+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Sigara ve alkol kullanımının bütçeye verdiği zararlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sigara ve alkol kullanımının bütçeye verdiği zararlar
  Sigara ve alkol kullanımının bütçeye verdiği zararlar
  Sigara Ve Alkolün Zararları

  Sigara Ve Alkolün Zararları.jpg
  * Sigara ve alkol, insan ve toplum sağlığını olumsuz etkiler
  * Sigaradan en çok etkilenen organ akciğerlerdir
  * Sigara, kan dolaşımını olumsuz etkiler, kalp krizi riskini artırır Kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır Çeşitli organların kansere yakalanma riskini arttırır Uyku düzenini bozar, görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir,
  * Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar da sigara dumanından zarar görür
  * Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için de zararlıdır
  * Alkol kullanımının insan vücudu üzerinde geçici ve kalıcı etkileri vardır
  * Alkol, zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur İnsanların duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır Görme ve konuşma güçlüğüne, reflekslerin yavaşlamasına neden olur Vücut hareketlerinin kontrolünü ve algılamayı engeller
  * Karaciğer, beyin ve sinirler alkolden en faza zarar gören yapılardır
  * Çeşitli spor etkinliklerine katılmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemede etkili olabilir Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durulmalıdır
  ,
  SİGARANIN ÇEVREYE ZARARLARI

  Sigaranın çevreye de büyük oranda zararı vardır Dünyadaki yangınların % 70 inin sigara sebebiyle çıktığı ve binlerce hektar ormanın yok olmasına neden olduğu araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir
  ,
  Suçluların % 95'inin sigara tiryakileri olduğu istatistiklerle ortaya çıkmıştır

  Sigaranın insanın kendisine zararı olduğu gibi başkalarına da zararı vardır sigara içen kimseler çeşitli hastalıklara yakalanmakta bu hastalıklar o kişinin çocuklarına da kalıtsal bir hastalık olarak geçmektedir Gelecek nesillerde tehlike içindedir Nesillerimiz sigara sebebiyle sağlıksız bir toplum o ülke için büyük bir problemdir

  Sigara içen kimseler aile efradına ve çevresine de zarar vermektedir Sigara içmeyenlerde sigara dumanı sebebiyle büyük oranda etkilenmektedir Özellikle kapalı bir odada içilen sigara doğrudan herkesi etkilemektedir Kapalı salonlar, toplu taşıma araçları sigaranın en çok zararlı olduğu mekanlardır Bu mekanlarda azda olsa içilen sigaralar içmeyenlere de zarar vermektedir

  Araba egzoslarından çıkan zehirli maddelere, eş değer sigarada zehirli maddeler vardır Atmosfere de bu zehirli maddelerin karışması neticesinde oksijeni azaltmakta böylece tüm canlılara zararı dokunmaktadır

  Bir tane sigaradan ne olacak diye düşünmek çok yanlıştır Herkes böyle düşünürse milyonlarca sigara içilmiş olur Her birinin dumanı hesap edilse havayı nasıl etkilediği ortaya çıkar

  Sigara dumanının havaya yaydığı zehir korkunç boyutlardadır Her yıl havaya sigara dumanında bulunan 5555 ton hidrokarbür karışmaktadır Dünya-mızın da bir sınırı bir ölçüsü vardır atmosferimizde ozon tabakası bilinçsiz tüketilen kimyasal maddeler sebebiyle delinmiştir Bunun sebeplerinden birisinin de parfüm olarak kullanılan spreyler olduğu tespit edilmiştir Bir spreyden ne olacak diye düşünmek ne kadar yanlışsa bir sigaradan ne olacak diye , düşünmekte o derece yanlıştır İnsanoğlu kendi eliyle hem kendisine hem de tüm canlılara zarar vermektedir

  İnsanlar piknik yaptıkları orman-lık alanlarda, içtikleri sigaranın izmari-tini söndürmeden gelişi güzel sağa sola atmakta, bunun sonucunda orman yangınları çıkmaktadır Binlerce hektar-lık milli servetimiz olan ormanlarımız sigara yüzünden, bir ihmalin sonucu olarak yok olup gitmektedir Ülke ekonomisi büyük ölçüde zarar gördüğü gibi, Türkiye insanı oksijen kaynaklarını ve tabii güzelliklerini kaybetmektedir İnsanımız için bu büyük bir kayıptır Ayrıca bu orman yangınlarından ormandaki güzelim hayvanlar da etkilenmekte ve bir çoğu bu yangınlarda ölmektedir İşte sigaranın ne büyük ölçüde çevreye zarar verdiğini görelim ve tedbir alalım İnsanımızı eğitelim bu konuda bilinçlendirelim
 2. Fatma
  Administrator

  Sigara içen ve sigarayı bırakmak isteyen bir kişinin öncelikle bunu içtenlikle ve kesin bir kararlılıkla istemesi gerekir. Bırakacağına inanması, bırakmaya niyet etmesi ve ardından da bırakma konusunda harekete geçmesi gerekir. Tütünde bulunan nikotin yüksek düzeyde bağımlılığa yol açan bir maddedir. Eskiden sigaranın esas olarak psikolojik bağımlılığa yol açtığı ve fiziksel bağımlılığın düşük düzeyde olduğu düşünülürdü.
+ Yorum Gönder


alkol,  sigara ve alkolün bütçeye zararları,  sigaranın bütçeye zararları,  insan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri,  sigara ve alkolün insan sağlığına çevreye ve bütçeye verdiği zararlar,  alkol ve sigaranın çevreye ve bütçeye zararları