+ Yorum Gönder
Açıköğretim Sistemi ve Sınavlar Forumunda Tarih öss sınav konuları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Tarih öss sınav konuları
  Tarih
  Tarih Bilimine Giriş
  Ilkçağ Uygarlıkları
  Islam ve Avrupa Tarihi
  Islam oncesi Turkler
  Turk-Islam Tarihi
  Osmanlılar(Kuruluş,yükseliş
  Duraklama,Gerileme ve Dağılma)
  19, 20nci yy'larda Osmanlı Devleti ve 1.Dunya Savaşı
  Mondros Mütarekesi ve Sonrası
  Kurtuluş Savaşı Başı ve Hazırlıklar
  Sivas Kongresi
  Misak-ı Milli
  I.TBMM'ye Karşı
  Ayaklanmalar ve Sevr
  Düzenli Ordunun Kurulması
  Kurtuluş Savaşı ve Sonrası
  Lozan Barış Antlaşması
  Cumhuriyet Dönemi
  Inkılaplar-Atatürk Ilkeleri
  Cumh.Dönemi Dış Politikası
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Tarih öss sınav konuları 9. sınıf ,10. sınıf,11. sınıf ve 12. sınıf müfredatından oluşmaktadır. tarih, inkılap ve çağdaş türk dünya tarihi öss de çıkacak olan konuları kapsar.
+ Yorum Gönder