+ Yorum Gönder
Açıköğretim Sistemi ve Sınavlar Forumunda Osmiyumun atomik özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Haberler
  Devamlı Üye

  Osmiyumun atomik özellikleri Hakkında Bilgi
  Osmiyumun atomik özellikleri


  Temel Özellikleri

  Sembol: Os

  Atom numarası: 76

  Atom ağırlığı: 190.23 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık gri renkli katı

  Metal

  d-blok elementi

  Osmiyum metali ilk olarak 1803 yılında Smithson Tennant tarafından keşfedilmiştir.

  Palladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum, platinyum elementleri Platin elementleri olarak adlandırılır.

  Osmiyum metali diğer platin metalleri ile birlikte bulunur. Minerali, NaHSO4 ile eritiliş yapılarak su il ekstrakte edilir. Çözelti Rh2(SO4)3 içerirken çözünmeyen kısım osmiyum içerir. Çökeleğin Na2O2 ile eritilmesi ile osmiyum tuzları ( [RuO4]2- ve [OsO4(OH)2]2-içerir)elde edilir. Tuzların klor gazı ile reaksiyonu sonucunda uçucu RuO4 ve OsO4 oksitleri oluşur. Osmiyum oksidin alkollü sodyum hidroksit ile reaksiyonu sonucunda Na2[OsO2(OH)4] bileşiği elde edilir. NH4Cl ile reaksiyonu sonucunda da OsCl2O2(NH3)4 çözeltisi elde edilir. Çözeltinin çözücüsü evapore edilerek uzaklaştırılır. Kalan kalıntının hidrojen gazı altında yakılması ile saf osmiyum elde edilir.  Ek Özellikleri

  Bileşikleri:
  OsF4 OsF6 OsF7 OsF8 [OsF5]4 OsCl3 OsCl4 OsCl5 OsBr3 OsBr4 OsI OsI2 OsI3 OsO2 OsO4 OsS2 OsSe2 OsTe2 Os(CO)5 Os2(CO)9 Os3(CO)12 Os5(CO)16 Os6(CO)18 Os5(CO)19 Os7(CO)21 Os8(CO)23
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  osminyum elementinin sembolü Os dir. atom numarası 76 dır. B grubu metalidir. altı platin metallerinden biridir. oda koşullarında katıdır ve rengi gridir.
+ Yorum Gönder