+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Şifalı Bitkiler Forumunda Basur Için Bitkisel Tedavi Yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Basur Için Bitkisel Tedavi Yolları
  Basur için bitkisel tedavi yolları hakkında bilgi

  Basur için bitkisel tedavi yollar hakkında bilgi verir misiniz?


  ZAKKUM: Taze zakkum sürgünleri doğranır, kaynatılır, buharına oturulur

  BALLI BABA: Ballı baba yaprakları haşlanır, lapa halinde basurun üzerine konulur.

  BALLI BABA ÇİÇEĞİ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr kuru çiçek ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  MEŞE KABUĞU: Meşe kabuğu toz haline getirilir, merhem yapılır, basurun üzerine sürülür. Meşe kabuğu kaynatılır, bu su ile

  pansuman yapılır.

  Meşe kabuğu, papatya kaynar su içerisine konulur, içine oturulur.

  KURT PENÇESİ KÖKÜ: 1 bardak suya, 6 gr kök-sap konur, 10 dk kaynatılır, günde 4-5 bardak içilir.

  ŞAP: 4 gr şap toz haline getirilir, pişmiş yumurta sarısı ile hap yapılır, günde 3 defa yenir. 3 gün devam edilir. Üzerine pirinç çor bası içilir.

  YAPIŞKAN OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak soğuduktan sonra içilir.

  SÜLÜK: Memeli basurda memelerin üzerine sülük vurulmalıdır, her meme için 1 sülük kafidir.

  HARDAL TOHUMU: Hardal tohumu hafif kavrulur. Toz haline getirilir, bal mumu ile hap yapılıp içilir. (Hardal günde 2 gr geçme melidir)

  TERE-SU TERESİ: Taze bitki sı kılır, suyundan günde 1 bardak içilir.

  1 bardak kaynar suya, 7-8 gr taze bitki konur, 10 dk bekletilir, gün de 3 bardak içilir. Tere tohumundan toz halinde günde 3 defa 1 çay kaşığı şekerle yenilir. Sütle içilir. (Üşütmeden meydana gelen ba sur kanamalarında)

  MERSİN YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 4-6 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak yemeklerden önce içilir. Yapraklar toz haline getirilir, günde 3,5 gr yemeklerden önce içilir.

  KUZU KULAĞI: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki kökü konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  KINA: Kına öküz ödü ile karıştı rılır, basurun üzerine bağlanır (kanlı basurda).

  SARISABIR: Pırasa sıkılır, suyu na bir miktar sarısabır ıslatılır, yumuşadıktan sonra nohut büyüklüğünde haplar haline getiri lir, sabahlan makadın içine 2-3 tane konulur, bir müddet devam edilir. Basuru kökünden kurutur. San sabır iç yağı ile fitil haline getirilir, makada konulursa basuru giderir.

  Pırasa suyuna ıslatılan sarı sabır iyice eritilir, basura sürülürse ba suru kurutur, memeleri düşürür.

  KUŞ ÜVEZİ: 1 bardak kaynar su ya, 10 gr ufalanmış meyve veya yaprak konur, 10 dk bekletilip içilir.

  ARPA: Arpa kavrulur, toz haline getirilip yenilir.

  BAMYA: Bamya haşlanır, suyu ile lavman yapılır.  KEDİ AYAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip süzülür, lapa haline getirilir, basurun üzerine konulur. KEHRİBAR SAKIZI: Kehribar sakızı toz haline getirilir, 4-5 gr soğuk su ile içilir.

  KIRMIZI PANCAR: Kırmızı pancar ezilir, lapa haline getirilir, basur memelerinin üzerine konulur.

  Pancar kaynatılır, lapa haline getirilir, sıcak olarak üzerine oturulur, 1 defada faydalı olur.

  KÜKÜRT: Kükürt 5-8 gr şekerle karıştırılıp yenilir.

  250 gr kükürt toz haline getirilir, 1 kilo balla macun yapılır, sabahları 1 tatlı kaşığı yenilir (tecrübe edilmiştir).

