+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Lap hastalığı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Lap hastalığı nedir
  lap hastalığı nedir kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye


  Kısaca Lap hastalığı  Lenf bezleri dalak ile birlikte sekonder lenfoid organları oluşturur. Afferent ve efferent lenfatik damarlar ve postkapiller yüksek venüller aracılığı ile sistemik dolaşımla ilişkilidir. Etrafı bir kapsül ile çevrilidir. Kapsül bezin ibölgesine uzanır ve trabekül adını alır. Lenf bezinin dış bölgesini korteks oluşturur. Bu bölge lenf bezinin B lenfosit bölgeleri olan germinal merkezli lenfoid follikülleri içerir. Korteksde bulunan primer lenfoid folliküller antijenik bir uyarıma kadar IgM ve IgD taşıyan B lenfositler ile CD 4 taşıyan helper lenfosit
  kümelerini bünyesinde barındırır. Antijenik uyarım sonrası oluşan sekonder folliküller IgM ve IgD taşıyan B lenfositlerden ibaret bir mantle tabakası ile B lenfosit, makrofaj, retiküler hücreler ve CD 4 helper T lenfositlerden meydana gelen germinal merkezi barındırır. Primer ve sekonder folliküller arasındaki bölgeler ve lenf bezinin iç kısmındaki medüller bölgeler T lenfosit alanlarıdır. Lenf bezinde bulunan lenfositlerin %80’ CD 4+ T lenfositler %20’si CD 8+ T lenfositlerdir. Lenf bezleri makrofaj, T lenfosit ve B lenfositlerin antijen ile temas yerleridir.

+ Yorum Gönder


lap hastalığı nedir,  lap hastalığı ne demek,  laphastal,  lap hastalıgı nedir