+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Kemik dokusu tipleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kemik dokusu tipleri hakkında bilgi
  Kemik dokusu tipleri hakkında bilgi
  Kompakt kemik dokusu : kemiklerin oldukça sert olan en dış tabakasıdır.

  Spongioz kemik dokusu : kısa ve uzun kemiklerin metyafiz ve epifizlerinin iç kısımları ve yassı kemiklerin iç yüzeylerinde bulunur.
  İskeleti oluşturan kemikler 4 grupta, incelenir. Bunlar baş kemikleri omurga kemikleri göğüs kemikleri alt ve üst taraf kemikleri

  kemik-dokusu-tipleri.gif

  Baş kemikleri (ossa cranii)

  Baş kemiklerinin en temel fonksiyonu hayati önemi olan beyni korumaktır.
  Kafatası kemikleri baş ve yüz kemikleri, olmak üzere 2 kısımda incelenir.

  Baş kemikleri
  Oksipital kemik (artkafa kemiği): Kafatasının alt ve arka kısmında bulunur.

  Sphenoid kemiği (temel kemik): Kafatasının tabanında bulunan kemiktir.

  Frontal kemik (alın kemiği): Kafatasının ,ön yüzünde ve göz yuvalarının (orbita) üst bölümünde yer almıştır.

  Parietal kemik (yan kafa çeper kemiği): Kafa boşluğunun yan bölümlerini kaplayan geniş yüzeyli bir çift kemiktir.

  Temporal kemik (şakak kemiği): Parietal sphenoid ve occipital kemikler arasında yer alan bir çift kemiktir. Bu kemiklerin iç tarafında işitme ve denge organları bulunur.

  Etmoid kemik (kalbur kemiği) : Sfenoid, kemiğin önünde ve frontal kemiğin arkasında arda bulunan kemiktir.

  Yüz kemikleri
  Maxilla ( üst çene kemiği) : Hareketsiz olan çene kemiğidir. Ağız boşluğunun üstünde göz çukurunun altında bulunur.

  Os lacrimale (gözyaşı kemiği) : İnce bir, kemik olup göz çukurunun iç duvarının ön parçasını oluşturur.

  Os palatinum (damak kemiği) : Burun boşluklarının arkasında yer alır.

  Os nasale (nazal kemik burun kemiği) : Ortada bir çizgi boyunca bağlanmıştır. Üst çene kemiğinin alın çıkıntıları arasında ve dört köşeli yassı bir kemik olup burun sırtının iskeletini yapar.

  Os zygomaticum (elmacık kemiği) : Göz çukurlarının dış alt kısımlarında bulunur.

  Mandibula (alt çene kemiği) : Yüz kemiklerinin, en büyüğüdür. Çiğneme fonksiyonu ile sindirim sistemine yardımcı olur.

  Os hyoideum (dil kemiği) : Dil kökünün aşağısında ve gırtlağın üst kısmında yer alır.

  Vomer (sapan kemiği) : Burun boşluklarını birbirinden ayıran kemiğin arka ve alt parçasını yapan ince dikdörtgen şeklindeki kemiktir.

  Omurga
  Vücudun dorsalinde (arkada sırtta) omurlardan meydana gelmiş vücudun ağırlığını taşıyan ve destekleyen iskelet bölümüdür. Boşluğunda, sinir sisteminin önemli bir parçası olan omurilik (medulla spinalis) koruma altına alınmıştır.omurgayı meydana getiren omurların sayısı 33 tanedir. Bu sayı erginde 26’dır.

  Omurga beş bölümde incelenir.
  Boyun bölgesi omurlar (servikal) : Boyun bölgesi 7 omurdan meydana gelmiştir.

  Göğüs omurlar (torasik): Göğüs omurları, 12 tanedir.
  Bel (lumbar) omurları : Bel omurları 5 tanedir. Vücut ağırlığının taşınmasında önemli role sahiptir. Diğer omurlara göre daha büyük ve enine çıkıntılara sahiptirler.

  Kuyruk sokumu omurları (sakral) : Çocukta 5 ayrı omur ergenlikte birleşerek tek omur haline gelir.

  Kuyruk omurları (koksik): Sayısı 3-5 arasında, değişen kuyruk omurları erginde tek kemik haline gelir.

  Göğüs iskeleti (toraks)
  Göğüs iskeleti kaburgalar (costae) ve göğüs kemiği (sternum) olmak üzere iki kısımda incelenir.

  Omurga dışında göğüste 25 tane kemik, bulunur. Bunlardan 12 çifti kaburga bir tanesi ise göğüs kemiğidir.

