+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Şifalı Bitkiler Forumunda Uyuz Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Uyuz Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler
  Uyuz Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler kısaca
  Tanımı:
  Bulaşıcı bir deri hastalığıdır.
  NedenIeri: Uyuz böceğinin bulaşarak deri altına girmesi neden olur.
  Hastalığın en tanıtıcı özelliği, çok rahatsız eden kaşıntıdır. Hastalık etkeni doğrudan dokunmayla bulaşır. Deride 1/2 cm. boyunda tüneller açan uyuz böceği, deri ucunda ufak bir sivil-ceyle birlikte, küçük bir nokta şeklinde, gözükür. Bu tünellere, parmak kenarlarında, bileklerde, peniste rastlanabilir. Penisteki tüneller frengi yarasıyla karıştırılmamalıdır. Dişi böcek, bu tü-neller içine yumurtalarını bırakır. Böcekler ısırdıkları zaman, deri yüzeyinde gezinir ve özellikle deri ısındığı zaman şiddetli kaşıntıya yol açarlar. (Böceklerinin yumurtadan çıkmasıyla, erişkin hale gelmesi arasında, yaklaşık bir hafta süre vardır). Bu kaşıntıdan ötürü, hastanın el bilekleri, dirsekleri, beli, koltuk altları, seks organları ve sırtında septik kaşıntı izleri bulunur.
  Öneriler: Bol miktarda taze taynısefa otu (saplan) yıkanıp te-mizlenip nemli halde mikserle ezilerek ve bir tülbent yardımıyla sü-zülerek özsuyu çıkarıldıktan sonra tüm vücuda sürülerek kullanılır.
  * Bir adet muz ile bir kahve fincanı limon suyu iyice karış-tırılıp merhem haline getirildikten sonra uyuz olan bölgeye sü-rülerek kullanılır.
  * Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç bakla katılıp kay-natılmasının ardından süzülerek tüm vücuda sürülerek kullanılır.
  * Ilık bir banyo alındıktan sonra bir litre sirkenin içine bir silme yemek kaşığı şap katılarak iyice karıştırılır. Bu kanşımın içine daldınlan taze lahana yapraklan ile tüm vücut silinir.
  * İki avuç ince kıyılmış ceviz yaprağı yanm kova (2,5 İt.) soğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip ertesinde ısıtıla-rak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi dakika boyunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kullanılabilir.
  * Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı oğul otu katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklendik-ten sonra süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir. * Bol miktarda taze söğüt yaprağı yıkanıp temizlenip nemli halde mikserle ezilerek ve bir tülbent yardımıyla süzülerek öz-suyu çıkanldıktan sonra tüm vücuda sürülerek kullanılır.
  * Bir litre suyun içinede havanda dövülerek iyice ezilmiş olan bol miktarda sarımsak kaynatılıp elde edilen su süzülüp tüm vücuda sürülür.
  * Bol miktarda bir yıllık pelin (körpe yaprakları) yıkanıp te-mizlenip nemli halde mikserle ezilerek ve bir tülbent yardımıyla sü-zülerek özsuyu çıkanldıktan sonra tüm vücuda sürülerek kullanılır.
  * Bir litre sirkenin içine iki baş soğan küçük parçalar halin-de doğrandıktan sonra on iki saat kadar bekletilip ardından sü-zülerek söz konusu uyuzlu bölgelere sürülür.
  * Bol miktarda taze şeftali yaprağı yıkanıp temizlenip nem-li halde mikserle ezilerek ve bir tülbent yardımıyla süzülerek özsuyu çıkanldıktan sonra türn vücuda sürülerek kullanılır.
  * İki avuç ince kıyılmış avşar otu yarım kova (2,5 İt.) soğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip ertesinde ısıtılarak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi dakika boyunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kullanılabilir. Bitkinin zehirli olmasından ötürü doktor tavsiyesi ile kullanılması gerekmektedir.
  * Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç biberiye katı-lıp kaynatılmasının ardından süzülerek tüm vücuda sürülerek
  kullanılır,
  * Bol miktarda acı hıyar yıkanıp temizlenip nemli halde mikserle ezilerek ve bir tülbent yardımıyla süzülerek özsuyu çı-karıldıktan sonra tüm vücuda sürülerek kullanılır.
