+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Hans Holbein Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hans Holbein Kimdir
  Hans Holbein Hakkında Bilgi  Hans Holbein Hakkında Genel Bilgi


  Hans Holbein (genç) (d. 1497[1] – ö. 1543) Alman ressam. Titiz bir doğalcılıkla gerçekleştirdiği çizimleriyle ve özellikle İngiltere kralı VIII. Henry'nin saray çevresinden kişileri tarafsız bir gerçekçilikle yansıttığı portreleriyle tanınmıştır. 16.yüzyılın en büyük portrecilerinden biridir.[2]

  Ailesinde birçok ünlü ressam vardı. Babası Hans Holbein (yaşlı) ve amcası Sigmund, geç gotik üslubta yaptıkları resimlerle tanınmışlardır. Kardeşlerinden Ambrosius da ressam ve oymabaskı ustasıydı; ama olgunluk çağına erişemeden 1519'da ölmüştür. Holbein kardeşler ilk sanat eğitimlerini babalarından aldılar. 1515'te her ikisi de bağımsız olarak Basel'de çalışmaya başlamıştı. Dolayısıyla Holbein ailesi 16. yüzyıl Alman resminde ikinci kuşağı temsil ediyordu.

  1526'da İngiltere'ye giden Alman ressam Hans Holbein henüz 29 yaşında olmasına karşın burada büyük başarı kazandı. Bu dönemde yaptığı en etkileyici resimler devlet adamı, yazar ve hümanist Thomas More'u tek başına ve ailesiyle birlikte gösteren iki portreydi. Bunlardan yalnızca kopyaları, bir de taslakları günümüze ulaşmış olan aile portresi kişilerin diz çökmüş durumda gösterilmediği ilk Kuzey Avrupa grup portresiydi. Bunun nedeni Holbein'ın dine saygısızlık etmesi değil, kişileri birer birey olarak yansıtma kaygısıydı.

  Hans Holbein.jpg


  Hans Holbein (1497-1543)

  Hans Holbein, 1497 veya 1498’de, o zamanlar uluslararası etkilere, özellikle İtalyan etkisine açık, parlak bir ticaret şehri, hareketli bir kültür ve sanat merkezi olan Augsburg’da doğdu. Ünlü ressam Yaşlı Hans Holbein, oğlunu kendi atölyesine aldı. Babasının eserleri sayesinde Hans, klasik sanatın ihtişamıyla ve XV. yy. sonu Flaman resminin değişik özellikleriyle tanıştı. l510-1515’e doğru Yaşlı Holbein’ın atölyesinin gözden düşmesi, genç Holbein’ı, doğduğu şehri terk etmek zorunda bıraktı. Ressam, kardeşi Ambrosius ile Basel’e yerleşti. Basel, o dönemde, matbaanın gelişimine bağlı olarak, sanatçılara daha büyük imkânlar tanıyordu. Holbein, 1516’da Basel’de, Erasmus’un Deliliğe Övgü adlı eserinin kenar süslemelerini yaptı; böylece yazarın dikkatini çekti. Erasmus, kitabının resimlerini de Holbein’dan istedi. Hümanistlerin çevresine girişi ve kişisel yetenekleri Holbein’ın ticaretle uğraşan burjuvaziden resim siparişleri almasını sağladı. Ressam, Basel belediye başkanının ve karısının portrelerini yaptı.

  Holbein, 1517’den 1519’a kadar çok büyük süsleme projeleri ile uğraştı: babasıyla birlikte Luzern’deki Hertenstein konağının dış cephe süslemeleri, İtalyan Rönesans’ından esinlenen bir üslup gerçekleştirdi. Bu dönemde İtalya’ya bir yolculuk yaptığı sanılmaktadır. 1519’da Basel ressamlar loncasına giren Holbein, özelikle dini konularda eserler yaptı; Oberried mihrap arkalığının iki kanadına resimlediği Çobanların Tapınması ve Müneccim Krallar Tapınması (1521-1522); Son Akşam Yemeği ve İsa’nın Kırbaçlanması (İsa’nın çektiği acıları anlatan, beş sahneden oluşan eserinden ilk tablo). Bir mihrabın alt bölümünü süsleyen Ölü İsa (1521-1522) hastalıklı bir görüntüye sahiptir. Dini tablodan çok, gerçek anlamda bir portre olan bu eser Holbein’ın şaşırtıcı kompozisyonu ve cesur fırça vuruşlarıyla, Grünewald’ın geliştirdiği Alman dışavurumculuğundan güçlü izler taşır. Neredeyse bilimsel bir kesinlik içere eserin verdiği anatomik gerçeklik izlenimi nesnellikten kaynaklanır. Bu nesnellik, erken İtalyan Rönesansı’nm din dışı eğiliminde doğmuştur. Holbein’ın değişik kökenli etkileri karıştırma isteği, dönem eserlerinde belirgindir (mesela Gersier mihrap arkalığındaki Meryem, 1522). Ressamın portre anlayışı, Meryem ile Belediye Başkanı Meyer’in Ailesi (1526) adlı tablosunda açıkça görülmektedir. Geleneksel bir Alman korosunu ele almasına rağmen bu tabi Holbein’a, dil bir tasviri, klasik bir üslubun öne çıktığı dünyevi bir havayla işleme, üstelik daha sonra yeniden işleyeceği modelleri yaratma fırsatı verdi. Holbein’ın dini tabloları, alışılagelmiş dini eserlerden daha gerçekçi ve dekoratiftir.

