+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Koray Ariş Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Koray Ariş Hakkında Bilgi
  Koray Ariş Hakkında Bilgi  Koray Ariş Hakkında Genel Bilgi


  Koray Ariş.jpg

  Koray Ariş ( 1944- )

  Ge*nellikle kösele ile soyut anlayışta yapıtlar üreten heykelci. Ortaöğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1963-68 arasında İstanbul Dev-let Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'nde Hüseyin Gezer'in öğrencisi oldu. 1969'da devlet sınavını kazanıp burslu ola*rak İtalya'ya gitti. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam ederek Emillio Greco'nun derslerini izledi, heykel eğitiminin yanı sıra, mekân ve renk konularında çalış*tı, televizyon filmleri için kostüm çizimleri yaptı. 1974'te Türkiye'ye döndü ve akade*miye asistan olarak atandı. 1977'de bu göre*vinden aynlarak serbest çalışmaya başladı.

  Okuldaki resimleri figüratif eğilimde iken, İtalya'da soyut sanat araştırmalanna yönel*miş, malzeme olarak kösele kullanmaya başlamıştı. Köseleyi bir başına ya da ahşap, metal gibi başka malzemelerle birlikte kul*lanan Ariş, 1970'ler boyunca miğferleri ya da göğüslükleri anımsatan heykeller yaptı. 1980'lerde aynı malzemelerle soyutlanmış torsolar gerçekleştirdi. 1990'lann başında, bir simetri kazanarak durağan formlara dö*nüşen torsolarında yer yer kurşun levhalar ve zımbalar kullandı.

  1996'dan sonra ahşaptan, gerilim yüklü, devinen ve ardından dengesini bulan soyut formlar gerçekleştirdi, yer yer de ahşabı kö*seleyle kapladı.
  Ariş 1978'de Ankara Sanat Kurumu tara*fından heykel dalında yılın sanatçısı seçildi; 1986 ENKA Bilim ve Sanat Ödülleri kapsa*mında da heykel dalında birincilik ödülünü aldı. A.B.
  Önemli Kişisel Sergileri:

  1972 Galleria La Nuova Pesa, Roma (İlk kişisel sergisi),

  1973 Galleria L'indiano, Floransa ,

  1976 DGSA Osman Hamdi Salonu, İstanbul ,

  1980 Galeri Bİ-Ze, İstanbul,

  1985 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul

  1986 Galeri Nev, Ankara

  1988 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul

  1991 Galeri Nev, Ankara,İstanbul

  1994 Galeri Nev, İstanbul

  1998 Akbank Aksanat Galerisi, İstanbul
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Önce Roma'da daha sonra İstanbul'da özel atölyesini kurup çalışmalarını sürdüren sanatçı kişisel ve karma sergilere katılmıştır.
+ Yorum Gönder