+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Mevlana neden önemlidir neden tanımalıyız? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mevlana neden önemlidir neden tanımalıyız?
  Mevlana neden önemlidir


  Mevlâna(1207-1273)

  UNESCO 2007/ Mevlâna Yılı ve 800 Doğum Yıldönümünde Mevlâna

  Üzerinde en çok söz söylenen, en çok yazılan isimlerden biri de Mevlâna’dır O’nun hayatı, kişiliği, eserleri ve felsefesi binlerce kişiye konu olmuş, kütüphaneler dolusu kitaplar yazılmıştır; ancak bütün bunlar O’nu anlatmaya yetmemiştir Burada şunu da belirtmek gerekir ki O’nu anlatmak her dilin, her kalemin kârı değildir!
  mevlana.jpg
  Mevlana, bir sevgi ve hoşgörü elçisidir! Mevlana, aşktır! Mevlana, engin bir okyanustur! Bu okyanusta ben sadece küçük bir balığım Balık ne kadar farkındaysa okyanusun, ben de o kadar farkındayım… (O’nun)

  Sevgisi tüm dünyayı kuşatan böylesi engin bir kişiliği anlatmak kolay olmasa gerek Ben bu yazımda Mevlâna Celâleddin Rumi’nin hayatı, kişiliği ve eserlerinin içeriği hakkında kısa bilgiler sunacağım(1)

  O, ilginç yaşantısıyla ve etkileyici kişiliğiyle,13yüzyıldan bu yana adeta insanları büyüleye gelmiştir Derinliği olan şiirleri ve geniş yorumlara elverişli hikmetleriyle kitaplara sığmayacak olan Mevlâna’yı birkaç sayfaya sığdırmak acizlik olsa gerek! O, yaşantısı ve felsefesiyle yaşadığı dönemdeki bütün insanları büyülemiş, bu gün de bütün dünyayı büyülemeye devam etmektedir

  Bu yüzdendir ki sevgisi bütün dünyayı kuşatan Mevlana’nın 800 doğum yıldönümü olan 2007 yılı, UNESCO tarafından “Mevlâna Yılı” olarak ilân edilmiştir Bu da gösteriyor ki Mevlâna bütün dünyada daha çok konuşulmaya devam edecektir

  Şüphesiz ki Mevlâna’yı en güzel anlatan yine kendisidir, yani eserleridir Tabi ki bu eserler incelenirken O’nu görebilecek göz, işitebilecek kulak, hissedebilecek gönül gerekir O’nun bütün eserleri, bütün yazıları büyük bir derinliğe sahiptir Bu yüzden O’nun eserlerindeki derinliğe inebilmek, her gözün, her kulağın, her gönlün işi değildir
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Mevlananın eserleri nelerdir

  Mevlana 30 Eylül 1207 yılında doğmuş ve 1273 yılları arasında Anadolu da yaşamış ve Konya da ölmüş Tasavvufta meslevi yolunun öncüsü olan şair ve düşünce adamıdır. Yaşadığı yılların arkasında bir çok önemli eser bırakmıştır. BUnları şu şekilde sıralayabiliriz.
  1- Mesnevi:
  Klasik doğu edebiyatında yer alan bir şiir tarzıdır. Mesnevi olarak yazılan şiirlerde her beyitin iki mısrası kendi arasında kafiyelidir.Mevlana Mesnevi’yi Çelebi Hüsameddin’in istemesinden dolayı yazmıştır. Mesnevinin dili farsça olarak bilinmektedir. 1278 yılında yapılmış olan en eski meslevi halen mevlana müzesinde saklanmaktadır. Bu nüshadaki beyit sayısı 25618 dir.

  2- Divan-ı Kebir: Divan şairlerinin şiirlerini bir araya topladıkları deftere verilen isimdir. Divan-ı Kebir büyük defter anlamına gelmektedir.

  3- Mektubat:
  Mevlana nın Selçuklu hükümdarlarına ve dönemin ileri gelenleri için yazdığı nasihat, dini ve ilmi konulara açıklık getirmesi için yazmış olduğu 147 adet mektuptur.  4- Fihi ma fih : Onun içindeki içindedir anlamına gelen bu söz oğlu Sultan Veled tarafından mevlananın katılmış olduğu sohbetlerden alınmış 61 bölümden oluşan bir eserdir.

  5- MECALİS-İ SEBA’A: Mevlana’nın yedi meclisinin yedi vaazının not edilmesiyle oluşturularak meydana gelmiştir. Bu yedi mecliste 41 adet hadisin adı geçmektedir.

+ Yorum Gönder


mevlana neden önemlidir,  mevlana bizim için neden önemlidir,  mevlana bizim için niçin önemlidir,  mevlana niçin önemlidir,  mevlana neden değerlidir,  mevlananın bizim için önemi nedir