+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda Silah ruhsatı için gerekli belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Silah ruhsatı için gerekli belgeler


  Silah ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir?


  Gerekli Genel Belgeler:


  Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.

  •Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

  •Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

  •Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),

  •Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

  •Silah ruhsatı istek formu, (İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek.)

  •Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, (Dilekçede silah ruhsatı için olduğu belirtilecek.)

  •Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

  •İkametgah belgesi, (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereğince arkası mıntıka karakolundan tasdik ettirilecek.)

  Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır

  a-Fahri temsilciler

  b-Basın Mensupları

  c-Kuyumcu ve Sarraflar

  ç-Patlayıcı Maddeleri Satın Alma ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri

  d-Banka Müdürleri

  e-Pilotlar

  f-Yıllık Satış Tutarı (ciro):2005 Yılı Yıllık Satış Tutarı (cirosu):4.700.000 YTL

  g-Arazi Sahipleri

  h-Sürü Sahipleri

  ı-Müteahhitler

  i-Akaryakıt İstasyonu Sahipleri

  j-Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar

  k-Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

  *-İş Sahiplerinden

  *-Bu İşyerlerinde Çalışan Bekçi, Veznedar ve Mutemetlerden,

  l- Poligon sahipleri:

  *-İş Sahiplerinden,

  *-Bu İşyerlerinde Çalışan Bekçilerden,

  m-Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler

  n-Arıcılık Yapanlar

  o-Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler

  ö-Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği ile Kurumlarından Ayrılanlar

  p-Dövize İlişkin İşlem Yapanlar

  r-Avukatlardan

  s-Noterlerden

  ş-Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyeleri

  t-En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar

  u-En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar

  ü-91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri" başlıklı 10 uncu Maddesine Göre Taşıma Ruhsatı Talep Eden Emekli Kamu Görevlilerinden

  6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli olduktan sonra müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi istenmeyecektir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Silah alına bilmesi için bir çok husu bulunmaktadır. Öncelikle can güvenliğiniz için mi yoksa iş,meslek acısından almanız gerektiğini vurgulamalısınız. Silah ruhsatı için ruhsat işlemlerinin ikamet yeri esasına göre, ikamet edilen il valiliğince yada yetki devri yapılan yerlerde kaymakamlıkça yapılması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder


mavi kart ile silah ruhsat