  1523-1526 yıllan arasında Holbein’ın Fransa’ya bir yolculuk yaptığı sanılmaktadır. Bu yolculuk sırasında Leonardo da Vinci’nin eserlerini tanıma imkanı bulan ressam, hiç şüphesiz bunlardan etkilenerek, 1526’da Basel Katedrali’ndeki orgun kapaklarını Meryem ve azizlerin tasvirleriyle süslemiştir. Holbein, özellikle vitraylar için dini konulu birçok çizim yapmış; bunlarda, büyük ustalığının bütün imkânlarını kullanmıştır. Henüz sanatında ağırlık kazanmamakla birlikte portre, Holbein’ın bu dönemindeki eserlerinde yer almaya başladı. 1523’te, sanatçının yaptığı üç Erasmus portresinden her biri, büyük hümanistin kişiliğinin bir yönünü gösterir. Günümüzde Landford Casde’e korunan Erasmus portresi, Louvre’da bulunan gerçeklikten un ikinci portrenin tersine, ruhsallığa duyarlılık katar. Basel’de üçüncü portre, hümanist filozofu sessizce düşünceye dalmış olarak tasvir eden Bu üç portre, Holbein’ın ününün Almanya sınırı dışına çıkmasını sağladı.

  Portreci desinatör
  Basel’in kalkınması, Reforma bağlı ilk karışıklıklar sebebiyle yavaşlamış; sanatçılara verilen siparişler de azalmıştı. Bunun üzerine Holbein İngiltere’ye gitti. Thomas More’a Erasmus’un tavsiye ettiği sanatçı, More sayesinde İngiliz hümanistlerinin çevresine girdi. Thomas More’un Ailesi adlı resmi, Erasmus için çizdiği, açık ve aydınlık bir ortam izlenimi veren kopya sayesinde tanınmaktadır. Londra’ya bu ilk gidişinde kaldığı 18 ay boyunca Holbein, saray mensuplarının portrelerini yaptı: SirHenry Guilfort, Canterbury Başpiskoposu William Warham, kralın astronomu Niclaus Kratzer. Holbein, resim sanatının henüz pek gelişmediği İngiltere’de çok iyi karşılandı.

  Ressam, 1528’de Basel’e döndüğünde belediye binasının süslemelerini bitirdi. Karısını ve çocuklarını tasvir ettiği Sanatçının Ailesi (1528-1529) adlı eserinde, Leonardo da Vinci’nin sanatından etkilenen kompozisyon ve ışık, daha ölçülü bir gerçekçilikle yumuşatılmıştır. Holbein bu tabloda, resmine hakim olan iki eğilimi kusursuz bir biçimde birleştirerek, sanatının tam anlamıyla ustası olarak ortaya çıkar.

  Siyasi ve dini hayat gittikçe ivme kazanmaktaydı: l529’da her türlü dini resim yasaklandı; bağnazlık ve hoşgörüsüzlük Erasmus’u Basel’den kovdu. 1531’de dini eserler yok edildi. 1532’de Holbein tekrar İngiltere’ye gitti. Fakat Londra’da da durum değişmişti: Holbein’ın koruyucusu Thomas More’un kralla arası açılmıştı. 1532’den 1536’ya kadar, Anne Boleyn’in Taç Giyişi İçin Zafer Takı (1533) gibi birkaç dekoratif eser dışında Holbein kendisine birçok portre yaptıran, Londra’ya yerleşmiş Alman tüccarlar için çalıştı. Tüccar Gisze’nin Portresi (1532) modeli, mesleğini yansıtan bir dekor içinde gösterir: iş aletleri (kuyumcu terazisi, paralar); eşyaların Gisze’nin işini simgeleyen ve toplumsal konumunu gösteren, müşterilerin de görmeyi beklediği bolluk ve çeşitliliği. Dirk Tybis (1533) bu tür tasvirlere bir değişiklik getirmiştir. Model, önden görünüşüyle, daha gösterişli bir izlenim vermesi için bütün mekânı kaplar. Tabloda, modelin mesleğini belirten eşyalar bulunur fakat dekor yoktur. Tuval düzeninin çizgisel niteliği ve portrenin Raffaello tarzında ustaca çizilmiş gölgesiz hatları, keskin bir tanımlama anlayışıyla birlikte, ayrıntıların sentezini ifade etmeye katkıda bulunur.

  Fizyonominin ve modelin toplumsal konumunun verdiği gerçeklik duygusunun ötesinde Holbein, insan figürü yoluyla, kendi hümanizm anlayışını yansıtma çabasındadır.
  Holbein’ın Elçiler (1533) adlı büyük tuvalin başarısı, elde etmeyi çok istediği bir müşteri kitlesince tanınmasını sağladı.
 2. Acil

  Hans Holbein Kimdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder