+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda İbn Hacer El-Askalani Eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İbn Hacer El-Askalani Eserleri

  İbn Hacer El-Askalani kısaca eserleri

  Eserleri

  İbn Hacer değişik alanlarda yüzlerce eser yazdı. Yazdığı eserlerin sayısı hakkındaki kayıtlar ve rakamlar muhteliftir. Verilen rakamlar 150-300 arasındadır. En önemli hadis çalışmalarından bir tanesi Sahih-i Buhari ile ilgili şerh çalışmasıdır. Şerh ve muhtasar olarak yazdığı iki eserle çok önemli bilgiler vermektedir. Et-Tezkiretü'l-hadisiyye adlı eseri on ciltten müteşekkildir. Bu eserinde hadis metinlerini bir araya getirdi. Tağlikü't-ta'lik eserini yazarken 350 kaynaktan istifade etti.
  İbn Hacer El-Askalani.jpg
  Yaptığı "Kırk Hadis" çalışmasında, derlediği hadislerin Kütüb-ü Sitte ile dört mezhep imamının eserlerinde bulunma şartından hareket etti. Böylece hadislerin sağlamlık derecelerine özel önem verdiğini ortaya koydu. El-Mu'cemü'l-müfehres adlı eserinde, okuttuğu kitapların dayanaklarını, senetlerini, kaynaklarını ortaya koymaktadır.

  İbn Hacer sözü edilen eserler dışında; Kur'an ilimleri, fıkıh, akaid, tarih, biyografi, tertip çalışması, dil ve edebiyat gibi muhtelif konularda eserler yazdı..
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Mısırlı olan İbn Hacer Hadis Alimidir. Anne ve Babasını küçük yaşta kaybedince eğitimini amcası üstlenmiştir ve daha 9 yaşında iken hafız olmuş ve 12 yaşında Mekkeye gitmiş burada ilim öğrenmiş ve tekrar Mısıra dönerek öğrendiklerini burada insanlara öğretmeye çalışmıştır.
+ Yorum Gönder