+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Franz Marc Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Franz Marc Biyografisi
  Franz Marc Biyografisi  Franz Marc Hakkında Bilgi


  Franz Marc (1880-1916)
  Hayvan resimlerine getirdiği yoğun mistisizmle tanınan Alman ressam ve özgün baskı usta*sı. Der Blaue Reiter grubunun kurucularındandır.

  Sanat eğitimini Münih Akademisi'nde yaptı.
  İlk resimlerinde akademizmi uygulamaya çalıştı. 1903'te Fransız izlenimcilerinin yapıt*larını ve Münih'te Jugendstil sanatçılarının duyumsal, eğri çizgilerini tanıyınca üslubun-daki katı doğalcı tavır azalmaya başladı.
  1909'da Yeni Sanatçılar Derneği adıyla ta*nınan dışavurumcu sanatçılar grubuna ka*tıldı. August Macke üe tanıştıktan sonra onun resimlerindeki parlak renkli geniş yü*zeylerden etkilenerek benzer bir anlatıma yöneldi.

  1910'da Wassily Kandinsky ile tanıştı ve birlikte Der Blaue Reiter dergisinin yayımı*nı yürüttüler. Bir yıl sonra Yeni Sanatçılar Derneği'nden ayrılan Kandinsky, arkadaş*larıyla birlikte Der Blaue Reiter grubunu kurdu. Uzun süredir Doğu felsefesi ve din*leriyle ilgilenen Marc, sanatın amacının as*lında doğadaki biçimlerin nesnel görünüm*lerini yansıtmak değil, onların tinsel özlerini açığa çıkarmak olduğunu savunan Kan-dinsky'nin mistik görüşüne coşkuyla katıldı. Kandinsky'nin etkisiyle, bu tinsel özü en iyi ortaya koyabilecek yolun soyutlama oldu*ğunu savundu. Uygarlığın, insanın doğada*ki tinsel gücü yakalayabilmesini engellediği*ni ileri sürdü. Bu inançları onu, ilkel halkla*rın, çocuklann ve zihinsel özürlülerin yarat*tığı sanatla tutkulu bir biçimde ilgilenmeye itti. Doğanın yaşam gücünün en çarpıcı biçi*miyle insan dışındaki canlılarda yansıdığına inanan Marc, hayvan çizimlerine yöneldi.


  Franz Marc.jpg


  Marc'ın bu görüşleri en iyi biçimde "Mavi Atlar" (1911, Walker Sanat Merkezi, Min*neapolis, Minnesota) adlı yapıtına yansımış*tır. Atların yalınlaştınlmış ve yuvarlatılmış dış çizgileri, arka plandaki manzarada ritmi*li bir biçimde yinelenerek, figür ile arka pla*nın hareketli ve uyumlu bir organik bütün olarak birleşmesini sağlar. Marc başka ol*gunluk dönemi yapıtlarında olduğu gibi bu resminde de belirli renk simgeleri kullan*mıştır. Atlann mavisi haşin, duygusal ve et*kin erkeksi özellikleri, şansı da mutlu ve du*yumsal bir dişiliği akla getirir. Kırmızı ise her iki renge karşı savaşan, ama yenik dü*şen şiddeti çağrıştırır. İkincil renkler temel renklerin özelliklerini tamamlar.
 2. Acil

  Franz Marc Biyografisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


franz marc hayatı,  Franz marcın hayatı