+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda İmamı Malik Kimdir İmamı Malik Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İmamı Malik Kimdir İmamı Malik Hayatı

  İmamı Malik Kimdir


  Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Maliki mezhebinin reisidir

  Adı, Malik bin Enes’dir 90 (m 709) senesinde Medine'de doğdu 179 (m 795)’de yine Medine'de vefat etti Eshab-ı kiramdan olan dedesi Ebu Amr'dır

  mam-malik.jpg


  İmam Malik bin Enes en sağlam rivayetlere göre hicri 93 yılında Medine'de dünyaya geldi Hadis konusunda uğraşan bir ailenin çocuğu olması dolayısıyla kısa sürede bu konuda mesafe almıştır Küçük yaşta ünlü alim İbn-i Hürmüz'ün yanına verilmişve 13 yıl O'nun yanında kalmıştır Onyedi yaşında ders vermeye başlayınca O'na gösterilen alaka hocalarına gösterilen alakadan fazla olmuştur Ebu Hanefi kendisinden onüç yaşküçük olduğu halde O'nun önünde diz çökerek ders almıştır

  İmam-ı Malik hakkında yazılan eserlerde genelde O'nun hafıza ve zekasının çok üstün olduğu sabır ve tahammülde örnek olduğu ihlası feraset heybeti üzerine yoğunlaşıyor

  Hadis ilminde büyük bir yeri olan İmam Malik rivayetlerin sahihliği konusunda çok titizdi Hadis rivayet edenleri iyice araştırır ve ancak güvenilir olanların rivayetlerini alırdı

  İmam Malik fetva vermekte acele davranmazdı Kendisine bir mesele sorulduğunda "sen git ben bu meseleyi araştırayım"derdi Bu davranışının sebebini soranlara "ben fetvaların hesabını vereceğim Çok çetin kıyamet gününden korkuyorum"derdi

  Ebu Hanefi gibi İmam Malik'te Emevi halife El Mansur'un gazabına uğramışve hapishanelerde günlerce işkence görmüştür Fakat El Mansur yıllar sonra hatasını anlayarak Hicaz'da İmam Malik'ten özür dilemiştir

  Ömrünün son yıllarını rahatsızlıklarla geçiren İmam Malik hicri 179'da Medine'de vefat etti

  Günümüzde Trablus Libya Tunus Fas Hicaz Mısır Cezayir ve Afrika sahillerinde Maliki mezhebine mensup müslümanlar mevcuttur

  Eserleri :

  İmam Malik'in en önemli eseri kırkyılda yazdığı "Muvatta"isimli eseridir 100 binden fazla hadis üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu eserinde 1720 hadis kullanmıştır İmam-ı Şafii bu eser için şöyle söylemiştir: "Yeryüzünde Kitabullahtan sonra İmam-ı Malik'in Muvatta'sından ziyade doğru olan bir kitap yoktur
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Cennet ile müjdelenmiş dört büyük mezhepten biri olan maliki mezhebinin kurucusudur. Dedesi Ashabı Kiramdan olan Maliki Medine de doğmuş ve yine Medine de vefat etmiştir. Bir çok eser vermiştir bunlardan en önemlisi ise Muvatta isimli eseridir.
+ Yorum Gönder


malik bin enes kısa hayatı,  imam malik kısaca hayatı,  imam malik hayatı kısaca,  imam malik kimdir kısaca,  imam malikin kısaca hayatı,  imam maliki hayatı kısaca