûda girince kanda “antikor”lar meydana gelir. Antikor vücûda giren mikropları zararsız hâle getirmek için, uzviyetin çıkardığı bir maddedir. Bu sâyede o hastalığa karşı bağışıklık kazanılır.

  Serum ise, başka bir uzviyetin meydana getirdiği antikorların insan vücûduna aktarılmasıdır. Bu bakımdan aşı, hastalığa yakalanmadan, serum ise, hastalık mikroplarını aldıktan sonra yapılır. Aşı, hastalığı iyileştirmez, önler; serum ise verilen ilâve antikorlarla hastanın direncini kısa sürede artırarak hastalığı iyileştirir, yâni bir çeşit ilâçtır.

  Bir de birçok hastalığın tedâvisinde, destekleyici olarak kullanılan ve genel olarak serum diye bilinen sıvılar vardır. Bunlar arasında binde dokuzluk tuzlu su eriyiği olan serum fizyolojik, şekerli su eriyiği olan serum glikoze en çok bilinenlerdir.
+ Yorum Gönder


serum neyden yapılır ,  serum neden yapılır,  serum nasıl yapılır,  serum neden yapilir,  Serum neyden yapilir,  serum nasil yapilir