+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda İmam-ı İbni Mace - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İmam-ı İbni Mace - Kimdir Kısaca Hayatı
  İmam-ı İbni Mace  Hadis âlimlerinin büyüklerinden olup, Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadis-i şerif kitabından Sünen-i İbni Mâce adlı eserin müellifidir. İsmi Muhammed bin Yezid olup, künyesi Ebû Abdullah tır. 824 (H.209) te Kazvin de doğduğu için Kazvini adıyla bilinir. İbni Mace diye meşhur oldu. 886 (H. 273) da vefat etti.
  mam-bni-mace.jpg
  Basra, Bağdat, Kûfe, Mekke-i mükerreme, Şam, Mısır, Horasan ve Rey gibi zamanının ilim merkezlerine giderek, hadis-i şerif ve onunla alakalı ilimleri tahsil etti. Gittiği bu merkezlerde büyük hadis âlimleriyle karşılaşarak, onlardan istifade etti.

  Leys, İbrâhim bin el-Münzir, Muhammed bin Abdullah bin Numeyr ve daha başka âlimlerden hadis-i şerif öğrendi. Hadis ilminde yüksek dereceye ulaştı. Ebü l-Hasan el-Kattân, Ahmed bin Ravh el-Bağdâdi, Muhammed bin İsâ el-Ebheri gibi âlimler ondan hadis-i şerif rivayet ettiler.

  Zamanındaki ve daha sonraki asırlarda yetişen hadis âlimlerince sika (güvenilir) olduğu bildirilen İbni Mace, Sünen-i İbni Mace yi telif etti. Bu kıymetli eser, hadis-i şerif fihristlerinde ve mu cemlerde, (MC) harfleriyle gösterilmektedir.

  Tefsir ilminde de derin âlim idi. Tefsir-i Kur an adlı eseri de çok kıymetlidir.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  İbni Macenin tefsir ve tarih ilimlerinde geniş bilgisi vardır ve aynı zaman da altı büyük hadis kitaplarından es Sünenin yazarıdır. Ayrıca çeşitli beldelere ilim seyahatı da yapmıştır. Kendi döneminde yaşamış olan ünlü ve bilgili hadisçilerden ders almıştır.
+ Yorum Gönder


ibni mace kimdir,  ibn mace kimdir,  ibni mace hayatı,  ibn mace hayatı,  ibn-i mace hayatı,  İbni mace kimdir