+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişi Kur'ân'da nasıl açıklanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişi Kur'ân'da nasıl açıklanır

  Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişi Kur'ân'da nasıl açıklanır hakkında kısa bilgi


  Hz. İsa'nın dünyaya geleceğini Hz. Meryem'e melekler bildirmişti. Bu konuda Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur:
  "Hani melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah sana, adı, Meryem oğlu Isa Mesih olan, dünyada ve ahirette şerefli ve Allah'a yakınlardan biri olacak olan, kendinden bir sözü müjdelemektedir. O, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşacak ve iyilerden olacaktır." (Âi-i imrân, 3/45,46)
  Hz. İsa.jpg
  Hz. Isa, babasız doğunca, Hz. Meryem'in iffetinden kuşkuya düşen topluma karşı, Allah'ın izniyle beşikte konuşmuş, Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu, kendisine kitap verildiğini ve Allah tarafından mübarek kılındığını söylemiştir.96 Hz. Meryem'in bir erkekle cinsel ilgisi olmaksızın, bunun nasıl meydana geleceğini sorması üzerine kendisine şu cevap verilmiştir:
  "Meryem dedi ki: Ey Rabbiml Bana bir insan dokunmamış-ken, nasıl bir çocuğum olabilir? Allah dedi: Bu böyledir. Çünkü Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını isteyince, ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir.'\ Al-i İmrân, 3/47)

  Melekler, İsa'nın geleceği ile ilgili olarak da Meryem'e şu bilgileri verdiler:
  "Allah ona yazmayı, hikmeti/bilgeliği, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek." (Âl-i İmrân, 3/48)

  96 bk. Meryem, 19/27-33.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Hz. İsa kuranı kerime göre babasız olarak dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem hamile olduğunun farkına varmamış kendisine hamile olduğunu melekler söylemiştir. Hz. Meryem doğumu yaklaşınca insanlardan uzaklaşmış ve doğumu uzak bir yerde yapmıştır ama Allah Hz. Meryem insanların yanına gitmesini söylemişlerdir. Hz. meryem Hz. İsa ile insanların yanına gidince tepki almıştır. Hz. İsa annesini bebek olduğu halde savunmuştur.
+ Yorum Gönder