  * Bir miktar altıntop tohumu bir şişenin boğazına kadar doldurulur ve üzerine ağzına kadar saf zeytinyağı eklenerek, ağ-zı sıkıca kapatıldıktan sonra şişe iki hafta boyunca güneş göre-bileceği veya sıcak bir yerde bekletilir. Tüm vücuda sürülerek kullanılır. Bitkinin zehirli olmasından ötürü doktor tavsiyesi ile kullanılması gerekmektedir.
  * Bir miktar dişbudak ağacı iyice yakıldıktan sonna kalan külü su ile kanştınlıp bütün vücuda sürülür.
  * Bir kahve fincanı ardıç katranı ile bu katranı merhem ha-line getirecek kadar vazelin iyice karıştırılıp söz konusu uyuzlu bölgeye sürülerek kullanılır.
  * Banyo suyunun içine bol miktarda sofra tuzu katılıp her gün yirmi dakika boyunca banyo yapılır.
  * Yarım kahve fincanı kireç suyu ile bir silme çorba kaşığı kükürt iyice karıştırıldıktan sonra bu karışımı merhem haline geti-recek kadar zeytinyağı eklenip tüm vücuda sürülerek kullanılır.
  * Bir litre sirkenin içine iki avuç kabak küçük parçalar ha-linde doğrandıktan sonra on iki saat kadar bekletilip ardından süzülerek söz konusu uyuzlu bölgelere sürülür.
  * İki avuç ince kıyılmış ebegümeci yarım kova (2,5 İt.) so-ğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip ertesinde ısıtılarak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi dakika bo-yunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kullanılabilir.
  * İki avuç ince kıyılmış kekik otu (yaprakları) yarım kova (2,5 İt.) soğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip ertesinde ısıtılarak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi da-kika boyunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kullanılabilir.
  * İki adet ince kıyılmış sıraca otu (bitkinin tümü) yarım ko-va (2,5 İt.) soğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip erte-sinde ısıtılarak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi dakika boyunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kulla-nılabilir.
  * Bir avuç ince kıyılmış uyuz otu yarım kova (2,5 it.) so-ğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip ertesinde ısıtılarak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi dakika bo-yunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kullanılabilir.
  * İki avuç ince kıyılmış pire otu (yapraklan) yarım kova (2,5 İt.) soğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip ertesinde ısıtılarak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi dakika boyunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kullanılabi-lir. Bitkinin zehirli olmasından ötürü doktor tavsiyesi ile kulla-nılması gerekmektedir.
  * İki avuç ince kıyılmış aslanpençesi yarım kova (2,5 İt.) soğuk suyun içine katılıp on iki saat bekletilip ertesinde ısıtıla-rak banyo suyuna süzülerek ilave edilir ve her gün yirmi dakika boyunca banyo yapılır. Bitki 2-3 banyo daha kullanılabilir.
  * Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç şahtere otu ka-tılıp kaynatılmasının ardından süzülerek, içine, iki çay bardağı zeytinyağı ve bir çorba kaşığı kına karıştırılıp uyuz olan bölge-ye sürülerek kullanılır.
  * Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı atkuyruğu katılıp demlenmesi için kısa bir süre beklen-dikten sonra süzülerek günde üç Öğün birer çay fincanı içilir.
  * Ilık suyla banyo yapıldıktan sonra tüm vücuda benzil benzoat sürülür.
 2. Fatma
  Administrator

  Uyuz, her yaşta ve her çeşit insanda görülebilir. Bir ev, aile hastalığı olup, eve girince herkesi yakalar. Hstalığın ilk belirtiler, hastanın gece çıkan dayanılmaz kaşıntılarıdır.
+ Yorum Gönder


uyuz tedavisi,  uyuz tedavisi bitkisel,  uyuza bitkisel tedavi,  uyuzun bitkisel tedavisi,  uyuz bitkisel tedavi,  bitkisel uyuz tedavisi