+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Hz. İsa, Hz. Muhammed'in geleceğini haber vermiş midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hz. İsa, Hz. Muhammed'in geleceğini haber vermiş midir


  Hz. İsa, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) geleceğini haber vermiş midir kısaca bilgi


  Hz. İsa, kendisinin son peygamber olduğunu iddia etmemiş ve kendinden sonra Ahmed adında bir peygamberin geleceğini bildirmiştir. Onun bu konudaki sözleri Kur'ân'da şöyle haber verilir: "Hani Meryem oğlu İsa demişti ki: Ey İsrail oğulları! Ben, Allah'ın, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek olan Ahmed adında bir Peygamber'! müjdelemek üzere, size gönderilmiş olan elçisiyim." (Saf, 61/6).

  Hz. Muhammed' İÜ (sallallahu aleyhi ve sellem), bir adının da "Ahmed" olduğu bilinmektedir."110

  Yukarıdaki ayette, Hz. İsa'nın İsrail oğullarına söylediği sözler, onun Yuhanna İncili'nde yer alan şu sözlerinin benzeridir: "(İsa dedi): Ben, Rabbe dua edeceğim ve O size başka bir önder (imam) gönderecektir.'™ Hıristiyanların "tesellici" diye tercüme ettikleri, "parakletus" kelimesi aynı zamanda, "önder-imam" anlamına gelir. Yine Yuhanna'da nakledilen İsa'nın şu sözlerinde de, kendisinden sonra yönetici bir elçi geleceği açıkça bildirilir. "(İsa dedi): Gerçeğin ruhu olan Önder (imam) gelince, o sizi yönetecektir. Çünkü o, kendiliğinden konuşmayacaktır."112
  1Hz. İsa.jpg
  Muhammed Hamidullah'a göre, İbn İshak, Yuhanna'daki "İsa'nın Rabbe dua edip, başka bir önder (parakletus) göndereceğini bildirdiği" rivayetini (14/16) kaydettikten sonra, İncil metnindeki "Biriklutus" kelimesinin Rumca'da "Muhammed" anlamına geldiğini belirtmiştir. Ancak İbn İshak'm VII. yüzyılda kendi dönemindeki İnciller'de söz konusu kelimeyi "parakletus" yerine "periklytos" şeklinde okumuş olması muhtemeldir.113


  110 Buhârî, tefsîru sûre, 61/1, menâkıb, 17; Tirmizî, edeb, 67.
  111 bk. Yuhanna, 14/16.
  112 Yuhanna, 16/3.
  113 bk. M. Hamidullah, Aziz Kur'ân, Saf, 61/6 açıklama.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Hz. iSA Hz. Meryemin oğludur. Hz. İsa hristiyanlar için gönderilmiş bir peygamberdir. Hz. İsa kendisinden sonra peygamber geleceği konusunda bilgi vermiştir. Ayrıca tevratın insanlar tarafından bozulması nedeni ile insanlara gönderilmiş ve kendisine incil indirilmiştir.
+ Yorum Gönder