+ Yorum Gönder
Açıköğretim Sistemi ve Sınavlar Forumunda kpss ve yaş ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. aysuay
  Yeni Üye

  kpss ve yaş ?
  kpss ve yaş ile ilgili soru


  ben 1979 doğumluyum iktisat fakültesi mezunuyum.kpss sınavına gireceğim ilkkez .sınavı kazandığımda herhangi bir kuruma yerleştrilmede yaş problemi çıkacarmı acaba . bilen varsa lütfen yardımcı olsun
 2. sen_AY
  Devamlı Üye

  kpss ve yaş


  Danıştay 12. Dairesi, KPSS sınavına girip kazananlara ilişkin kurumların“27 yaşından gün almamış olma”şartı arayamayacağına karar verdi  ANKARA (ANKA)
  Danıştay 12. Dairesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren ve kazanan adaylara, kurumların özel olarak yaş sınırı getiremeyeceğine karar verdi. KPSS'de başarılı olan H.Ç'nin açtığı davayı karara bağlayan Danıştay, “Kanun, tüzük, yönetmelik yerine sınav klavuzunda getirilen yaş koşulunu taşımadığından bahisle atama talebinin reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık yoktur” dedi.


  İnşaat mühendisi olan H.Ç. KPSS sınavında Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'ne girmeye hak kazandı. Yerleştirmede esas alınan KPSS ilanının koşullar bölümünde “27 yaşından gün almamış olma” şartı koşulmuştu. Sınav sonrası 27 yaşından gün alan H.Ç. bu nedenle kazandığı göreve atanmadı.
  KPSS'yi kazandığı halde ataması yapılmayan H.Ç'nin açtığı dava Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın temyiz incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi, emsal bir karara imza attı. Daire, kanun, tüzük ve yönetmelik yerine sınav klavuzunda getirilen yaş koşulunu taşımayanların atanmasının yanlış olduğuna karar veren ve davayı reddeden idare mahkemesi kararını bozdu.

  18 YAŞINI DOLDURAN HERKES DEVLET MEMURU OLUR
  Kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde, genel olarak 18 yaşını tamamlayanların devlet memuru olabileceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
  “657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 40. maddesinde, 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabileceği belirtilmiştir. Davalı idare tarafından 657 sayılı Yasanın 48/B maddesi ile kendisine verilen özel şartları belirleme yetkisi kullanılmış ise de, bu yetkinin normlar hiyerarşisinde yer alan bir düzenleme ile yani kanun, tüzük ve yönetmelik gibi bir normla yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kamu personeline ilişkin bir düzenlemenin sınav ilanıyla yapılması hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Bu durumda, İdare Mahkemesi tarafından sınav ilanı esas alınarak davanın reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir”

  Danıştay'ın bu kararının ardından 18 yaşını dolduran herkesin, KPSS sınavında başarılı olursa göreve atanması ve KPSS kitapçıklarında aranan yaş sınırı yerine 657 sayılı yasada yer alan yaş sınırının esas alınması gündeme gelecek.

  Alinti.

 3. böCeq
  Yeni Üye
  kpss ve yaş


  çoğu kurum (A Grubu Kadrolar) için yaş sınırı 31 yaşını doldurmamış olmak şeklindedir. Ancak cok az da olsa bazı kurumlar için farklı yaş sınırları var. Mesela bankacılık için 27-29, bazı kurumlar için 30, 33, 35 gibi..

  2008 kpss sizin için dönüm noktası. Şayet doğum tarihiniz ağustos sonrası aylarda ise 2010 kpss sınavı açıklandığında yaş sınırınız dolmamış olacağından ilk yerleştirmede o zaman ki sınav için de kısa dönemli bir şansınız bulunmaktadır..

  Umarım 2008 kpss ile bir yere yerleşirsiniz de 2009 ve 2010 kpss lere kalmaz işiniz sayın meslektaşım..

