+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Sadi Diren Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sadi Diren Hakkında Bilgi
  Sadi Diren Hakkında Bilgi  Sadi Diren.jpg

  Türk sera*mik sanatçısı. Ortaöğrenimini Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra (1946) Güzel Sanatlar Akademisi (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) Seramik Bölü-mü'nü bitirdi (1953). 1955'te çağrılı olarak gittiği Almanya'da 1964'e değin kalarak bir yandan seramik sanayisinde tasarıma, bir yandan da serbest sanatçı olarak çalıştı, araş*tırma ve incelemeler yaptı, sergiler açtı. 1964'te Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Sera*mik Fabrikalan'nm Süs ve Mutfak Eşyaları Bölümü'ne müdür ve sanatçı olarak girdi. Aynı yıl Akademi'nin Seramik Bölümü'ne öğretim üyesi atandı. 1970'te profesör oldu, 1983 yılında getirildiği Mimar Sinan Üniver*sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı gö*revine 1994'te emekli olana kadar devam et*ti. Kişisel sergilerini 1999'a kadar sürdür*müştür. Yapıtları yurt içinde ve dışında çeşit*li müze ve koleksiyonlarda yer almaktadır.

  1950'lerde, Tarihöncesi ve Osmanlı sera*mik sanatlarından esinlenerek çalışan Di*ren, 1955-59 arasında yüzeylerde plastik süslemeyi ön planda tutarak yalın biçimli yapıtlar üretti. Kendi bulduğu özgün sır tek*niğiyle, 1964-66 arasında büyük duvar sera*mikleri, 1967-69 arasında seramik heykel*ler, 1973'ten sonra da ayrıntıların ağır bastı*ğı duvar seramikleri gerçekleştirdi.
  Alıntı 2. Elif
  Devamlı Üye

  İstanbulda doğmuştur.1956 ile 1958 yılları arasında eğitim görmüştür.Ayrıntıların ağır bastığı duvarları gerçekleştirdi.
+ Yorum Gönder


sadi diren kimdir