+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Şa'yâ aleyhisselâm kimdir, Şa'yâ aleyhisselâm hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Şa'yâ aleyhisselâm kimdir, Şa'yâ aleyhisselâm hakkında bilgi
  Şa'yâ aleyhisselâm kimdir  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yayıp, Tevrât-ı şerîfin hükümlerini bildirdi.
  Mûsâ aleyhisselâmdan sonra hak yoldan ayrılıp, bozuk yollara sapan İsrâiloğulları kendilerine gönderilen peygamberlere ya kısa dönemler hâlinde tâbi oldular veya hiç tâbi olmayıp isyân ettiler.

  Şa'yâ aleyhisselâm.jpg


  Şa'yâ aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâmın dînini tebliğ et mek üzere peygamber olarak gönderildi. Şa'yâ aleyhisselâmın peygamberliği Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ aleyhimüsselâmdan önce idi. Şa'yâ aleyhisselâm, İsrâiloğullarına Allahü teâlânın emirlerini bildirip nasîhat etti. Muhammed aleyhisselâmın geleceğini bi ldirdi. Şa'yâ aleyhisselâm zamânında, İsrâiloğullarının başında Sudika adlı bir melik vardı. Melik Sudika'nın vefâtından sonra saltanat kavgaları yüzünden birbirine giren İsrâiloğullarına, Şa'yâ aleyhisselâm nasîhatte bulundu. Fakat onu dinleyen olmadı. İsrâiloğulları iyice düşman oldular. Nihâyet Şa'yâ aleyhisselâmı şehîd ettiler. Böylece Allahü teâlâ tarafından kendilerine gönderilen peygamberi dinlemeyip, büyük felâkete düştüler. Daha sonraki yıllarda Bâbil hükümdârı Buhtunnasar tarafından yurtları istilâ edildi. (Taberî-İbnü'l-Esîr-Sa'lebî)
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Musa Peygamberden sonra İsrailoğullarına bir çok Peygamber gönderilmiştir ancak İsrailoğullarından bazıları inanmış bazıları ise inanmayıp isyan yolunu seçmiştir. Şa'ya a.s. da Musanın dinini yaymak için Peygamber olarak gönderilmiştir.
+ Yorum Gönder