+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Hz Zeynep Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz Zeynep Kimdir
  Hz Zeynep kimdir kısaca bana açıklarmısınız. 2. Asel
  Bayan Üye


  Hz Zeynep Hakkında Bilgi

  Rasûlüllah'ın Kızı

  Peygamber (s.a.s)'in ikinci çocuğu ve kızlarının en büyüğü olup, annesi
  Hz. Hatice binti Huveylid b. Eslem'dir. Rasûlüllah'a nübüvvet gelmeden yaklaşık on yıl önce dünyaya gelmiştir. Bu sırada Peygamberimiz otuz yaşlarındaydı.


  Hz Zeynep.jpg

  İbn Hişam, onun Rukayye'den sonra dünyaya geldiğini, İbnü'l-Kelbî ise Kasım'dan önce doğduğunu söylemelerine karşı, ekseri kaynaklar; Hz. Zeyneb'in Kasım'dan sonra dünyaya geldiğini ve Rasûlüllah'ın kızlarının en büyüğü olduğunu kaydetmektedirler (İbn Hişam, es-Sîretü'n-Nebeviyye, Mısır, 1955, I, 190; el-Askalânî, el-İsâbe fi Temyizi's-Sahâbe Beyrut VIII, 91; İbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Ğâbe fi Ma'rifeti's-Sahâbe, Kahire 1970, VII, 130; İbn Abdi'l-Berr, el-İstiâb fı Ma'rifeti'l-Ashâb, IV, 1853, 1854; İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-Kübrâ, Beyrut 1957, I, 153).

+ Yorum Gönder