  Toz kükürt, krem tartar ve toz haline getirilmiş papatya aynı nisbette karıştırılır, 10 dk bekletilir, bu suya, batırılan pamukla basur memeleri bolca ıslatılır, içerde de meme varsa ıslak pamuk içeriye konulup gece öylece yatılır.

  MEŞE PALAMUDU: Palamut toz haline getirilir, günde 100 gr geçmeyecek kadar yenilir. (Kanlı basurda).

  PALAMUT KADEHİ: Palamut kadehleri toz haline getirilir, yarım bardak kaynar suya, 1 tatlı kaşığı konur, 10 dk bekletilir, su yuna pamuk batırılır, basur memeleri, bolca ıslatılır, içerde de meme varsa ıslak pamuk içerisi ne konulur, gece öylece yatılır.

  MEŞE KABUĞU: Meşe kabuğu toz haline getirilir, merhem yapı lır. Basurun üzerine sürülür. 1 bardak kaynar suya, 6-12 gr kabuk konur, 10 dk bekletilir, gün de 2-3 bardak içilir. Pelit kavrulur, toz haline getirilir, 15 gr 1 kilo suda 10 dk kaynatılır, süzülüp içilir.

  4 kilo suya, 3 avuç parçalanmış kabuk konur, 1 saat kaynatılır, in dirilir. Buharına oturulur. MİSK: Misk banyağı ile karıştırı lır, basura sürülür. ARDIÇ KATRANI: Kaynar suya, ardıç katranı dökülür. Buharına oturulur.

  SİYAH ÜZÜM YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak içilir.

  OKALİPTÜS YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 4 gr yaprak ko nur, 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir. Memeli basurda faydalıdır.

  MARUL TOHUMU: Marul tohumu toz haline getirilir, günde 5-6 gr içilir.

  PAZI: Pazı yaprakları haşlanır, lapa haline getirilir, memelerin üzerine konulur.

  HOROZ İBİĞİ: Horoz ibiği lapa halinde basurların üzerine konulur.

  RATANYA KÖKÜ: Ratanya kökü toz haline getirilir, krem ve fitil yapılarak kullanılır. REYHAN: Reyhan bitkisi ezilir, lapa halinde basurun üzerine ko nulur.

  SEMİZOTU: Semizotu lapa hali ne getirilir, basurun üzerine konulur.

  YABANİ SEMİZOTU: Y.semizotu sıkılır, suyundan 80 gr içilir.

  SERVİ KOZALAĞI: 1 bardak su ya, 10 gr kozalak konur, 20 dk kaynatılır, pansuman veya taharet şeklinde kullanılır. Servi kozalağı hülasası ile merhem hazırlanır veya fitil şeklinde kullanılır.

  SERVİ TOHUMU: l bardak kay nar suya, yarım çay kaşığı tohum toz halinde konulur, 10 dk bekle tilip süzülür, yemeklerden bir müddet sonra günde 1-2 bardak içilir.

  ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ: Şeftali çekirdekleri yakılır, dumanı ile tütsü yapılır.

  KÖPEK ÜZÜMÜ: Köpek üzümü taze yaprakları toz haline getirilir, basurun üzerine konulur. 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, suyu ile basur memeleri yıkanır.

  YAPIŞKAN OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  YER ELMASI: Yer elması haşla nıp yenilir.

  ZEYTİNYAĞI: Saf zeytinyağı ısı tılır. Sabahları aç karna 50 gr içi lir, birkaç gün devam edilir. Saf zeytinyağı basur memelerine sürülür.

  BURÇAK TOHUMU: Burçak to humları kavrulur, toz haline geti rilip yenilir.

  FRENK ÜZÜMÜ YAPRAĞI: Frenk üzümü yaprakları kaynar suya, konulur, 1 gün bekletilir, çay gibi içilir.

  TIBBI HEVHULMA: 1 bardak kaynar suya, 25 gr yaprak konur, soğuduktan sonra yudum yu dum içilerek tüketilir. TAFLAN ZAMKI: Taflan püsü fi til haline getirilir, makada konu lur.

  Taflan meyvesi çekirdeklerinin içi toz haline getirilir, balla ma cun yapılır. Sabah aç karna-gece yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir.

