+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Johann Lukas von Hildebrandt Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Johann Lukas von Hildebrandt Kimdir
  Johann Lukas von Hildebrandt Hakkında Genel Bilgi


  Johann Lukas von Hildebrandt Fischer von Erlach’ın büyük rakibi idi. O da İtalya’da tahsil görmüştü. Cenova’da bir deniz subayının ve bir İtalyan annenin oğlu olarak doğmuştur. Ana dili İtalyanca olan Hildebrandt, Roma’da Carlo Fontana’nın yanında yetişmiştir. Sonradan Viyana’ya yerleşmiş, 1701de kraliyet mühendisliğine tayin olmuş, 1720 de de kendisine imparator tarafından şövalyelik verilmiştir.

  Habsburg hanedanından yetişmiş çok iyi bir asker olan Prens Eugene, aynı zamanda en iyi sanat mütehassıslarından biriydi. 1693 de, Viyana kapılarına karşı tepeye doğru yükselen arazide Hildebrandt’a bir saray projesi siparişi verdi. Hildebrandt da arazinin eteğinde teraslı, çeşmeli bir küçük bahçe sarayı inşa etti. Bu küçük saraya Aşağı Belvedere denir.


  Hildebrandt.jpg


  1721 de ise, gene bu arazide, tepenin üstünde, şehrin manzarasına hakim bir yerde, gene aynı patron için bir s siparişi daha aldı. Buna Yukarı Belvedere denilecekti. On yıl içinde tamamlanan saray, yedi ayrı kısmın bir grup teşkil etmesiyle meydana gelmiştir. Orta kısmın iki yanında bir parça daha yüksek olan kısımları, bir kat alçalarak devam eden kısımlar izler. En uçlarda birer kuleye benzeyen dört köşe pavyonlar binayı çerçeveler. Sarayın önünde muazzam büyüklükte bir suni göl, havuz bulunmak tadır. Suda titreşen akisi ile bir masal sarayı gibidir. Sarayın en etkileyici bir yanı da merdivenleridir. Giriş holünden iki kol halinde ‘piano nobile’ye ve ziyafet salonuna çıkış kadar bunların arasından aşağıya, açık bahçeye iniş de etkileyicidir. Bahçe kapısın dan insanın önüne, aşağıya doğru uzanan nefis bahçe, Aşağı Belvedere ve oradan da şehrin manzarası serilir 2. Asel
  Bayan Üye

  Johann Gottfried von Herder Hakkında Bilgi


  Johann Gottfried von Herder(1744— 1803)
  Felsefenin hemen her dalına, ama en çok da tarih felsefesine, yadsınamaz katkılarda bulunan, Aydınlanma Çağı'nın usçuluk kültünün kırılmasında epey bir payı olan, Aydınlanma'nın yücelttiği usçuluktan Romantik dönemin organik dünya görüşüne geçilmesinde etkin bir rol oynayan Alman dilbilimci, tanrıbilimci, yazın eleştirmeni, kültür araştırmacısı, tarihçi ve felsefeci. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (İnsanlık Ta*rihi Felsefesi Üzerine Düşünceler, 1784-1791) adlı tamamlanmamış başyapıtında her tarihsel çağın biricikliğini öne sürdü*ğü evrimsel bir yaklaşım geliştiren Her*der, gelecekteki düşünsel gelişmeleri önceleyen bağımsız, yaratıcı bir ruha sa*hiptir. Başka filozoflar usu yüceltirken, o duygu ve düşünüm üzerinde durmuş; başkaları deneysel görüngü üzerinde yo*ğunlaşırken, o dilin gücüne dikkat çek*miştir. Hegel'in tarih felsefesini önceleyen, tarih felsefesini bir dil diyalektiği ü-zerine bina ettiği yapıtlarında, tarihin ge*lişiminin kendilerini miras aldıkları dün*yadan farklılaştırmak için mücadele eden bireylerin rekabet halindeki eylemlerinidengeleyen bir dizi yasayı izlediğini ilk kez Herder öne sürmüştür.

  Königsberg'de tanrıbilim okuduğu yıl*larda (1762-1764) ömür boyu dost kal*dığı, onu dil, kültür ve tarih arasındaki karşılıklı ilişkileri irdeleme yolunda cesa*retlendiren Johann Georg Hamann'ın ve Alman Aydınlanması'nın öncülerinden Kant'ın öğrencisi olan Herder, Riga'daki Lutherci bir kilisede yaptığı vaizlik ve öğretmenlik görevini sürdürürken kale*me aldığı Fragmente übcr die neııere deutsche Literatür (Yeni Alman Edebiyatı Üzerine Metinler, 1767) adlı çalışmasıyla dikkat çekmiş; 1776'da düşüncelerinden, özel*likle de dilin insan doğasından kaynak*landığını ileri sürdüğü Berlin Akademisi' nden ödül kazanan Abbandlung über den Ursprung der Sprache (Dilin Kökeni Üze*rine Bir Deneme, 1772) adlı yapıtından etkilenen Goethe'nin aracı olmasıyla Weimar'daki Saksonya Düklüğü'nde din işlerinin başına getirilerek ölene kadar bu görevde kalmıştır. Sonraları Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft (Arı Usun Eleştirisi'nin Üsteleştirisi, 1799) gibi yapıtlarıyla kendi tarihsel dünya görüşüne karşı bir tehdit olarak gördüğü Kant'tan ve Fransız Devrimi'yle ilgili görüş ayrı*lıkları yüzünden de Goethe'den ayrılacak olan Herder, Weimar'da yaptığı çalışmalarla Alman romantizminin önde gelen kuramcılarından biri olmuş; Alman idea*lizmini de derinden etkilemiştir.
+ Yorum Gönder