+ Yorum Gönder
Aşk ve Sevgi ve Şiir ve Güzel Yazılar Forumunda 2 Kıtalık Dini Şiirler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  2 Kıtalık Dini Şiirler
  2 kıtalık dini Şiirler

  2 kıtalık dini Şiirler kısa 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  dini Şiirler iki kıta

  Hudâ Rabbim

  Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir Resulullah,
  hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah.
  Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde,
  Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah.


  Dahi zürriyyetiyim Âdem aleyhisselamın hem,
  Halilin milletiyim, dahi kıblem Kâ’be, Beytullah.
  Hep eshab-ı güzin, tabi’in ve müctehidlerin,
  nekim var ehl-i sünnet velcemaat, cümle ehlullah.


  —


  Hakka bırak her işini


  Kim bulur, zor ile, maksadına, her zaman zafer,
  gelir elbet zuhura, ne ise hükm-i kader.


  Hakka bırak her işini, esbâba yapış yeter,
  bu sözüm olsun sana, ârif isen, her an rehber:


  Mihneti kendine zevk etmektir, âlemde hüner,
  gam ve neşe insanda, böyle gelir, böyle gider.
+ Yorum Gönder


4 kıtalık dini şiirler