  AKASMA KÖKÜ: Taze akasma kökü ezilir, lapa haline getirilir, basurun üzerine konulur.

  KEBERE KÖKÜ: Kebere kökü kabuğu toz haline getirilir, sirke içerisine konulur, birkaç gün bek letilir, bu mayi ile basur yıkanır.

  Kebere kökü kaynatılır, dumanı na oturulur.

  PATATES: Patates fitil halinde di limlenir. Makata konulur. Gün boyu makatta tutulur. Rendelenmiş patates lapa halinde basurun üzerine konulur, günde 2-3 defa tekrarlanır.

  NEVRUZ OTU: 1 bardak süt içe risine 15 gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konulur.

  Büyük nevruz otu da aynı mak satla kullanılır.

  SIRACA OTU: Sıraca otu taze yaprakları sıkılır, suyu ile basur memeleri yıkanır. Taze yapraklar kaynar suda 10 dk bekletilip kullanılır.

  ÇOBAN ÜZÜMÜ YAPRAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  Aynı maksatla taze meyveleri de yenilebilir.

  ZIRNIK: Zırnık iç yağı ile mer hem haline getirilir, basurun üze rine sürülür.

  ŞAP: 4 gr şap toz haline getirilir, pişmiş yumurta sarısı ile hap ya pılır, günde 3 adet yenilir. 3 gün devam edilir, üzerine pirinç çor bası içilir.

  ZENCEFİL: 10 gr zencefil 50 gr kakao yağı ile karıştırılır, fitil ha line getirilir, 6-8 saatte 1 tane ma kata konulur.

  YUMURTA: Günde 1 yumurta kabuğu toz haline getirilir, sabah ları içilir.

  Yumurta pişirilir, üzerine toz ha linde sarı helile ekilip göbek üze rine bağlanır (Kanlı basurda). Yumurtanın beyazı kına yağı ile merhem haline getirilir, basurun üzerine sürülür. Veya fitil haline getirilip makata konur.

  Memeli basurda yumurta pişirilir üzerine oturulur.

  AT KESTANESİ: Toz haline geti rilir, günde 3 defa 1 kaşık 1 bar dak su ile içilir.

  Ağaç kabuklan toz haline getiri lir, günde birkaç defa 1 gr içilir.

  Veya 1 bardak kaynar suya, 10 gr ezilmiş kabuk konur, 10 dk bek letilir, günde birkaç bardak içilir.

  At kestanesi çok ufak parçalara bölünür. Hafif ateşte 10 dk kay natılır, günde birkaç bardak içilir.

  KOYUN OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 kaşık ufalanmış bitki ko nur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bardak içilir. İçimini kolaylaştır mak için bal ve limon ilave edile bilir.

  ASLAN DİŞİ KÖKÜ (KARA HİNDİBA): 1 bardak kaynar su ya, 10 gr ince kıyılmış kök konur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bar dak içilir.

  1 bardak suya, 10 gr taze aslan di şi yaprağı konur, 5-10 dk kaynatı lır, günde 1-2 bardak içilir.

  SIĞIR KUYRUĞU ÇİÇEĞİ: Sığır kuyruğu yaprakları toz haline ge tirilir, arpa unu ile hap yapılıp içilir.

  1 bardak kaynar suya, 4 gr sığır kuyruğu yaprak veya çiçeği ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

  Her çeşit basur için, sığır kuyruğu otu yenilir, yaprak ve çiçeği kaynatılıp buharına oturulur. Lapa yapılır, basurun üzerine sarılır.  KEKLİK GÖZÜ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr bitki konur, soğuyunca süzülür, günde 2-3 bardak içilir.

  KESTANE: Haşlanmış kestane yenilir. Kara kan damarlarının güçlenmesini sağlar, basur olmayı önler, basur varsa geçirir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  İç ve dış hemoroidlerin oluş nedeni kesin ola*rak belli değildir. Hemoroid veya basur kesin tanısı ise klinik muayenenin yanı sıra rektoskopi ve anoskopi ile konulur
+ Yorum Gönder