+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Beyin Göçünün Zararları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Beyin Göçünün Zararları Nelerdir
  Beyin göçünün zararları nelerdir ilgili bilgi
  Page 1 Beyin Göçü Erozyonu
  Onaylayan Administrator
  Saturday, 27 September 2008

  Beyin göçü iyi eğitim görmüş, kalifiye ve yetenekli işgücünün yetiştiği az gelişmiş/gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye akışı/göçü olarak
  tanımlanabilir. Kıt ve sınırlı kaynakları ile yetiştirdiği değerli beyinleri kaybeden az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin beyin göçü nedeni
  ile gelişmeleri daha da yavaşlarken, gelişmiş ülkelerin yetişmiş beyinlere daha yüksek ücret ve daha iyi olanaklar sağlaması ile
  gelişmeleri daha da hızlanmaktadır. Beyin göçü ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının daha da artmasına neden olmaktadır.
  Beyin göçü 1960’lı yıllarda başlamış olup, önce doktorlar, mühendisler ve sonra bilim adamları arasında yaygınlaşmıştır. Beyin göçü iç
  ve dış beyin göçü olarak ikiye ayrılabilir. Ülke içindeki beyin göçüne iç ve ülke dışına olan beyin göçüne ise dış beyin göçü adı verilir. Ülkemizde iç
  beyin göçü çoğunlukla devlet sektöründen özel sektöre olmaktadır. Örneğin Devlet Üniversitelerinden Vakıf Üniversitelerine Öğretim Üyesi
  erozyonu veya devlet dairelerinden yetişen elemanların özel sektöre geçişi iç beyin göçü olarak adlandırılabilir. İç beyin göçünün ülke açısından
  pek fazla zararı yoktur. Dış beyin göçü ise iyi yetişmiş yetenekli işgücünün gelişmiş ülkelere akışı şeklinde algılanabilir ve ülkeye zararı çok büyüktür.
  Türkiye beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde 24. sırada yer almakta olup, maalesef iyi eğitim gören yüz kişiden 59’unu
  elinden kaybetmektedir. Beyin göçü Dünyada’ da önemli bir sorundur. Beyin göçünün fazla verildiği ülkeler arasında Hindistan,
  Pakistan, Birleşik Devletler Topluluğu, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Mısır, Nijerya, Türki Cumhuriyetler vs. de vardır.
  Önemli ölçüde beyin göçü alan ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, G. Afrika, Almanya, Fransa vs gibi ülkeler vardır.
  Gelişmiş ülkeler arasında bile beyin göçü söz konusudur. Örneğin Kanada ve İngiltere’den ABD’ye beyin göçü söz
  konusudur. Kanadalılar daha iyi iş olanakları, yüksek ücret ve daha düşük vergi nedeniyle ABD’de çalışmayı tercih
  etmektedirler. Kanada’dan dışarıya olan beyin göçü kadar da Kanada kendisi dışarıdan beyin göçü aldığından gidenler ve
  gelenler birbirini dengelemektedir. Çoğunlukla gelenler daha fazla olmaktadır. Türkiye, Hitler döneminde Yahudi bilim
  adamlarına kucak açmış ve son on yıldır özellikle Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte Türki Cumhuriyetlerden bir miktar beyin göçü
  alsa da bunu iyi değerlendirdiğini söylemek doğru olamayacaktır.
  BEYİN GÖÇÜNÜN NEDENLERİ
  Beyin göçünün nedenleri 6 grupta toplanabilir:
  - Ekonomik Nedenler
  - Düşük ücret politikası varlığı,
  - Vergi oranlarının yüksek olması,
  - Ekonomik istikrarsızlık varlığı,
  - Gelecek endişesi olması.
  - Politik/Siyasal Nedenler
  - Etnik köken farklılığı/ayrılığı oluşumu,
  - Siyasal istikrarsızlık oluşumu,
  - Siyasetin/Kayırmacılığın iş hayatına girip, onu kontrol etmesi.
  - Bilim ve Teknoloji Politikalarındaki Yanlışlıklar
  - Ar-Ge’ye önem vermeme,
  - Bilim ve teknolojiye değer vermeme,
  - Fikir üretiminin ve buluşun para etmemesi ve desteklenmemesi,
  - Ar-Ge alt yapı ve teşvik eksikliği,
  - Ar-Ge yatırım yardımı ve vergi indirimi azlığı,
  - Eğitim Sistemindeki Çarpıklıklar
  - Kişi başına (142 $) en az eğitim harcaması yapan 5. ülke olmamız,
  - Eğitim harcamasında 109 ülke içinde 105. sırada yer almamız,
  - Ulusal gelirden eğitime ayrılan pay Dünya ortalaması %5.2 iken bizde %2.2 olması,
  - Kalıcı milli eğitim politikası yokluğu,
  - Eğitimde fırsat eşitsizliği oluşu.
  - İşsizlik
  - Üniversite mezunlarının %70’inin meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması,
  - En fazla işsizliğin Üniversite mezunları arasında olması,
  - İş bulamama.
  - Yabancı Dilde Eğitim ve Teknolojideki Gelişmeler
  - Yabancı dilde eğitim beyin göçünde katalizör görevi görmesi,
  - Yabancı dilde eğitim batıya bedavaya (hibe) insan kaynağı üretmeye yardımcı olması,
  - İletişim olanaklarının (bilgisayar, internet, fax, cep telefonu vs) sağladığı kolaylıklar
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Beyin göçü uzun uğraşlar sonucu okumuş kendini geliştirmiş ve mükemmel zekaya sahip olan insanların başka ülkelere göç etmesiyle oluşur bunun en büyük nedeni de bulunduğu ülkede istediği değeri görememe ve işsizliktir. Sırf bu yüzden bir çok ülke bilim alanında geri kalmıştır.
+ Yorum Gönder