  B Grubu kadrolar için ise üst yaş sınırı kaldırılmıştır. İlgili yazıyı bulup ekleyeceğim.

 4. böCeq
  Yeni Üye
  Üst Yaş Sınırı Hangi Kadrolar İçin Kaldırıldı?  Üst yaş sınırının kalktığına dair düzenleme 04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

  "Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler."

  Bu düzenleme ne demektedir?

  Bu düzenleme ÖSYM tarafından yapılan memur ve sözleşmeli personel yerleştirmelerinde atama yapmak isteyecek kamu kurumlarının üst yaş sınırı tespit edemeyeceklerini belirtmektedir. Bunun tek istisnası: Kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarında ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerinde özel hüküm yer alması halidir. Bu halde üst yaş sınırı tespit edilecektir.

  Memur yerleşleştirmelerinde üst yaş sınırı nerede çıkıyor?

  Memur adaylarından lisans mezunları için Temmuz'da, önlisans ve ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için Eylül'de KPSS sınavı yapılacaktır. Bu sınavlara girebilmek için yaş sınırı gerekmiyor. Yani 61 yaşındaki bir vatandaş dahi bu sınavlara girebilmektedir. Bu sınav sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapmak isteyecekleri boş kadrolar ÖSYM tarafından yayımlanacaktır. Bu yayımlanan kadrolarda öğrenim, askerlik ve yaş gibi çeşitli şartlar aranmaktadır. İşte yaş şartıda bu sırada ortaya çıkacaktır. Kamu kurumlarının açıkladığı kadrolarda yer alan üst yaş sınırları, sınav tarihi itibariyle aranacaktır.

  Bu düzenleme nerede geçmiyor? Hangi statülerde üst yaş sınırı aranabilecek?

  Devlet sadece ÖSYM kanalıyla memur ve sözleşmeli personel alımı yapmamaktadır. Devlette çok çeşitli statülerde personel alımı yapmaktadır. İşte bunlardan bir kaçı ve tek tek üst yaş sorunu

  1- Öğretmen atamalarındaki 40 yaş sınırı devam edecektir. Zira öğretmen atamalarını ÖSYM değil MEB yapmaktadır. Ayrıca MEB'in yönetmeliğinde bu konuya ilişkin olarak adaylarda 40 yaş sınırı aranacağına dair hüküm bulunmaktadır.

  2- TSK ve kuvvet komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı gibi kurumların memur alımı ÖSYM sistemi dışındadır. Bu kurumlar da KPSS sonuçlarına göre eleman almaktadır, ancak sınav ve diğer işlemleri kendileri yürütmektedir. Bu nedenle bu iki kurum, yaş sınırı koymaya devam edebilecektir.

  3- Söz konusu düzenleme sadece merkezi yerleştirme dediği için, KPSS-A kapsamındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı gibi kariyer kadrolar için yaş sınırı uygulamasına devam edilecektir. Bu konudaki kapsamlı dosya tıklayın.

  4- 657 sayılı Kanunun 4/B veya 4/C maddeleri kapsamında görevlendirme yapılması bu hükümlere tabi değildir. Yani yaş sınırı aranabilecektir. Çünkü bu statüdeki atamalar merkezi yereleştirmeye tabi değildir.

  5- Geçici ve Daimi işçi alımları Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmaktadır. Konuya ilişkin Tebliğ çıkarılmış olmasına rağmen, İŞKUR gerekli düzeltmeleri yapmadığı için hala bir kısım ilanlarda 30 yaş sınırı çıkmaktadır. Detaylı açıklama için tıklayın. 5. Buğlem
  Devamlı Üye
  KPSS ilk defa 1999 yılında yapıldı her yıl Kamu Personelleri almak için yapılırdı ancak bir süre sonra iki yılda bir yapılmaya başlandı ve KPSS ye girişte yaş sınırı yoktur lise yada daha üstü mezunlar girebilir ve sınavları ayrı ayrıdır.

+ Yorum Gönder