  Sternum önde ve yassıdır. Kaburgalar sağ ve solda 12’şer tanedir. Kaburgaların hepsi arkada omurga ile bağlantılıdır. Önde ise kaburgaların ilk 7 çifti sternuma bağlanır. 8 9 ve 10. çift kaburgalar 7 çifte bağlanır. 11. ve 12. çiftlerin uçları boştadır.
  Kaburgaların sternuma birleştiği yerde, kıkırdak doku yer alır. Bu sayede göğüs kafesi elastikiyet kazanır.

  Üst taraf kemikleri

  prücük kemiği (clavicula)
  Sternum ve kürek kemiği ile eklem yapar. 15-17 cm uzunluğunda 2-3 cm genişliğinde ve herhengi bir travmada kolay kırılabilir bir kemiktir.

  Kürek kemiği (scapula)
  Üçgen şekilli yassı iki kemiktir. Ön ve arka, olmak üzere iki yüzü vardır. Ön yüzde omur kaslarının bağlandığı noktalar vardır.
  Kol yada pazu kemiği (humerus)
  Vücudun üst kısmına ait en uzun kemiktir. Üstte kürek kemiği altta ise önkol kemikleri ile eklem yapar.
  Dirsek kemiği (ulna)
  Üst ucu kalın alt ucu incedir.

  Radius (önkol kemiği)
  Önkolun dış yan tarafında bulunan kemiktir. Ulnaya paralel uzanır fakat daha kısadır.

  El kemikleri
  Toplam 27 kemikten oluşur. El bilek, kemikleri el tarak kemikleri (5) ve el parmak kemikleri (14) olmak üzere 3 grupta incelenir.

  Alt taraf kemikleri

  Kalça kemiği (os coxae)

  Kalça kemiği kanadı (os ilii) oturga kemiği (os ischii) ve çatı kemiğinin (os pubis) ergenlik çağında birleşmesi ile oluşur.

  Leğen kemiği (pelvis)
  Arkada sakrum ve koksik yanlarda ise kalça kemiklerinin aralarında eklemleşmesinden meydana gelir. geniş olan üst parçasına pelvis, major (büyük pelvis) alt parçasına ise pelvis minör (küçük pelvis) denir.

  Pelvis çapları önemlidir. Çünkü doğum sırasında uterus ve karın kaslarının kasılması sonucu aşağıya itilen çocuğun dışarıya çıkabilmesi için önce küçük pelvisten geçmesi gerekir.erkek pelvisi ile kadın pelvisi arasında farklılıklar vardır. Kadın pelvisi daha geniş yüksekliği daha az sakrum daha kısa ve geniştir.

  Uyluk kemiği femur (os femoris) : İskeletin, en uzun en kalın ve en sağlam kemiği olup kalça kemiği ve tibia ile eklem yapar.

  Diz kapağı kemiği (Patella) : Tabanı yukarda olan bir üçgen gibidir. Ön yüzü deri altından hissedilir.

  Kaval kemiği (tibia) : Vücudun en uzun ikinci kemiğidir. Tibianın üst ucu alt uca göre daha incedir. İnce fakat çok sağlam bir kemiktir.

  1. Kemiklerin Yapısı
  Kemiklerde bulunan, % 25 su, % 45 inorganik, madensel tuzlar (kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat az miktarda sodyum ve demir) kemiğin sert yapısını, % 30 organik maddeler ise esnekliği sağlar. Canlı kemik hücrelerine osteosit ve bu hücreler tarafından salgılanan organik ara maddeye osein denir. Bu iki yapı kemik dokusunu meydana getirir. Kemikler yapıları yönüyle iki kısma ayrılır.

  a. Sıkı Kemik Dokusu : İskeleti oluşturan bütün kemiklerin dış yüzeyi ile uzun kemiklerin gövdesi, sıkı kemik dokusundan meydana, gelir. Bu doku iç içe daireler halinde sıralanmış lamelli yapıdadır.

  Lamellerin ortasında kan damarları ve sinirlerin geçtiği Havers kanalı bulunur. Havers kanalındaki kan damarlarından kemik hücrelerine besin ve oksijen iletilirken artık maddeler aynı yoldan geri alınır.

  Havers kanallarını birbirine bağlayan yan kanallara da Volkman kanalları denir. Ortasında havers kanalı, etrafında halkasal kemik hücreleriyle aralarını boşluk bırakmadan doldurmuş ara maddeden yapılmış lamelli birimlere Havers, sistemi denir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Çocukluk ve ergenlik çağlarında yeni kemik oluşumu kemik rezorpsiyonundan daha hızlıdır. Damarlar kemiklerin içinden geçer ve etrafı sinirlerle çevrilmiştir. Kemiklerin arasında eklemler bulunur. Omurgalılarda iç iskelet bulunur. Ayrıca süngerlerde ve derisi dikenlilerde de iç iskelet bulunur.
+ Yorum Gönder


kemik doku,  kemiğin kısımları,  kemik dokusu,  kıkırdak doku,  sert kemik dokusu oluşturan maddeler,  spongioz kemik